Ren Sheng San Bei Jiu 人生三杯酒 Life Has Three Glasses Of Wine Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Xin 易欣

Ren Sheng San Bei Jiu 人生三杯酒 Life Has Three Glasses Of Wine Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Ren Sheng San Bei Jiu 人生三杯酒
English Tranlation Name: Life Has Three Glasses Of Wine
Chinese Singer: Yi Xin 易欣
Chinese Composer: Ou Yang Shang Shang 欧阳尚尚
Chinese Lyrics: Ou Yang Shang Shang 欧阳尚尚

Ren Sheng San Bei Jiu 人生三杯酒 Life Has Three Glasses Of Wine Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Xin 易欣

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yì tiáo dà hé zhǐ xiàng dōng liú 
一 条   大 河 只  向    东   流  
tāo tāo jiāng shuǐ jiē shì xián chóu 
滔  滔  江    水   皆  是  闲   愁   
suì yuè tā hé céng yǒu guò huí tóu 
岁  月  它 何 曾   有  过  回  头  
bié děng tái yǎn yǐ chéng lǎo xiǔ 
别  等   抬  眼  已 成    老  朽  
yì tiáo dà lù tǎn dàng de zǒu 
一 条   大 路 坦  荡   的 走  
rén shēng bǎi wèi jiē yǒu yuán yóu 
人  生    百  味  皆  有  缘   由  
shí guāng kě céng   tā yǒu guò dào liú 
时  光    可 曾     它 有  过  倒  流  
jìng tā bàn wǒ xiāo sǎ bái tóu 
敬   它 伴  我 潇   洒 白  头  
rén shēng bú guò sān bēi jiǔ 
人  生    不 过  三  杯  酒  
yì bēi jìng ài hèn qíng chóu 
一 杯  敬   爱 恨  情   仇   
yì bēi jìng qián chéng wú yōu 
一 杯  敬   前   程    无 忧  
yì bēi jìng ēn yuàn néng shōu 
一 杯  敬   恩 怨   能   收   
rén shēng bú guò sān bēi jiǔ 
人  生    不 过  三  杯  酒  
yì bēi jìng tiān cháng dì jiǔ 
一 杯  敬   天   长    地 久  
yì bēi jìng céng jīng yōng yǒu 
一 杯  敬   曾   经   拥   有  
yì bēi jìng wàn suì qiān qiū 
一 杯  敬   万  岁  千   秋  
yì tiáo dà hé zhǐ xiàng dōng liú 
一 条   大 河 只  向    东   流  
tāo tāo jiāng shuǐ jiē shì xián chóu 
滔  滔  江    水   皆  是  闲   愁   
suì yuè tā hé céng yǒu guò huí tóu 
岁  月  它 何 曾   有  过  回  头  
bié děng tái yǎn yǐ chéng lǎo xiǔ 
别  等   抬  眼  已 成    老  朽  
yì tiáo dà lù tǎn dàng de zǒu 
一 条   大 路 坦  荡   的 走  
rén shēng bǎi wèi jiē yǒu yuán yóu 
人  生    百  味  皆  有  缘   由  
shí guāng kě céng   tā yǒu guò dào liú 
时  光    可 曾     它 有  过  倒  流  
jìng tā bàn wǒ xiāo sǎ bái tóu 
敬   它 伴  我 潇   洒 白  头  
rén shēng bú guò sān bēi jiǔ 
人  生    不 过  三  杯  酒  
yì bēi jìng ài hèn qíng chóu 
一 杯  敬   爱 恨  情   仇   
yì bēi jìng qián chéng wú yōu 
一 杯  敬   前   程    无 忧  
yì bēi jìng ēn yuàn néng shōu 
一 杯  敬   恩 怨   能   收   
rén shēng bú guò sān bēi jiǔ 
人  生    不 过  三  杯  酒  
yì bēi jìng tiān cháng dì jiǔ 
一 杯  敬   天   长    地 久  
yì bēi jìng céng jīng yōng yǒu 
一 杯  敬   曾   经   拥   有  
yì bēi jìng wàn suì qiān qiū 
一 杯  敬   万  岁  千   秋  
rén shēng bú guò sān bēi jiǔ 
人  生    不 过  三  杯  酒  
yì bēi jìng ài hèn qíng chóu 
一 杯  敬   爱 恨  情   仇   
yì bēi jìng qián chéng wú yōu 
一 杯  敬   前   程    无 忧  
yì bēi jìng ēn yuàn néng shōu 
一 杯  敬   恩 怨   能   收   
rén shēng bú guò sān bēi jiǔ 
人  生    不 过  三  杯  酒  
yì bēi jìng tiān cháng dì jiǔ 
一 杯  敬   天   长    地 久  
yì bēi jìng céng jīng yōng yǒu 
一 杯  敬   曾   经   拥   有  
yì bēi jìng wàn suì qiān qiū 
一 杯  敬   万  岁  千   秋  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.