Sunday, June 23, 2024
HomePopRen Jian Huan Xi 人间欢喜 Joy In The World Lyrics 歌詞 With...

Ren Jian Huan Xi 人间欢喜 Joy In The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mai Xiao Dou 麦小兜 Mai Xiaodou

Chinese Song Name:Ren Jian Huan Xi 人间欢喜
English Tranlation Name: Joy In The World 
Chinese Singer: Mai Xiao Dou 麦小兜 Mai Xiaodou
Chinese Composer: Zhuo Xiao Sheng 着小生 Zoki
Chinese Lyrics: Hui Min Yao 徽敏瑶

Ren Jian Huan Xi 人间欢喜 Joy In The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mai Xiao Dou 麦小兜 Mai Xiaodou

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

lián wài fēi xuě qīng piāo piāo luò mǎn tiān 
帘   外  飞  雪  轻   飘   飘   落  满  天   
zhuán yǎn chú xī yòu yì nián 
转    眼  除  夕 又  一 年   
bào zhú shēng shēng  
爆  竹  声    声     
huàn wǒ guǒ shàng xīn ǎo chū mén liú yì quān 
唤   我 裹  上    新  袄 出  门  遛  一 圈   
qiáo tóu gāo bǐng diàn 
桥   头  糕  饼   店   
rè hu hū lái kuài cháng gè xiān 
热 乎 乎 来  块   尝    个 鲜   
yào gěi xīn nián   zài tiān   yí wèi  
要  给  新  年     再  添     一 味   
ruǎn huo de nuò tián 
软   和  的 糯  甜   
jiā jiā bǎ fú tiē 
家  家  把 福 贴  
yíng chūn cí bié jiù nián 
迎   春   辞 别  旧  年   
xīn huà táo fú guà mén biān 
新  画  桃  符 挂  门  边   
xiān sheng hú xū qīng niǎn 
先   生    胡 须 轻   捻   
huī bǐ xiě xià le qiān bǎi lián  
挥  笔 写  下  了 千   百  联    
xīn chūn zhù yuàn 
新  春   祝  愿   
tú sū yì zhǎn 
屠 苏 一 盏   
xiān jìng guī yàn xián lái chūn fēng nuǎn rén jiān 
先   敬   归  燕  衔   来  春   风   暖   人  间   
huā dēng shí lǐ 
花  灯   十  里 
zài hè xīn suì dàn mù jiē xiāng lián 
再  贺 新  岁  旦  暮 皆  相    连   
nán běi qí kāi yàn   wàn jiā rén tuán yuán 
南  北  齐 开  宴    万  家  人  团   圆   
suì suì zhǎng xiàng jiàn  
岁  岁  长    相    见    
nián nián gòng huān xǐ dōu rú yuàn  
年   年   共   欢   喜 都  如 愿    
yí yè shǒu suì nuǎn yáng yáng wéi lú qián 
一 夜 守   岁  暖   洋   洋   围  炉 前   
jǐ fēng hóng bāo cáng zhěn biān 
几 封   红   包  藏   枕   边   
pàn zhe tiān liàng  
盼  着  天   亮     
yāo shàng lín jiā xiǎo mèi chū mén liú yì quān 
邀  上    邻  家  小   妹  出  门  遛  一 圈   
tóng bǎn huā jǐ qián 
铜   板  花  几 钱   
táng hú lu rù kǒu suān yòu tián 
糖   葫 芦 入 口  酸   又  甜   
yào gěi xīn nián   zài tiān   yí chuàn  
要  给  新  年     再  添     一 串     
yuán mǎn de hóng yàn 
圆   满  的 红   艳  
jiā jiā bǎ fú tiē 
家  家  把 福 贴  
yíng chūn cí bié jiù nián 
迎   春   辞 别  旧  年   
xīn huà táo fú guà mén biān 
新  画  桃  符 挂  门  边   
xiān sheng hú xū qīng niǎn 
先   生    胡 须 轻   捻   
huī bǐ xiě xià le qiān bǎi lián  
挥  笔 写  下  了 千   百  联    
xīn chūn zhù yuàn 
新  春   祝  愿   
tú sū yì zhǎn 
屠 苏 一 盏   
xiān jìng guī yàn xián lái chūn fēng nuǎn rén jiān 
先   敬   归  燕  衔   来  春   风   暖   人  间   
huā dēng shí lǐ 
花  灯   十  里 
zài hè xīn suì dàn mù jiē xiāng lián 
再  贺 新  岁  旦  暮 皆  相    连   
nán běi qí kāi yàn   wàn jiā rén tuán yuán 
南  北  齐 开  宴    万  家  人  团   圆   
suì suì zhǎng xiàng jiàn  
岁  岁  长    相    见    
nián nián gòng huān xǐ dōu rú yuàn  
年   年   共   欢   喜 都  如 愿    
tú sū yì zhǎn 
屠 苏 一 盏   
xiān jìng guī yàn xián lái chūn fēng nuǎn rén jiān 
先   敬   归  燕  衔   来  春   风   暖   人  间   
huā dēng shí lǐ 
花  灯   十  里 
zài hè xīn suì dàn mù jiē xiāng lián 
再  贺 新  岁  旦  暮 皆  相    连   
nán běi qí kāi yàn  
南  北  齐 开  宴   
wàn jiā rén tuán yuán 
万  家  人  团   圆   
suì suì zhǎng xiàng jiàn  
岁  岁  长    相    见    
nián nián gòng huān xǐ dōu rú yuàn 
年   年   共   欢   喜 都  如 愿   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags