Shan He Chou 山河愁 Sorrow Of Mountain And River Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xian Mou Mou 仙某某

Chinese Song Name:Shan He Chou 山河愁
English Translation Name:Sorrow Of Mountain And River 
Chinese Singer: Xian Mou Mou 仙某某
Chinese Composer:Wang Rui Jie 王瑞杰
Chinese Lyrics:Wang Xue Yao 王雪瑶

Shan He Chou 山河愁 Sorrow Of Mountain And River Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xian Mou Mou 仙某某

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

dāng shí shào nián céng yóu mò shàng yān liǔ 
当   时  少   年   曾   游  陌 上    烟  柳  
tiān dì yuè rú gōu 
天   地 月  如 钩  
yě yǒu xī fēng liè jiǔ 
也 有  西 风   烈  酒  
yún shān xīng dǒu yìng rù yǎn móu 
云  山   星   斗  映   入 眼  眸  
cóng cǐ rén jiān wǎn qiū bēi huān lí chóu 
从   此 人  间   晚  秋  悲  欢   离 愁   
suì yuè shàng méi tóu 
岁  月  上    眉  头  
huáng liáng mèng hòu yì bié shān chuān rú jiù 
黄    粱    梦   后  一 别  山   川    如 旧  
zhǐ tàn fēng huǒ bù xiū 
只  叹  烽   火  不 休  
shēng qián bēi jiǔ huàn shēn hòu qiān qiū 
生    前   杯  酒  换   身   后  千   秋  
dāng nián wàn lǐ fēng hóu cháng xiào wàng shén zhōu 
当   年   万  里 封   侯  长    啸   望   神   州   
shén me jiāng hú qíng chóu 
什   么 江    湖 情   仇   
miào táng quán móu fēi shuāng zhào wú gōu 
庙   堂   权   谋  飞  霜     照   吴 钩  
bù rú cāng hǎi yí sù yí yè piān zhōu 
不 如 沧   海  一 粟 一 叶 扁   舟   
yí shì shān hé yí shì chóu 
一 世  山   河 一 世  愁   
huà zuò chén āi fú yóu 
化  作  尘   埃 蜉 蝣  
míng yuè jǐ shí yǒu 
明   月  几 时  有  
cāng shēng wú yōu qiān lǐ gòng bái tóu 
苍   生    无 忧  千   里 共   白  头  
yí shì shān hé yí shì chóu 
一 世  山   河 一 世  愁   
yōu yōu jǐ dù chūn qiū 
悠  悠  几 度 春   秋  
hū huí shǒu rén shēng rú mèng yì rú jiǔ 
忽 回  首   人  生    如 梦   亦 如 酒  
zhǐ tàn fēng huǒ bù xiū 
只  叹  烽   火  不 休  
shēng qián bēi jiǔ huàn shēn hòu qiān qiū 
生    前   杯  酒  换   身   后  千   秋  
dāng nián wàn lǐ fēng hóu cháng xiào wàng shén zhōu 
当   年   万  里 封   侯  长    啸   望   神   州   
shén me jiāng hú qíng chóu 
什   么 江    湖 情   仇   
miào táng quán móu fēi shuāng zhào wú gōu 
庙   堂   权   谋  飞  霜     照   吴 钩  
bù rú cāng hǎi yí sù yí yè piān zhōu 
不 如 沧   海  一 粟 一 叶 扁   舟   
yí shì shān hé yí shì chóu 
一 世  山   河 一 世  愁   
huà zuò chén āi fú yóu 
化  作  尘   埃 蜉 蝣  
míng yuè jǐ shí yǒu 
明   月  几 时  有  
cāng shēng wú yōu qiān lǐ gòng bái tóu 
苍   生    无 忧  千   里 共   白  头  
yí shì shān hé yí shì chóu 
一 世  山   河 一 世  愁   
yōu yōu jǐ dù chūn qiū 
悠  悠  几 度 春   秋  
hū huí shǒu rén shēng rú mèng yì rú jiǔ 
忽 回  首   人  生    如 梦   亦 如 酒  
yí shì shān hé yí shì chóu 
一 世  山   河 一 世  愁   
huà zuò chén āi fú yóu 
化  作  尘   埃 蜉 蝣  
míng yuè jǐ shí yǒu 
明   月  几 时  有  
cāng shēng wú yōu qiān lǐ gòng bái tóu 
苍   生    无 忧  千   里 共   白  头  
yí shì shān hé yí shì chóu 
一 世  山   河 一 世  愁   
yōu yōu jǐ dù chūn qiū 
悠  悠  几 度 春   秋  
hū huí shǒu rén shēng rú mèng yì rú jiǔ 
忽 回  首   人  生    如 梦   亦 如 酒  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.