Sunday, June 23, 2024
HomePopRu Yan 入砚 Inkstone Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lin Qing Nong...

Ru Yan 入砚 Inkstone Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lin Qing Nong 林清弄

Chinese Song Name:Ru Yan 入砚
English Translation Name:Inkstone 
Chinese Singer: Lin Qing Nong 林清弄
Chinese Composer:Xi Xing 西星 Susea
Chinese Lyrics:Xiu 修 Ke Tian 乐天

Ru Yan 入砚 Inkstone Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lin Qing Nong 林清弄

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

suǒ jiàn shān hé huì rù shàn miàn 
所  见   山   河 绘  入 扇   面   
liú yún lǎn fēng yuè 
流  云  揽  风   月  
xiāng sī rù yàn rǎn mò shēn qiǎn 
相    思 入 砚  染  墨 深   浅   
wǒ chī chī niàn niàn 
我 痴  痴  念   念   
wú mián zuì zhěn shū xiāng yè 
无 眠   醉  枕   书  香    页 
yǔ qīng yíng xiāng gòng cháng tiān 
与 卿   盈   香    共   长    天   
yì bié zài nán xù wàn yǔ qiān yán 
一 别  再  难  叙 万  语 千   言  
wǒ yǐ lèi rù yàn yán mó cán yuè 
我 以 泪  入 砚  研  磨 残  月  
bǎ xiāng sī xiě jìn zì lǐ háng jiān 
把 相    思 写  进  字 里 行   间   
guò wǎng hún qiān mǎn shì mèng yíng 
过  往   魂  牵   满  是  梦   萦   
rú suì jìng nán chóng yuán 
如 碎  镜   难  重    圆   
wǒ bàn shēng rù yàn zhǐ shàng liú lián 
我 半  生    入 砚  纸  上    流  连   
wéi miáo nǐ méi yǎn xiāng gù wú yán 
为  描   你 眉  眼  相    顾 无 言  
liú xīn shì lí chóu jǐ què cáng rù juǎn 
留  心  事  离 愁   几 阙  藏   入 卷   
suǒ jiàn shān hé huì rù shàn miàn 
所  见   山   河 绘  入 扇   面   
liú yún lǎn fēng yuè 
流  云  揽  风   月  
xiāng sī rù yàn rǎn mò shēn qiǎn 
相    思 入 砚  染  墨 深   浅   
wǒ chī chī niàn niàn 
我 痴  痴  念   念   
wú mián zuì zhěn shū xiāng yè 
无 眠   醉  枕   书  香    页 
yǔ qīng yíng xiāng gòng cháng tiān 
与 卿   盈   香    共   长    天   
yì bié zài nán xù wàn yǔ qiān yán 
一 别  再  难  叙 万  语 千   言  
wǒ yǐ lèi rù yàn yán mó cán yuè 
我 以 泪  入 砚  研  磨 残  月  
bǎ xiāng sī xiě jìn zì lǐ háng jiān 
把 相    思 写  进  字 里 行   间   
guò wǎng hún qiān mǎn shì mèng yíng 
过  往   魂  牵   满  是  梦   萦   
rú suì jìng nán chóng yuán 
如 碎  镜   难  重    圆   
wǒ bàn shēng rù yàn zhǐ shàng liú lián 
我 半  生    入 砚  纸  上    流  连   
wéi miáo nǐ méi yǎn xiāng gù wú yán 
为  描   你 眉  眼  相    顾 无 言  
liú xīn shì lí chóu jǐ què cáng rù juǎn 
留  心  事  离 愁   几 阙  藏   入 卷   
wǒ yǐ lèi rù yàn yán mó cán yuè 
我 以 泪  入 砚  研  磨 残  月  
bǎ xiāng sī xiě jìn zì lǐ háng jiān 
把 相    思 写  进  字 里 行   间   
guò wǎng hún qiān mǎn shì mèng yíng 
过  往   魂  牵   满  是  梦   萦   
rú suì jìng nán chóng yuán 
如 碎  镜   难  重    圆   
wǒ bàn shēng rù yàn zhǐ shàng liú lián 
我 半  生    入 砚  纸  上    流  连   
wéi miáo nǐ méi yǎn xiāng gù wú yán 
为  描   你 眉  眼  相    顾 无 言  
liú xīn shì lí chóu jǐ què cáng rù juǎn 
留  心  事  离 愁   几 阙  藏   入 卷   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags