Re Xue Nan Er 热血男儿 Cruel Winter Blues Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu De Hua 刘德华 Andy Lau

Re Xue Nan Er 热血男儿 Cruel Winter Blues Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu De Hua 刘德华 Andy Lau

Chinese Song Name: Re Xue Nan Er 热血男儿
English Tranlation Name: Cruel Winter Blues
Chinese Singer: Liu De Hua 刘德华 Andy Lau
Chinese Composer:  Xiao Feng 小丰
Chinese Lyrics: Chen Shao Qi 陈少琪

Re Xue Nan Er 热血男儿 Cruel Winter Blues  Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu De Hua 刘德华 Andy Lau

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics

jiù rì wǒ shī luò tòu shí 
旧  日 我 失  落  透  时  
chóu chàng yú màn cháng lǚ tú bǎo cháng shì shī yì 
惆   怅    于 漫  长    旅 途 饱  尝    是  失  意 
ér nǐ xīng xīng xiāng xī 
而 你 惺   惺   相    惜 
róng wǒ huò qǔ dòu zhì 
容   我 获  取 斗  志  
péi wǒ xíng kū xiào gòng cháng yì shēng de gù shi 
陪  我 行   哭 笑   共   尝    一 生    的 故 事  
ruò shì nǐ yí rì gào cí 
若  是  你 一 日 告  辞 
wú biàn de wàn nián yǒu yì yī rán shì zhēn zhì 
无 变   的 万  年   友  谊 依 然  是  真   挚  
rú yǒu qiān shān qiān hǎi 
如 有  千   山   千   海  
nán gé nèi xīn nuǎn yì 
难  隔 内  心  暖   意 
wèi guǎn guāng yīn yǐ huó mái dàng tiān jǐng zhì 
未  管   光    阴  已 活  埋  当   天   景   致  
xiāng miǎn lì tóng xīn tóng yì 
相    勉   励 同   心  同   意 
huān xiào luò mò suì yuè zhōng zhuī xún yì yì 
欢   笑   落  寞 岁  月  中    追   寻  意 义 
xīn lǐ xiàng kuáng fēng kuáng yì 
心  里 像    狂    风   狂    意 
tóng dù huàn nán chì rè zhōng rè xuè rì zi 
同   渡 患   难  炽  热 中    热 血  日 子 
ruò shì nǐ yí rì gào cí 
若  是  你 一 日 告  辞 
wú biàn de wàn nián yǒu yì yī rán shì zhēn zhì 
无 变   的 万  年   友  谊 依 然  是  真   挚  
rú yǒu qiān shān qiān hǎi 
如 有  千   山   千   海  
nán gé nèi xīn nuǎn yì 
难  隔 内  心  暖   意 
wèi guǎn guāng yīn yǐ huó mái dàng tiān jǐng zhì 
未  管   光    阴  已 活  埋  当   天   景   致  
ruò shì nǐ yí rì gào cí 
若  是  你 一 日 告  辞 
wú biàn de wàn nián yǒu yì yī rán shì zhēn zhì 
无 变   的 万  年   友  谊 依 然  是  真   挚  
rú yǒu qiān shān qiān hǎi 
如 有  千   山   千   海  
nán gé nèi xīn nuǎn yì 
难  隔 内  心  暖   意 
wèi guǎn guāng yīn yǐ huó mái dàng tiān jǐng zhì 
未  管   光    阴  已 活  埋  当   天   景   致  
xiāng miǎn lì tóng xīn tóng yì 
相    勉   励 同   心  同   意 
huān xiào luò mò suì yuè zhōng zhuī xún yì yì 
欢   笑   落  寞 岁  月  中    追   寻  意 义 
xīn lǐ xiàng kuáng fēng kuáng yì 
心  里 像    狂    风   狂    意 
tóng dù huàn nán chì rè zhōng rè xuè rì zi 
同   渡 患   难  炽  热 中    热 血  日 子 
ruò shì nǐ yí rì gào cí 
若  是  你 一 日 告  辞 
wú biàn de wàn nián yǒu yì yī rán shì zhēn zhì 
无 变   的 万  年   友  谊 依 然  是  真   挚  
rú yǒu qiān shān qiān hǎi 
如 有  千   山   千   海  
nán gé nèi xīn nuǎn yì 
难  隔 内  心  暖   意 
wèi guǎn guāng yīn yǐ huó mái dàng tiān jǐng zhì 
未  管   光    阴  已 活  埋  当   天   景   致  
xiāng miǎn lì tóng xīn tóng yì 
相    勉   励 同   心  同   意 
huān xiào luò mò suì yuè zhōng zhuī xún yì yì 
欢   笑   落  寞 岁  月  中    追   寻  意 义 
xīn lǐ xiàng kuáng fēng kuáng yì 
心  里 像    狂    风   狂    意 
tóng dù huàn nán chì rè zhōng rè xuè rì zi 
同   渡 患   难  炽  热 中    热 血  日 子 
xiāng miǎn lì tóng xīn tóng yì 
相    勉   励 同   心  同   意 
huān xiào luò mò suì yuè zhōng zhuī xún yì yì 
欢   笑   落  寞 岁  月  中    追   寻  意 义 
xīn lǐ xiàng kuáng fēng kuáng yì 
心  里 像    狂    风   狂    意 
tóng dù huàn nán chì rè zhōng rè xuè rì zi 
同   渡 患   难  炽  热 中    热 血  日 子 
xiāng miǎn lì tóng xīn tóng yì 
相    勉   励 同   心  同   意 
huān xiào luò mò suì yuè zhōng zhuī xún yì yì 
欢   笑   落  寞 岁  月  中    追   寻  意 义 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.