Tuesday, February 27, 2024
HomePopSan Fen Tian Xia 三分天下 Three Cent World Lyrics 歌詞 With Pinyin...

San Fen Tian Xia 三分天下 Three Cent World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Zhe Rong Yao Tong Ren Ju 王者荣耀同人局

Chinese Song Name: San Fen Tian Xia 三分天下
English Tranlation Name: Three Cent World 
Chinese Singer: Wang Zhe Rong Yao Tong Ren Ju 王者荣耀同人局
Chinese Composer: Unknow
Chinese Lyrics: Unknow

San Fen Tian Xia 三分天下 Three Cent World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Zhe Rong Yao Tong Ren Ju 王者荣耀同人局

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

běi wàng jīng qí yáng   tiě mǎ tà hán jiāng 
北  望   旌   旗 扬     铁  马 踏 寒  江    
jì huì yú chì bì   lùn duǎn cháng 
际 会  于 赤  壁   论  短   长    
méng chōng qiān fān qǐ   téng jī qiān zhòng làng 
艨   艟    千   帆  起   腾   激 千   重    浪   
shān hé wàn lǐ jǐ xīng wáng 
山   河 万  里 几 兴   亡   
wéi wò yú shàn shàng   yù huǒ xiāng kàng 
帷  幄 于 扇   上      御 火  相    抗   
dōng fēng hào dàng 
东   风   浩  荡   
sān fēn tiān xià   pàn rì yuè zhāo zhāng 
三  分  天   下    盼  日 月  昭   彰    
shǔ shān qīng mián yán cháng   qǔ shuǐ liú shāng 
蜀  山   青   绵   延  长      曲 水   流  觞    
qīng tiān dào shí jiē shàng   xiá chū xián cáng 
青   天   道  石  阶  上      侠  出  贤   藏   
děng dào le gù xiāng de   táo huā zhàn fàng 
等   到  了 故 乡    的   桃  花  绽   放   
zhé zhī zǒu tā xiāng 
折  枝  走  他 乡    
sān xiá jù jié jīn lán   zhōng yǒng wú shuāng 
三  侠  聚 结  金  兰    忠    勇   无 双     
cháo tóng gē mù tóng jiǔ   bú xiàn jūn wáng 
朝   同   歌 暮 同   酒    不 羡   君  王   
lùn píng shēng   sān liǎng zhī jǐ   zòng qíng huā chàng 
论  平   生      三  两    知  己   纵   情   花  唱    
qún xióng hùn zhàn   huò luàn cháo gāng 
群  雄    混  战     祸  乱   朝   纲   
mín bù liáo shēng   mǎ luàn bīng huāng 
民  不 聊   生      马 乱   兵   荒    
rén yì jìn   sī shā yú jiāng chǎng 
仁  义 尽    厮 杀  于 疆    场    
xiāo xióng yì tǒng   xí juǎn sì fāng 
枭   雄    一 统     席 卷   四 方   
hóng tú bà yè   dāo fēng suǒ xiàng 
宏   图 霸 业   刀  锋   所  向    
fēng bō qǐ   tóng què fú yáo shàng 
风   波 起   铜   雀  扶 摇  上    
nóng nóng mí wù jiāng zhǔ shàng 
浓   浓   迷 雾 江    渚  上    
bú jiàn jǐ xǔ wēi guāng 
不 见   几 许 微  光    
chéng fēng pò làng   yì wěi yóu háng 
乘    风   破 浪     一 苇  犹  航   
shuí yǔ hù jiā bāng 
谁   与 护 家  邦   
běi wàng jīng qí yáng   tiě mǎ tà hán jiāng 
北  望   旌   旗 扬     铁  马 踏 寒  江    
jì huì yú chì bì   lùn duǎn cháng 
际 会  于 赤  壁   论  短   长    
méng chōng qiān fān qǐ   téng jī qiān zhòng làng 
艨   艟    千   帆  起   腾   激 千   重    浪   
shān hé wàn lǐ jǐ xīng wáng 
山   河 万  里 几 兴   亡   
wéi wò yú shàn shàng   yù huǒ xiāng kàng 
帷  幄 于 扇   上      御 火  相    抗   
dōng fēng hào dàng 
东   风   浩  荡   
sān fēn tiān xià   pàn rì yuè zhāo zhāng 
三  分  天   下    盼  日 月  昭   彰    
shǔ shān qīng mián yán cháng   qǔ shuǐ liú shāng 
蜀  山   青   绵   延  长      曲 水   流  觞    
qīng tiān dào shí jiē shàng   xiá chū xián cáng 
青   天   道  石  阶  上      侠  出  贤   藏   
děng dào le gù xiāng de   táo huā zhàn fàng 
等   到  了 故 乡    的   桃  花  绽   放   
zhé zhī zǒu tā xiāng 
折  枝  走  他 乡    
sān xiá jù jié jīn lán   zhōng yǒng wú shuāng 
三  侠  聚 结  金  兰    忠    勇   无 双     
cháo tóng gē mù tóng jiǔ   bú xiàn jūn wáng 
朝   同   歌 暮 同   酒    不 羡   君  王   
lùn píng shēng   sān liǎng zhī jǐ   zòng qíng huā chàng 
论  平   生      三  两    知  己   纵   情   花  唱    
qún xióng hùn zhàn   huò luàn cháo gāng 
群  雄    混  战     祸  乱   朝   纲   
mín bù liáo shēng   mǎ luàn bīng huāng 
民  不 聊   生      马 乱   兵   荒    
rén yì jìn   sī shā yú jiāng chǎng 
仁  义 尽    厮 杀  于 疆    场    
xiāo xióng yì tǒng   xí juǎn sì fāng 
枭   雄    一 统     席 卷   四 方   
hóng tú bà yè   dāo fēng suǒ xiàng 
宏   图 霸 业   刀  锋   所  向    
fēng bō qǐ   tóng què fú yáo shàng 
风   波 起   铜   雀  扶 摇  上    
yǔ jūn gòng zhe jǐn fú cháng 
与 君  共   着  锦  服 裳    
tiān hǎi liú lí qíng lǎng 
天   海  琉  璃 晴   朗   
xióng zī yīng fā   guó sè tiān xiāng 
雄    姿 英   发   国  色 天   香    
gé chuán yáo xiāng wàng 
隔 船    遥  相    望   
běi wàng jīng qí yáng   tiě mǎ tà hán jiāng 
北  望   旌   旗 扬     铁  马 踏 寒  江    
jì huì yú chì bì   lùn duǎn cháng 
际 会  于 赤  壁   论  短   长    
méng chōng qiān fān qǐ   téng jī qiān zhòng làng 
艨   艟    千   帆  起   腾   激 千   重    浪   
shān hé wàn lǐ jǐ xīng wáng 
山   河 万  里 几 兴   亡   
wéi wò yú shàn shàng   yù huǒ xiāng kàng 
帷  幄 于 扇   上      御 火  相    抗   
dōng fēng hào dàng 
东   风   浩  荡   
sān fēn tiān xià   pàn rì yuè zhāo zhāng 
三  分  天   下    盼  日 月  昭   彰    
fú shēng ruò shuǐ yuè jìng huā ( huā bàn suí fēng fēn fēn luò xià ) 
浮 生    若  水   月  镜   花  ( 花  瓣  随  风   纷  纷  落  下  ) 
huī xià yǒu qiān jūn wàn mǎ ( mǎ gé guǒ shī bù hái jiā )
麾  下  有  千   军  万  马 ( 马 革 裹  尸  不 还  家  )
chuán tóu shàng jū gāo lín xià ( xià lín shēn yuān dà làng táo shā ) 
船    头  上    居 高  临  下  ( 下  临  深   渊   大 浪   淘  沙  ) 
sān fēn luàn shì   shuí tǒng tiān xià 
三  分  乱   世    谁   统   天   下  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags