Wednesday, October 4, 2023
HomePopRu Meng Fei Meng 如梦非梦 Like A Dream, Not A Dream Lyrics...

Ru Meng Fei Meng 如梦非梦 Like A Dream, Not A Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shuang Sheng 双笙 Shuang Sheng

Chinese Song Name:Ru Meng Fei Meng 如梦非梦
English Tranlation Name:Like A Dream, Not A Dream
Chinese Singer:  Shuang Sheng 双笙 Shuang Sheng 
Chinese Composer:Mo Yan Lin 莫艳琳
Chinese Lyrics:Xia Nuo 夏诺

Ru Meng Fei Meng 如梦非梦 Like A Dream, Not A Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shuang Sheng 双笙 Shuang Sheng 

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

mèng rú huàn rú zhēn 
梦   如 幻   如 真   
zàng jīng nián jiù hèn 
藏   经   年   旧  恨  
shù xīn jiān shāng hén 
数  心  间   伤    痕  
xiàn jǐ fēn rè chén 
献   几 分  热 忱   
wèi gǎn fù shēn ēn 
未  敢  负 深   恩 
què zuò jú zhōng rén 
却  做  局 中    人  
yǒu duō shǎo chī hún kùn zhù yì shēng 
有  多  少   痴  魂  困  住  一 生    
yǒu rén yì bié hòu nán xiāng rèn 
有  人  一 别  后  难  相    认  
yǒu rén dēng gōng què 
有  人  登   宫   阙  
tà guò qián chén 
踏 过  前   尘   
bù rú huán huǎn diē rù yì chǎng 
不 如 缓   缓   跌  入 一 场    
yǒu shǐ wú zhōng de mèng 
有  始  无 终    的 梦   
xǐng hòu bié qù wèn shì fǒu chéng kōng 
醒   后  别  去 问  是  否  成    空   
zhǐ dào shì yuán rú yù suì 
只  道  是  缘   如 玉 碎  
réng yǒu àn xiāng jiàn nóng 
仍   有  暗 香    渐   浓   
yì xī fēng yún yǒng 
一 夕 风   云  涌   
dōu fù yǔ bīng róng 
都  付 与 兵   戎   
jiè yì zhǎn lián dēng 
借  一 盏   莲   灯   
zhào lái lù yōu shēn 
照   来  路 幽  深   
shuí qīng xǔ bái shǒu 
谁   轻   许 白  首   
sì dāng nián tiān zhēn 
似 当   年   天   真   
tīng mǎn chéng fēng shēng 
听   满  城    风   声    
hé chù wèn gù rén 
何 处  问  故 人  
ér shí guāng záo yǐ huà wéi lì rèn 
而 时  光    早  已 化  为  利 刃  
yǒu rén yì bié hòu nán xiāng rèn 
有  人  一 别  后  难  相    认  
yǒu rén dēng gōng què 
有  人  登   宫   阙  
tà guò qián chén 
踏 过  前   尘   
bù rú huán huǎn diē rù yì chǎng 
不 如 缓   缓   跌  入 一 场    
yǒu shǐ wú zhōng de mèng 
有  始  无 终    的 梦   
xǐng hòu bié qù wèn shì fǒu chéng kōng 
醒   后  别  去 问  是  否  成    空   
zhǐ dào shì yuán rú yù suì 
只  道  是  缘   如 玉 碎  
réng yǒu àn xiāng jiàn nóng 
仍   有  暗 香    渐   浓   
yì xī fēng yún yǒng 
一 夕 风   云  涌   
dōu fù yǔ bīng róng 
都  付 与 兵   戎   
cái dǒng piàn kè xiāng yōng 
才  懂   片   刻 相    拥   
qíng ruò zhuǎn péng 
情   若  转    蓬   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags