Thursday, April 25, 2024
HomePopShan He Xing 山河行 Walking Through The Mountain River Lyrics 歌詞 With...

Shan He Xing 山河行 Walking Through The Mountain River Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhou Chuan Xiong 周传雄 Chou Chuan-huing

Chinese Song Name:Shan He Xing 山河行 
English Translation Name: Walking Through The Mountain River 
Chinese Singer: Zhou Chuan Xiong 周传雄 Chou Chuan-huing
Chinese Composer:Cen Si Yuan 岑思源
Chinese Lyrics:Lin Qiao 林乔、Liu En Xun 刘恩汛

Shan He Xing 山河行 Walking Through The Mountain River Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhou Chuan Xiong 周传雄 Chou Chuan-huing

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

gū hóng xié yáng tiān yá 
孤 鸿   斜  阳   天   涯 
sān qiū rú yí shà 
三  秋  如 一 霎  
tīng wú tóng yè yǔ   fú xǐng dōng xià 
听   梧 桐   夜 雨   拂 醒   冬   夏  
luò huā fēi xù hán yā 
落  花  飞  絮 寒  鸦 
xián gē qià féng pí pá 
弦   歌 恰  逢   琵 琶 
rén hái lǐ   cāng lán kāi chū zào huà 
人  海  里   沧   澜  开  出  造  化  
shào nián zhí mèng yún xiá 
少   年   执  梦   云  霞  
jīng nián lù guò xuán yá 
经   年   路 过  悬   崖 
jiāng yí jiàn rú gù   tóng háng chéng xiāo sǎ 
将    一 见   如 故   同   行   成    潇   洒 
qiǎn cháng jǐ dào shāng bā 
浅   尝    几 道  伤    疤 
zuì yǐn jiāng hú huàn huà 
醉  饮  江    湖 幻   化  
xié jiàn qīng shān zhú mǎ   bēi huān dōu xiào nà 
携  剑   青   山   逐  马   悲  欢   都  笑   纳 
fēng wǎn shā   fù nián huá 
风   挽  沙    赴 年   华  
cuī jiāng shān hé xíng tiān xià 
催  缰    山   河 行   天   下  
xiāo yáo fú shēng lǐ   wú wèi yě wú tā 
逍   遥  浮 生    里   无 畏  也 无 他 
bìng jiān gāo lóu zhāi yì lǚ yuè huá 
并   肩   高  楼  摘   一 缕 月  华  
zhào liàng   chén shì de yīn yǎ 
照   亮      尘   世  的 喑  哑 
suì yuè sì nà qín shēng   yōu yáng xù huà 
岁  月  似 那 琴  声      悠  扬   叙 话  
shào nián zhí mèng yún xiá 
少   年   执  梦   云  霞  
jīng nián lù guò xuán yá 
经   年   路 过  悬   崖 
jiāng yí jiàn rú gù   tóng háng chéng xiāo sǎ 
将    一 见   如 故   同   行   成    潇   洒 
qiǎn cháng jǐ dào shāng bā 
浅   尝    几 道  伤    疤 
zuì yǐn jiāng hú huàn huà 
醉  饮  江    湖 幻   化  
xié jiàn qīng shān zhú mǎ   bēi huān dōu xiào nà 
携  剑   青   山   逐  马   悲  欢   都  笑   纳 
fēng wǎn shā   fù nián huá 
风   挽  沙    赴 年   华  
cuī jiāng shān hé xíng tiān xià 
催  缰    山   河 行   天   下  
xiāo yáo fú shēng lǐ   wú wèi yě wú tā 
逍   遥  浮 生    里   无 畏  也 无 他 
bìng jiān gāo lóu zhāi yì lǚ yuè huá 
并   肩   高  楼  摘   一 缕 月  华  
zhào liàng   chén shì de yīn yǎ 
照   亮      尘   世  的 喑  哑 
suì yuè sì nà qín shēng   yōu yáng xù huà 
岁  月  似 那 琴  声      悠  扬   叙 话  
fēng wǎn shā   fù nián huá 
风   挽  沙    赴 年   华  
cuī jiāng shān hé xíng tiān xià 
催  缰    山   河 行   天   下  
xiāo yáo fú shēng lǐ   wú wèi yě wú tā 
逍   遥  浮 生    里   无 畏  也 无 他 
bìng jiān gāo lóu zhāi yì lǚ yuè huá 
并   肩   高  楼  摘   一 缕 月  华  
zhào liàng   chén shì de yīn yǎ 
照   亮      尘   世  的 喑  哑 
suì yuè sì nà qín shēng   yōu yáng xù huà 
岁  月  似 那 琴  声      悠  扬   叙 话  
suì yuè sì nà qín shēng   yōu yáng xù huà 
岁  月  似 那 琴  声      悠  扬   叙 话  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags