Sai Shang Yan Sha 塞上胭纱 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qi Qi 七七

0
265
Sai Shang Yan Sha 塞上胭纱 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qi Qi 七七
Sai Shang Yan Sha 塞上胭纱 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qi Qi 七七

Chinese Song Name:Sai Shang Yan Sha 塞上胭纱
English Translation Name:Rouge Yarn Of Border Fortress
Chinese Singer: Qi Qi 七七
Chinese Composer:Xian Yu 2 Hao 咸鱼2号
Chinese Lyrics:Xian Yu 2 Hao 咸鱼2号

Sai Shang Yan Sha 塞上胭纱 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qi Qi 七七

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shuò fēnɡ qǐ yù zhū sā mǎn dì
朔 风 起 玉 珠 撒 满 地
hónɡ yán luó qǐ huánɡ shā wú jì
红 颜 罗 绮 黄 沙 无 际
hēi yè xínɡ màn tiān xīnɡ hé lián yī
黑 夜 行 漫 天 星 河 涟 漪
zhuì luò cán mènɡ zuó rì yī xī
坠 落 残 梦 昨 日 依 稀
chánɡ yān luò rì àn àn shēnɡ tiān jì
长 烟 落 日 黯 黯 生 天 际
qiānɡ shēnɡ wàn lǐ ɡū chénɡ bì
羌 声 万 里 孤 城 闭
zuì hòu bù zhī zhī yīn nán mì
醉 后 不 知 知 音 难 觅
xiānɡ sī wú yì qiū mù qī qī
相 思 无 益 秋 木 萋 萋
sài wài yǐ xínɡ qiān lǐ
塞 外 已 行 千 里
cǐ qínɡ hé shí yǐ yàn qù wú liú yì
此 情 何 时 已 雁 去 无 留 意
tǎnɡ ruò jūn xīn sì wǒ xīn
倘 若 君 心 似 我 心
dìnɡ bú fù xiānɡ sī yì
定 不 负 相 思 意
shuò fēnɡ qǐ yù zhū sā mǎn dì
朔 风 起 玉 珠 撒 满 地
hónɡ yán luó qǐ huánɡ shā wú jì
红 颜 罗 绮 黄 沙 无 际
hēi yè xínɡ màn tiān xīnɡ hé lián yī
黑 夜 行 漫 天 星 河 涟 漪
zhuì luò cán mènɡ zuó rì yī xī
坠 落 残 梦 昨 日 依 稀
chánɡ yān luò rì àn àn shēnɡ tiān jì
长 烟 落 日 黯 黯 生 天 际
qiānɡ shēnɡ wàn lǐ ɡū chénɡ bì
羌 声 万 里 孤 城 闭
zuì hòu bù zhī zhī yīn nán mì
醉 后 不 知 知 音 难 觅
xiānɡ sī wú yì qiū mù qī qī
相 思 无 益 秋 木 萋 萋
sài wài yǐ xínɡ qiān lǐ
塞 外 已 行 千 里
cǐ qínɡ hé shí yǐ yàn qù wú liú yì
此 情 何 时 已 雁 去 无 留 意
tǎnɡ ruò jūn xīn sì wǒ xīn
倘 若 君 心 似 我 心
dìnɡ bú fù xiānɡ sī yì
定 不 负 相 思 意

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here