Monday, February 26, 2024
HomePopRu Lai 如来 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yue Ming Xing Xi...

Ru Lai 如来 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yue Ming Xing Xi 月明星稀

Chinese Song Name:Ru Lai 如来 
English Translation Name:Buddha
Chinese Singer: Yue Ming Xing Xi 月明星稀
Chinese Composer:Yue Ming Xing Xi 月明星稀
Chinese Lyrics:Bai Yun Jian 白云剑

Ru Lai 如来 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yue Ming Xing Xi 月明星稀

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

ài hèn zhù xì tái 
爱 恨  筑  戏 台  
jué chàng jiē bēi āi 
绝  唱    皆  悲  哀 
cháng hèn duǎn ài 
长    恨  短   爱 
ā  nán duàn qīng bái 
阿 难  断   清   白  
rén shì shēng rú lái 
人  世  生    如 来  
hé shēng gǔ tóng mái 
何 生    骨 同   埋  
zhú tái péng lái 
烛  台  蓬   莱  
bù jí yì yǎn zhù hóng bái 
不 及 一 眼  注  红   白  
mèng sàn lèi bù xǐng 
梦   散  泪  不 醒   
wàn zì nán xǐ yì bǐ xìng míng 
万  字 难  洗 一 笔 姓   名   
sī liang qiāo tóng líng 
思 量    敲   铜   铃   
chūn chuān bù gǎi rén shū líng 
春   川    不 改  人  殊  陵   
mò lù cǎo piāo líng 
陌 路 草  飘   零   
zhí chǐ gé yì píng 
咫  尺  隔 一 屏   
bà le bēi yòu míng 
罢 了 碑  右  铭   
shēng ài zài yě mǎn yíng 
生    爱 在  野 满  盈   
āi yuè rǎn xuě bái 
哀 乐  染  雪  白  
gèng nián dié lǜ tái 
更   年   叠  绿 苔  
tàn cháng qì shuāi 
叹  长    气 衰    
lì bēi nán tóng zhái 
立 碑  难  同   宅   
tóng shēng bù tóng zhài 
童   生    不 同   债   
yòu céng hái jǐ zǎi 
又  曾   还  几 载  
zhōng sàn mò guài 
终    散  莫 怪   
wàng chuān wàng yòu huái 
忘   川    忘   又  怀   
mèng sàn lèi bù xǐng 
梦   散  泪  不 醒   
wàn zì nán xǐ yì bǐ xìng míng 
万  字 难  洗 一 笔 姓   名   
sī liang qiāo tóng líng 
思 量    敲   铜   铃   
chūn chuān bù gǎi rén shū líng 
春   川    不 改  人  殊  陵   
mò lù cǎo piāo líng 
陌 路 草  飘   零   
zhí chǐ gé yì píng 
咫  尺  隔 一 屏   
bà le bēi yòu míng 
罢 了 碑  右  铭   
shēng ài zài yě mǎn yíng 
生    爱 在  野 满  盈   
mèng sàn lèi bù xǐng 
梦   散  泪  不 醒   
wàn zì nán xǐ yì bǐ xìng míng 
万  字 难  洗 一 笔 姓   名   
sī liang qiāo tóng líng 
思 量    敲   铜   铃   
chūn chuān bù gǎi rén shū líng 
春   川    不 改  人  殊  陵   
mò lù cǎo piāo líng 
陌 路 草  飘   零   
zhí chǐ gé yì píng 
咫  尺  隔 一 屏   
bà le bēi yòu míng 
罢 了 碑  右  铭   
shēng ài zài yě mǎn yíng 
生    爱 在  野 满  盈   
mìng 
命   
dé shě yì fú píng 
得 舍  亦 浮 萍   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags