Friday, May 24, 2024
HomePopRui He Xian 瑞鹤仙 Rui Crane Fairy Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Rui He Xian 瑞鹤仙 Rui Crane Fairy Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Que Shi Ting 音阙诗听 Interestingcn Zhao Fang Jing 赵方婧

Chinese Song Name: Rui He Xian 瑞鹤仙
English Tranlation Name: Rui Crane Fairy
Chinese Singer: Yin Que Shi Ting 音阙诗听 Interestingcn Zhao Fang Jing 赵方婧
Chinese Composer: Xue Wu Ying 雪无影
Chinese Lyrics: Yuan Ai 元艾

Rui He Xian 瑞鹤仙 Rui Crane Fairy Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Que Shi Ting 音阙诗听 Interestingcn Zhao Fang Jing 赵方婧

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

lóng yín shēng qǐ fù cháo gāng 
龙   吟  声    起 覆 朝   纲   
jǐ bān huàn dì wáng 
几 般  换   帝 王   
wàn zhǒng diē dàng   yú qiáo kǒu zhōng xián jiǎng 
万  种    跌  宕     渔 樵   口  中    闲   讲    
hú zōng tù xué jiù miào táng 
狐 踪   兔 穴  旧  庙   堂   
wáng sūn chì jiǎo wàng 
王   孙  赤  脚   望   
nì shuǐ hán   bō xīn dàng 
逆 水   寒    波 心  荡   
sù shǒu wèn xīn zì sī liang 
素 手   问  心  自 思 量    
xū míng huí shǒu wàng 
虚 名   回  首   忘   
chái mén yǎn   shì fēi sǎ sān jiāng 
柴   门  掩    是  非  洒 三  江    
hé fáng jiǔ jiā mén qián fǎng 
何 妨   酒  家  门  前   访   
gū dé mèng bàn liǎng 
沽 得 梦   半  两    
yù dié wèn   cǐ shēn hé xiāng 
遇 蝶  问    此 身   何 相    
qín gōng hàn què wū yī xiàng 
秦  宫   汉  阙  乌 衣 巷    
gǔ wǎng jīn lái zuì huāng táng 
古 往   今  来  最  荒    唐   
jīn zūn dié xuè ér wáng 
金  樽  喋  血  而 亡   
yù huán suì jǐng páng 
玉 环   碎  井   旁   
róng huá fú mò qiě qīng fàng 
荣   华  浮 沫 且  轻   放   
nì shuǐ hán bō jī fēng cáng 
逆 水   寒  波 机 锋   藏   
yīng xióng zuì yú cǎo táng 
英   雄    醉  于 草  堂   
zhuó jiǔ huà cāng sāng 
浊   酒  话  沧   桑   
yáng guān sān dié jiē tàn cháng 
阳   关   三  叠  嗟  叹  长    
héng qín xī shàng zhǐ yóu liáng 
横   琴  膝 上    指  犹  凉    
zhī yīn bàn wǒ jǐ zhǎn 
知  音  伴  我 几 盏   
lǜ yǐ sù zhōng cháng 
绿 蚁 诉 衷    肠    
bì tiān hào yuè wú jìn cáng 
碧 天   皓  月  无 尽  藏   
hé qiú àn dú míng lì chǎng 
何 求  案 牍 名   利 场    
píng shuí xǐng hòu chàng wǎng 
凭   谁   醒   后  怅    惘   
nán chuāng zhèng chūn guāng 
南  窗     正    春   光    
sù shǒu wèn xīn zì sī liang 
素 手   问  心  自 思 量    
xū míng huí shǒu wàng 
虚 名   回  首   忘   
chái mén yǎn   shì fēi sǎ sān jiāng 
柴   门  掩    是  非  洒 三  江    
hé fáng jiǔ jiā mén qián fǎng 
何 妨   酒  家  门  前   访   
gū dé mèng bàn liǎng 
沽 得 梦   半  两    
yù dié wèn   cǐ shēn hé xiāng 
遇 蝶  问    此 身   何 相    
qín gōng hàn què wū yī xiàng 
秦  宫   汉  阙  乌 衣 巷    
gǔ wǎng jīn lái zuì huāng táng 
古 往   今  来  最  荒    唐   
jīn zūn dié xuè ér wáng 
金  樽  喋  血  而 亡   
yù huán suì jǐng páng 
玉 环   碎  井   旁   
róng huá fú mò qiě qīng fàng 
荣   华  浮 沫 且  轻   放   
nì shuǐ hán bō jī fēng cáng 
逆 水   寒  波 机 锋   藏   
yīng xióng zuì yú cǎo táng 
英   雄    醉  于 草  堂   
zhuó jiǔ huà cāng sāng 
浊   酒  话  沧   桑   
yáng guān sān dié jiē tàn cháng 
阳   关   三  叠  嗟  叹  长    
héng qín xī shàng zhǐ yóu liáng 
横   琴  膝 上    指  犹  凉    
zhī yīn bàn wǒ jǐ zhǎn 
知  音  伴  我 几 盏   
lǜ yǐ sù zhōng cháng 
绿 蚁 诉 衷    肠    
bì tiān hào yuè wú jìn cáng 
碧 天   皓  月  无 尽  藏   
hé qiú àn dú míng lì chǎng 
何 求  案 牍 名   利 场    
píng shuí xǐng hòu chàng wǎng 
凭   谁   醒   后  怅    惘   
nán chuāng zhèng chūn guāng 
南  窗     正    春   光    
píng shuí xǐng hòu chàng wǎng 
凭   谁   醒   后  怅    惘   
nán chuāng zhèng chūn guāng 
南  窗     正    春   光    

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags