Ren Jian You 人间游 World Tour Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shui Ruo Sheng 水若笙

Ren Jian You 人间游 World Tour Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shui Ruo Sheng 水若笙

Chinese Song Name:Ren Jian You 人间游 
English Translation Name:World Tour
Chinese Singer: Shui Ruo Sheng 水若笙
Chinese Composer:Shui Ruo Sheng 水若笙
Chinese Lyrics:Shui Ruo Sheng 水若笙

Ren Jian You 人间游 World Tour Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shui Ruo Sheng 水若笙

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

lì bá shān xī qì gài shì 
力 拔 山   兮 气 盖  世  
yí jiàn shuāng hán shí sì zhōu 
一 剑   霜     寒  十  四 州   
bǎi wàn nán ér zhōng zuò tǔ 
百  万  男  儿 终    作  土 
cán yáng rú xuè jiāng shuǐ liú 
残  阳   如 血  江    水   流  
tiān cāng cāng yě máng máng 
天   苍   苍   野 茫   茫   
yú xī yú xī zài hé fāng 
虞 兮 虞 兮 在  何 方   
dà fēng qǐ yún fēi yáng 
大 风   起 云  飞  扬   
bú jiàn yīng xióng kōng duàn cháng 
不 见   英   雄    空   断   肠    
ā  ā  yī ya yī yē 
啊 啊 咿 呀 咿 耶 
ā  ā  yī ya yī yē 
啊 啊 咿 呀 咿 耶 
ā  ā  yī ya yī yē 
啊 啊 咿 呀 咿 耶 
ā  ā  yī ya yī yē 
啊 啊 咿 呀 咿 耶 
hóng chén gún gǔn yì chǎng mèng 
红   尘   滚  滚  一 场    梦   
yún yún zhòng shēng jiē guò kè 
芸  芸  众    生    皆  过  客 
fán huá yì shì sì yún yān 
繁  华  易 逝  似 云  烟  
bù rú guī qù kàn qiū yuè 
不 如 归  去 看  秋  月  
lán huā kāi jú huā xiè 
兰  花  开  菊 花  谢  
jiā rén xiāng bàn rèn xiāo yáo 
佳  人  相    伴  任  逍   遥  
yǐn měi jiǔ   fǔ yáo qín  
饮  美  酒    抚 瑶  琴   
qīng gē miào wǔ lè táo táo 
清   歌 妙   舞 乐 淘  淘  
ā  ā  yī ya yī yē 
啊 啊 咿 呀 咿 耶 
ā  ā  yī ya yī yē 
啊 啊 咿 呀 咿 耶 
ā  ā  yī ya yī yē 
啊 啊 咿 呀 咿 耶 
ā  ā  yī ya yī yē 
啊 啊 咿 呀 咿 耶 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.