Friday, March 1, 2024
HomePopSan Xia Xing Zhou Diao 三峡行舟调 The Three Gorges Canal Lyrics 歌詞...

San Xia Xing Zhou Diao 三峡行舟调 The Three Gorges Canal Lyrics 歌詞 With Pinyin By HITA You Jiu Zhou Yin Yue Qi Hua 游九州音乐企划

Chinese Song Name: San Xia Xing Zhou Diao 三峡行舟调
English Tranlation Name: The Three Gorges Canal
Chinese Singer: HITA You Jiu Zhou Yin Yue Qi Hua 游九州音乐企划
Chinese Composer: Xu Yi 徐一
Chinese Lyrics: Li Dao Yuan 郦道元

San Xia Xing Zhou Diao 三峡行舟调 The Three Gorges Canal Lyrics 歌詞 With Pinyin By HITA You Jiu Zhou Yin Yue Qi Hua 游九州音乐企划

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

bā dōng sān xiá wū xiá cháng 
巴 东   三  峡  巫 峡  长    
yuán míng sān shēng lèi zhān cháng 
猿   鸣   三  声    泪  沾   裳    
zì sān xiá qī bǎi lǐ zhōng 
自 三  峡  七 百  里 中    
liǎng àn lián shān   lvè wú què chù 
两    岸 连   山     略  无 阙  处  
zhòng yán dié zhàng   yǐn tiān bì rì 
重    岩  叠  嶂      隐  天   蔽 日 
zì fēi tíng wǔ yè fēn   bú jiàn xī yuè 
自 非  亭   午 夜 分    不 见   曦 月  
zhì yú xià shuǐ xiāng líng   yán sù zǔ jué 
至  于 夏  水   襄    陵     沿  溯 阻 绝  
huò wáng mìng jí xuān 
或  王   命   急 宣   
yǒu shí cháo fā bái dì   mù dào jiāng líng 
有  时  朝   发 白  帝   暮 到  江    陵   
qí jiān qiān èr bǎi lǐ 
其 间   千   二 百  里 
suī chéng bēn yù fēng   bù yǐ jí yě 
虽  乘    奔  御 风     不 以 疾 也 
chūn dōng zhī shí   zé sù tuān lǜ tán 
春   冬   之  时    则 素 湍   绿 潭  
huí qīng dào yǐng 
回  清   倒  影   
jué yǎn duō shēng guài bǎi 
绝  巘  多  生    怪   柏  
xuán quán pù bù   fēi shù qí jiān 
悬   泉   瀑 布   飞  漱  其 间   
qīng róng jùn mào   liáng duō qù wèi 
清   荣   峻  茂    良    多  趣 味  
měi zhì qíng chū shuāng dàn   lín hán jiàn sù 
每  至  晴   初  霜     旦    林  寒  涧   肃 
cháng yǒu gāo yuán cháng xiào   shǔ yǐn qī yì 
常    有  高  猿   长    啸     属  引  凄 异 
kōng gǔ chuán xiǎng   āi zhuǎn jiǔ jué 
空   谷 传    响      哀 转    久  绝  
zì sān xiá qī bǎi lǐ zhōng 
自 三  峡  七 百  里 中    
liǎng àn lián shān   lvè wú què chù 
两    岸 连   山     略  无 阙  处  
zhòng yán dié zhàng   yǐn tiān bì rì 
重    岩  叠  嶂      隐  天   蔽 日 
zì fēi tíng wǔ yè fēn   bú jiàn xī yuè 
自 非  亭   午 夜 分    不 见   曦 月  
zhì yú xià shuǐ xiāng líng   yán sù zǔ jué 
至  于 夏  水   襄    陵     沿  溯 阻 绝  
huò wáng mìng jí xuān 
或  王   命   急 宣   
yǒu shí cháo fā bái dì   mù dào jiāng líng 
有  时  朝   发 白  帝   暮 到  江    陵   
qí jiān qiān èr bǎi lǐ 
其 间   千   二 百  里 
suī chéng bēn yù fēng   bù yǐ jí yě 
虽  乘    奔  御 风     不 以 疾 也 
chūn dōng zhī shí   zé sù tuān lǜ tán 
春   冬   之  时    则 素 湍   绿 潭  
huí qīng dào yǐng 
回  清   倒  影   
jué yǎn duō shēng guài bǎi 
绝  巘  多  生    怪   柏  
xuán quán pù bù   fēi shù qí jiān 
悬   泉   瀑 布   飞  漱  其 间   
qīng róng jùn mào   liáng duō qù wèi 
清   荣   峻  茂    良    多  趣 味  
měi zhì qíng chū shuāng dàn   lín hán jiàn sù 
每  至  晴   初  霜     旦    林  寒  涧   肃 
cháng yǒu gāo yuán cháng xiào   shǔ yǐn qī yì 
常    有  高  猿   长    啸     属  引  凄 异 
kōng gǔ chuán xiǎng   āi zhuǎn jiǔ jué 
空   谷 传    响      哀 转    久  绝  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags