Sunday, December 10, 2023
HomePopQue Chun Shan 却春山 But Hills Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhu...

Que Chun Shan 却春山 But Hills Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhu Zi Rong 朱梓溶

Chinese Song Name: Que Chun Shan 却春山
English Tranlation Name: But Hills
Chinese Singer: Zhu Zi Rong 朱梓溶
Chinese Composer: Li Han 李涵
Chinese Lyrics: Wei Jian Chai Tou Feng 未见钗头凤

Que Chun Shan 却春山 But Hills Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhu Zi Rong 朱梓溶

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shuí rén wǔ jiàn lín xiè jiān 
谁   人  舞 剑   林  榭  间   
máng máng qīng zhú yǎn fēng luán 
茫   茫   青   竹  掩  峰   峦   
shē wàng qīng jìng suì yuè 
奢  望   清   静   岁  月  
shǒu yáo zì zai zhé shàn 
手   摇  自 在  折  扇   
shēng lái zuì jì dāng shí wēn róu xián tán 
生    来  最  记 当   时  温  柔  闲   谈  
xī rì shào nián bái yī shān 
昔 日 少   年   白  衣 衫   
yǐ suí yì xìng jìn lán shān 
已 随  意 兴   尽  阑  珊   
qián chén yù suì zhū chén 
前   尘   玉 碎  珠  沉   
jīn xiāo liáng chén hé guān 
今  宵   良    辰   何 关   
wàn bān xīn shì sǐ yú cháng jiàn shuāng hán 
万  般  心  事  死 于 长    剑   霜     寒  
dú bǎ zhǎn   jìng cāng qióng   yǐn bēi huān 
独 把 盏     敬   苍   穹      饮  悲  欢   
yì yǔ sì ěr pàn   shēng shēng huàn   wàng yì nán 
呓 语 似 耳 畔    声    声    唤     忘   亦 难  
chūn shān yǒu hèn   fēng yuè xū huàn 
春   山   有  恨    风   月  虚 幻   
mèng wài bù jiě   mèng lǐ chī chán 
梦   外  不 解    梦   里 痴  缠   
biàn fàng shǒu   yǔ tiān xià   xiāng áo zhàn 
便   放   手     与 天   下    相    鏖 战   
pōu bái gān dǎn   hǎi shuǐ bù jí qíng shēn bàn 
剖  白  肝  胆    海  水   不 及 情   深   半  
zì zhī yì shēn   huí tóu wú àn 
自 知  一 身     回  头  无 岸 
dàn qiú yì xīn   shēng sǐ wú hàn 
但  求  一 心    生    死 无 憾  
làng jì jiāng hú duō gū dān 
浪   迹 江    湖 多  孤 单  
bú xì xíng zhōu qù fù fǎn 
不 系 行   舟   去 复 返  
zòng wéi tiān dì lí pàn 
纵   为  天   地 离 叛  
zhōng huái yíng huǒ wēi nuǎn 
终    怀   萤   火  微  暖   
guò wǎng sī lǚ hóng chén zěn me zhǎn duàn 
过  往   丝 缕 红   尘   怎  么 斩   断   
dú bǎ zhǎn   jìng cāng qióng   yǐn bēi huān 
独 把 盏     敬   苍   穹      饮  悲  欢   
yì yǔ sì ěr pàn   shēng shēng huàn   wàng yì nán 
呓 语 似 耳 畔    声    声    唤     忘   亦 难  
chūn shān yǒu hèn   fēng yuè xū huàn 
春   山   有  恨    风   月  虚 幻   
mèng wài bù jiě   mèng lǐ chī chán 
梦   外  不 解    梦   里 痴  缠   
biàn fàng shǒu   yǔ tiān xià   xiāng áo zhàn 
便   放   手     与 天   下    相    鏖 战   
pōu bái gān dǎn   hǎi shuǐ bù jí qíng shēn bàn 
剖  白  肝  胆    海  水   不 及 情   深   半  
zì zhī yì shēn   huí tóu wú àn 
自 知  一 身     回  头  无 岸 
dàn qiú yì xīn   shēng sǐ wú hàn 
但  求  一 心    生    死 无 憾  
biàn fàng shǒu   yǔ tiān xià   xiāng áo zhàn 
便   放   手     与 天   下    相    鏖 战   
pōu bái gān dǎn   hǎi shuǐ bù jí qíng shēn bàn 
剖  白  肝  胆    海  水   不 及 情   深   半  
zì zhī yì shēn   huí tóu wú àn 
自 知  一 身     回  头  无 岸 
dàn qiú yì xīn   shēng sǐ wú hàn 
但  求  一 心    生    死 无 憾  
dàn qiú yì xīn   shēng sǐ wú hàn 
但  求  一 心    生    死 无 憾  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags