Tuesday, April 23, 2024
HomePopQiu Ye Yin 秋夜吟 Autumn Night Sing Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Qiu Ye Yin 秋夜吟 Autumn Night Sing Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Bi Chen 张碧晨 ‎Diamond

Chinese Song Name: Qiu Ye Yin 秋夜吟 
English Tranlation Name: Autumn Night Sing
Chinese Singer:  Zhang Bi Chen 张碧晨 ‎Diamond
Chinese Composer:  Liu Yue 刘岳
Chinese Lyrics:  Wei Zi 苇子

Qiu Ye Yin 秋夜吟 Autumn Night Sing Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Bi Chen 张碧晨 ‎Diamond

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

guì huā shù zhǒng zài tiān shàng 
桂  花  树  种    在  天   上    
xiāng sī shù zhí yú xīn jiān 
相    思 树  植  于 心  间   
chán juān zài qiān lǐ zhī wài 
婵   娟   在  千   里 之  外  
ài zài zhí chǐ zhī jiān 
爱 在  咫  尺  之  间   
chuāng líng qián yì shēng shēng qīng qīng hū huàn 
窗     棂   前   一 声    声    轻   轻   呼 唤   
wèn dá jiān   nǐ zhuǎn shēn juǎn qǐ zhū lián 
问  答 间     你 转    身   卷   起 珠  帘   
xiāng wàng què   wú yán chù yuè zhào kōng shān 
相    望   却    无 言  处  月  照   空   山   
wǒ xīn rú   nà hú dié wǔ piān xiān 
我 心  如   那 蝴 蝶  舞 翩   跹   
fēng yǐ qǐ   zhǐ jiān pí pá dī huí 
风   已 起   指  尖   琵 琶 低 回  
huā yǐ luò   yóu sù màn tiān sī niàn 
花  已 落    犹  诉 漫  天   思 念   
jiǔ yǐ zuì   chà nà fāng huá yǔ shuí 
酒  已 醉    刹  那 芳   华  与 谁   
yuè yǐ yuán   yì shēng wú cháng kàn biàn 
月  已 圆     一 生    无 常    看  遍   
chuāng líng qián yì shēng shēng qīng qīng hū huàn 
窗     棂   前   一 声    声    轻   轻   呼 唤   
wèn dá jiān   nǐ zhuǎn shēn juǎn qǐ zhū lián 
问  答 间     你 转    身   卷   起 珠  帘   
xiāng wàng què   wú yán chù yuè zhào kōng shān 
相    望   却    无 言  处  月  照   空   山   
wǒ xīn rú   nà hú dié wǔ piān xiān 
我 心  如   那 蝴 蝶  舞 翩   跹   
fēng yǐ qǐ   zhǐ jiān pí pá dī huí 
风   已 起   指  尖   琵 琶 低 回  
huā yǐ luò   yóu sù màn tiān sī niàn 
花  已 落    犹  诉 漫  天   思 念   
jiǔ yǐ zuì   chà nà fāng huá yǔ shuí 
酒  已 醉    刹  那 芳   华  与 谁   
yuè yǐ yuán   yì shēng wú cháng kàn biàn 
月  已 圆     一 生    无 常    看  遍   
yuè yǐ yuán   yì shēng wú cháng kàn biàn 
月  已 圆     一 生    无 常    看  遍   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags