Shai Shai 晒晒 Bask Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luo Tian Yi 洛天依

Shai Shai 晒晒 Bask Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luo Tian Yi 洛天依

Chinese Song Name: Shai Shai 晒晒
English Tranlation Name: Bask
Chinese Singer: Luo Tian Yi 洛天依
Chinese Composer: Wu Yi Kun 吴奕坤
Chinese Lyrics: Wu Yi Kun 吴奕坤

Shai Shai 晒晒 Bask Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luo Tian Yi 洛天依

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

měi měi de zì pāi shài yi shài 
美  美  的 自 拍  晒   一 晒   
ràng měi lì měi fān tiān lái 
让   美  丽 美  翻  天   来  
shuài qì de wài xíng shài yi shài 
帅    气 的 外  型   晒   一 晒   
ràng guāng máng shǎn yào sì hǎi 
让   光    芒   闪   耀  四 海  
měi měi de xīn qíng shài yi shài 
美  美  的 心  情   晒   一 晒   
bǎ kuài lè chuán qiān lǐ wài 
把 快   乐 传    千   里 外  
yán tú de fēng jǐng shài yi shài 
沿  途 的 风   景   晒   一 晒   
duì zhè shì jiè  say hi
对  这  世  界   say hi
zhèng néng liàng shài yi shài 
正    能   量    晒   一 晒   
ràng shì jiè chōng mǎn ài 
让   世  界  充    满  爱 
bù kāi xīn shài yi shài 
不 开  心  晒   一 晒   
duì fán nǎo  say goodbye
对  烦  恼   say goodbye
tián tián mì mì shài yi shài 
甜   甜   蜜 蜜 晒   一 晒   
xiù ya xiù ēn ài 
秀  呀 秀  恩 爱 
zhú guāng wǎn cān shài yi shài 
烛  光    晚  餐  晒   一 晒   
fēn xiǎng wǒ de ài 
分  享    我 的 爱 
shài shài shài shài yì qǐ shài 
晒   晒   晒   晒   一 起 晒   
shài shài shài yuè shài yuè jīng cǎi 
晒   晒   晒   越  晒   越  精   彩  
shài shài shài shài shài yì qǐ shài 
晒   晒   晒   晒   晒   一 起 晒   
shài shài shài shài shài xīn huā yuè kāi 
晒   晒   晒   晒   晒   心  花  越  开  
shài shài shài shài yì qǐ shài 
晒   晒   晒   晒   一 起 晒   
shài shài shài yuè shài yuè tòng kuài 
晒   晒   晒   越  晒   越  痛   快   
shài shài shài shài shài yì qǐ shài 
晒   晒   晒   晒   晒   一 起 晒   
shài shài shài qíng huā yě kāi 
晒   晒   晒   情   花  也 开  
zhèng néng liàng shài yi shài 
正    能   量    晒   一 晒   
ràng shì jiè chōng mǎn ài 
让   世  界  充    满  爱 
bù kāi xīn shài yi shài 
不 开  心  晒   一 晒   
duì fán nǎo  say goodbye
对  烦  恼   say goodbye
liáo liàng gē shēng shài yi shài 
嘹   亮    歌 声    晒   一 晒   
jiù xiàng nà tiān lài 
就  像    那 天   籁  
kuáng huān rè wǔ shài yi shài 
狂    欢   热 舞 晒   一 晒   
yì qǐ  high qǐ lái 
一 起  high 起 来  
shài shài shài shài yì qǐ shài 
晒   晒   晒   晒   一 起 晒   
shài shài shài yuè shài yuè jīng cǎi 
晒   晒   晒   越  晒   越  精   彩  
shài shài shài shài shài yì qǐ shài 
晒   晒   晒   晒   晒   一 起 晒   
shài shài shài shài shài xīn huā yuè kāi 
晒   晒   晒   晒   晒   心  花  越  开  
shài shài shài shài yì qǐ shài 
晒   晒   晒   晒   一 起 晒   
shài shài shài yuè shài yuè tòng kuài 
晒   晒   晒   越  晒   越  痛   快   
shài shài shài shài shài yì qǐ shài 
晒   晒   晒   晒   晒   一 起 晒   
shài shài shài qíng huā yě kāi 
晒   晒   晒   情   花  也 开  
shài shài shài shài yì qǐ shài 
晒   晒   晒   晒   一 起 晒   
shài shài shài yuè shài yuè jīng cǎi 
晒   晒   晒   越  晒   越  精   彩  
shài shài shài shài shài yì qǐ shài 
晒   晒   晒   晒   晒   一 起 晒   
shài shài shài shài shài xīn huā yuè kāi 
晒   晒   晒   晒   晒   心  花  越  开  
shài shài shài shài yì qǐ shài 
晒   晒   晒   晒   一 起 晒   
shài shài shài yuè shài yuè tòng kuài 
晒   晒   晒   越  晒   越  痛   快   
shài shài shài shài shài yì qǐ shài 
晒   晒   晒   晒   晒   一 起 晒   
shài shài shài qíng huā yě kāi 
晒   晒   晒   情   花  也 开  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.