Saturday, March 2, 2024
HomePopShan You Mu Xi Mu You Zhi 山有木兮木有枝 Mountains Have Trees And...

Shan You Mu Xi Mu You Zhi 山有木兮木有枝 Mountains Have Trees And Trees Have Branches Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chao Yue 绰月

Chinese Song Name:Shan You Mu Xi Mu You Zhi 山有木兮木有枝 
English Translation Name:Mountains Have Trees And Trees Have Branches 
Chinese Singer: Chao Yue 绰月
Chinese Composer:Fang Xue Jiao 房雪娇
Chinese Lyrics:Ouyang Dan 欧阳丹

Shan You Mu Xi Mu You Zhi 山有木兮木有枝 Mountains Have Trees And Trees Have Branches Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chao Yue 绰月

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

pō mò qīng yān yūn rǎn le hú miàn 
泼 墨 轻   烟  晕  染  了 湖 面   
yí yè xiǎo zhōu tuī kāi làng qiān dié 
一 叶 小   舟   推  开  浪   千   叠  
qī yì hú chá xiāng yú shān shuǐ zhī jiān 
沏 一 壶 茶  香    于 山   水   之  间   
yù dí chuī lái qīng fēng míng yuè 
玉 笛 吹   来  清   风   明   月  
hū yǒu qín yīn xiāng hé ér yōu yuǎn 
忽 有  琴  音  相    和 而 悠  远   
dàn yǎ rú yuè què rù ěr gān tián 
淡  雅 如 月  却  入 耳 甘  甜   
xún dé tā bái yī ér lì zài àn biān 
寻  得 他 白  衣 而 立 在  岸 边   
huǎng hū sì dāng nián nà yí miàn 
恍    惚 似 当   年   那 一 面   
shān yǒu mù xī mù yǒu zhī 
山   有  木 兮 木 有  枝  
xīn yuè jūn xī jūn bù zhī 
心  悦  君  兮 君  不 知  
yuān yāng chéng duì xì qīng chí 
鸳   鸯   成    对  戏 青   池  
nán yàn shuāng fēi huà xiāng sī 
南  雁  双     飞  话  相    思 
shān yǒu mù xī mù yǒu zhī 
山   有  木 兮 木 有  枝  
xīn yuè jūn xī jūn bù zhī 
心  悦  君  兮 君  不 知  
yuàn wéi jiā rén pèi cái zǐ 
愿   为  佳  人  配  才  子 
bàn jūn jiāng nián suì chéng shī 
伴  君  将    年   岁  成    诗  
pō mò qīng yān yūn rǎn le hú miàn 
泼 墨 轻   烟  晕  染  了 湖 面   
yí yè xiǎo zhōu tuī kāi làng qiān dié 
一 叶 小   舟   推  开  浪   千   叠  
qī yì hú chá xiāng yú shān shuǐ zhī jiān 
沏 一 壶 茶  香    于 山   水   之  间   
yù dí chuī lái qīng fēng míng yuè 
玉 笛 吹   来  清   风   明   月  
hū yǒu qín yīn xiāng hé ér yōu yuǎn 
忽 有  琴  音  相    和 而 悠  远   
dàn yǎ rú yuè què rù ěr gān tián 
淡  雅 如 月  却  入 耳 甘  甜   
xún dé tā bái yī ér lì zài àn biān 
寻  得 他 白  衣 而 立 在  岸 边   
huǎng hū sì dāng nián nà yí miàn 
恍    惚 似 当   年   那 一 面   
shān yǒu mù xī mù yǒu zhī 
山   有  木 兮 木 有  枝  
xīn yuè jūn xī jūn bù zhī 
心  悦  君  兮 君  不 知  
yuān yāng chéng duì xì qīng chí 
鸳   鸯   成    对  戏 青   池  
nán yàn shuāng fēi huà xiāng sī 
南  雁  双     飞  话  相    思 
shān yǒu mù xī mù yǒu zhī 
山   有  木 兮 木 有  枝  
xīn yuè jūn xī jūn bù zhī 
心  悦  君  兮 君  不 知  
yuàn wéi jiā rén pèi cái zǐ 
愿   为  佳  人  配  才  子 
bàn jūn jiāng nián suì chéng shī 
伴  君  将    年   岁  成    诗  
shān yǒu mù xī mù yǒu zhī 
山   有  木 兮 木 有  枝  
xīn yuè jūn xī jūn bù zhī 
心  悦  君  兮 君  不 知  
yuān yāng chéng duì xì qīng chí 
鸳   鸯   成    对  戏 青   池  
nán yàn shuāng fēi huà xiāng sī 
南  雁  双     飞  话  相    思 
shān yǒu mù xī mù yǒu zhī 
山   有  木 兮 木 有  枝  
xīn yuè jūn xī jūn bù zhī 
心  悦  君  兮 君  不 知  
yuàn wéi jiā rén pèi cái zǐ 
愿   为  佳  人  配  才  子 
bàn jūn jiāng nián suì chéng shī 
伴  君  将    年   岁  成    诗  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags