Wednesday, February 28, 2024
HomePopRen Jian Ru Meng 人间如梦 The World Is Like A Dream Lyrics...

Ren Jian Ru Meng 人间如梦 The World Is Like A Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lou Yi Xiao 娄艺潇 Lou Yixiao Yin Pin Guai Wu 音频怪物

Chinese Song Name:Ren Jian Ru Meng 人间如梦
English Translation Name:The World Is Like A Dream 
Chinese Singer: Lou Yi Xiao 娄艺潇 Lou Yixiao Yin Pin Guai Wu 音频怪物
Chinese Composer:An Jiu 安九、Li Jian Heng 李建衡
Chinese Lyrics:Yi Zhe Lian Xiao Zui Qing Jiu 易者连消醉清酒

Ren Jian Ru Meng 人间如梦 The World Is Like A Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lou Yi Xiao 娄艺潇 Lou Yixiao Yin Pin Guai Wu 音频怪物

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

nán : 
男  : 
shén zhī jié màn 
神   枝  结  蔓  
líng jī xiāng huàn 
灵   羁 相    唤   
cuī jiàn yāo xié zhū zhǎn 
催  剑   妖  邪  诛  斩   
nǚ : 
女 : 
xián guǒ wèi jiào 
衔   果  未  觉   
gòng qī tóng huān 
共   戚 同   欢   
yù lái jī yuán yì fān 
遇 来  机 缘   一 番  
nán : 
男  : 
hùn dùn chū   shén qiào huǎn 
混  沌  初    神   窍   缓   
qù rì yì zhāo duǎn 
去 日 一 朝   短   
hé : 
合 : 
líng lì zhuǎn   xī xī shēng xiāng guān 
灵   力 转      息 息 生    相    关   
cháng jiào shì shì kǔ hán 
尝    觉   世  事  苦 寒  
rén jiān yì yú wéi bàn 
人  间   一 隅 为  伴  
shēng wú duān   zhù zú huí wàng   xiān shān 
声    无 端     驻  足 回  望     仙   山   
nán : 
男  : 
pò chén ér xún shàn 
破 尘   而 寻  善   
jiàn qīng shū bǎi huā zhàn 
见   清   疏  百  花  绽   
nǚ : 
女 : 
chí jiàn lái   zhǐ nǐ yí sè wàn shān rǎn 
持  剑   来    只  你 一 色 万  山   染  
nán : 
男  : 
cóng chūn xuě cái bàn   kàn zhì suì mù jiāng wǎn 
从   春   雪  才  半    看  至  岁  暮 将    晚  
rén jiān cǐ mèng nán 
人  间   此 梦   难  
hé : 
合 : 
hé bì gé tiān àn  
何 必 隔 天   岸  
nǚ : 
女 : 
yuè yǐng fú jiàn   fēng huā yí sàn 
月  影   拂 剑     风   花  一 散  
shén sī bǎi mèng bù hái 
神   思 百  梦   不 还  
nán : 
男  : 
jiā niàng wàn qiān   chún chǐ liú zhuǎn 
佳  酿    万  千     唇   齿  流  转    
xiǎo zuì huā shù bàn hān 
小   醉  花  树  半  酣  
nǚ : 
女 : 
jiāng zhōu piāo   qù rì duǎn 
江    舟   飘     去 日 短   
sī xīn yì zhāo luàn 
思 心  一 朝   乱   
hé : 
合 : 
líng lì dù   xī xī shēng xiāng guān 
灵   力 渡   息 息 生    相    关   
cháng jiào shì shì kǔ hán 
尝    觉   世  事  苦 寒  
rén jiān wǎn féng wéi bàn 
人  间   晚  逢   为  伴  
jìn wǒ pān   qiān zhòng wàn dié   xiān shān 
尽  我 攀    千   重    万  叠    仙   山   
nán : 
男  : 
pò chén ér xún shàn 
破 尘   而 寻  善   
jiàn qīng shū bǎi huā zhàn 
见   清   疏  百  花  绽   
nǚ : 
女 : 
chí jiàn lái   zhǐ nǐ yí sè wàn shān rǎn 
持  剑   来    只  你 一 色 万  山   染  
nán : 
男  : 
cóng chūn xuě cái bàn   kàn zhì suì mù jiāng wǎn 
从   春   雪  才  半    看  至  岁  暮 将    晚  
rén jiān cǐ mèng nán  
人  间   此 梦   难   
hé : 
合 : 
hé bì gé tiān àn  
何 必 隔 天   岸  
nán : 
男  : 
xīn xián wú duān chàn 
心  弦   无 端   颤   
fù jiàn shǒu tiān xià ān 
负 剑   守   天   下  安 
hé : 
合 : 
luò bái bàn 
落  白  瓣  
zhǐ nǐ yí xiào xuě mǎn shān 
只  你 一 笑   雪  满  山   
nán : 
男  : 
cóng duì zuò xiāng huàn 
从   对  坐  相    唤   
bàn zhì bìn biān ní nán  
伴  至  鬓  边   呢 喃   
rén jiān mèng bù nán 
人  间   梦   不 难  
hé : 
合 : 
zhǐ jiào xiāng féng wǎn 
只  觉   相    逢   晚  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags