San Fen Wei Tian 三分微甜 Slightly Sweet Lyrics 歌詞 With Pinyin By Bi Mo Guang Nian 笔墨光年 Yu Xing 予星

San Fen Wei Tian 三分微甜 Slightly Sweet Lyrics 歌詞 With Pinyin By Bi Mo Guang Nian 笔墨光年 Yu Xing 予星

Chinese Song Name:San Fen Wei Tian 三分微甜 
English Translation Name: Slightly Sweet 
Chinese Singer: Bi Mo Guang Nian 笔墨光年 Yu Xing 予星
Chinese Composer:Zhang Zi Yang 张子杨
Chinese Lyrics:Chang An Qiu 长安秋

San Fen Wei Tian 三分微甜 Slightly Sweet Lyrics 歌詞 With Pinyin By Bi Mo Guang Nian 笔墨光年 Yu Xing 予星

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zhǐ bú guò shì yì diǎn diǎn de xiǎng niàn 
只  不 过  是  一 点   点   的 想    念   
piān piān yào dá rǎo wǒ yí yè hǎo mián 
偏   偏   要  打 扰  我 一 夜 好  眠   
míng míng shàng cì de fēn bié cái zuó tiān 
明   明   上    次 的 分  别  才  昨  天   
kuàng zài huí yì lǐ miàn hǎo yuǎn hǎo yuǎn 
框    在  回  忆 里 面   好  远   好  远   
shū juàn lǐ jiá mǎn le sì gè jì jié 
书  卷   里 夹  满  了 四 个 季 节  
jiù lián wǎn fēng yě yào zhēn cáng jì niàn 
就  连   晚  风   也 要  珍   藏   纪 念   
nà dōu shì wǒ céng xīn dòng de shùn jiān 
那 都  是  我 曾   心  动   的 瞬   间   
shì yǒu nǐ de shí jiān 
是  有  你 的 时  间   
dī dā dī dā qīng qīng xià 
滴 答 滴 答 轻   轻   下  
yì fēn xiāo xiāng yǔ huā 
一 分  潇   湘    雨 花  
gē yáo chàng yī ya yī ya yī ya yī ya 
歌 谣  唱    咿 呀 咿 呀 咿 呀 咿 呀 
jìng jìng qiāo qiāo fú guò chuāng shā 
静   静   悄   悄   扶 过  窗     纱  
yì fēn qīng fēng wú xiá 
一 分  清   风   无 瑕  
luò zài yuè guāng xià hé míng yì qǔ pí pá 
落  在  月  光    下  和 鸣   一 曲 琵 琶 
xiǎo mǎ tí tà biàn chūn xià 
小   马 蹄 踏 遍   春   夏  
yì fēn hóng chén rù huà 
一 分  红   尘   入 画  
shì qiān qiū yán yě bù jí nǐ bìn jiān huā 
是  千   秋  颜  也 不 及 你 鬓  间   花  
tè zhì sān fēn wēi tián qíng huà 
特 制  三  分  微  甜   情   话  
yì bēi nóng yù wǎn xiá 
一 杯  浓   郁 晚  霞  
shuō cǐ jiān nián huá hé nǐ cái shì zuì jiā 
说   此 间   年   华  和 你 才  是  最  佳  
zhǐ bú guò shì yì diǎn diǎn de xiǎng niàn 
只  不 过  是  一 点   点   的 想    念   
piān piān yào dá rǎo wǒ yí yè hǎo mián 
偏   偏   要  打 扰  我 一 夜 好  眠   
míng míng shàng cì de fēn bié cái zuó tiān 
明   明   上    次 的 分  别  才  昨  天   
kuàng zài huí yì lǐ miàn hǎo yuǎn hǎo yuǎn 
框    在  回  忆 里 面   好  远   好  远   
shū juàn lǐ jiá mǎn le sì gè jì jié 
书  卷   里 夹  满  了 四 个 季 节  
jiù lián wǎn fēng yě yào zhēn cáng jì niàn 
就  连   晚  风   也 要  珍   藏   纪 念   
nà dōu shì wǒ céng xīn dòng de shùn jiān 
那 都  是  我 曾   心  动   的 瞬   间   
shì yǒu nǐ de shí jiān 
是  有  你 的 时  间   
dī dā dī dā qīng qīng xià 
滴 答 滴 答 轻   轻   下  
yì fēn xiāo xiāng yǔ huā 
一 分  潇   湘    雨 花  
gē yáo chàng yī ya yī ya yī ya yī ya 
歌 谣  唱    咿 呀 咿 呀 咿 呀 咿 呀 
jìng jìng qiāo qiāo fú guò chuāng shā 
静   静   悄   悄   扶 过  窗     纱  
yì fēn qīng fēng wú xiá 
一 分  清   风   无 瑕  
luò zài yuè guāng xià hé míng yì qǔ pí pá 
落  在  月  光    下  和 鸣   一 曲 琵 琶 
xiǎo mǎ tí tà biàn chūn xià 
小   马 蹄 踏 遍   春   夏  
yì fēn hóng chén rù huà 
一 分  红   尘   入 画  
shì qiān qiū yán yě bù jí nǐ bìn jiān huā 
是  千   秋  颜  也 不 及 你 鬓  间   花  
tè zhì sān fēn wēi tián qíng huà 
特 制  三  分  微  甜   情   话  
yì bēi nóng yù wǎn xiá 
一 杯  浓   郁 晚  霞  
shuō cǐ jiān nián huá hé nǐ cái shì zuì jiā 
说   此 间   年   华  和 你 才  是  最  佳  
dī dā dī dā qīng qīng xià 
滴 答 滴 答 轻   轻   下  
yì fēn xiāo xiāng yǔ huā 
一 分  潇   湘    雨 花  
gē yáo chàng yī ya yī ya yī ya yī ya 
歌 谣  唱    咿 呀 咿 呀 咿 呀 咿 呀 
jìng jìng qiāo qiāo fú guò chuāng shā 
静   静   悄   悄   扶 过  窗     纱  
yì fēn qīng fēng wú xiá 
一 分  清   风   无 瑕  
luò zài yuè guāng xià hé míng yì qǔ pí pá 
落  在  月  光    下  和 鸣   一 曲 琵 琶 
xiǎo mǎ tí tà biàn chūn xià 
小   马 蹄 踏 遍   春   夏  
yì fēn hóng chén rù huà 
一 分  红   尘   入 画  
shì qiān qiū yán yě bù jí nǐ bìn jiān huā 
是  千   秋  颜  也 不 及 你 鬓  间   花  
tè zhì sān fēn wēi tián qíng huà 
特 制  三  分  微  甜   情   话  
yì bēi nóng yù wǎn xiá 
一 杯  浓   郁 晚  霞  
shuō cǐ jiān nián huá hé nǐ cái shì zuì jiā 
说   此 间   年   华  和 你 才  是  最  佳  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.