Qiu Ri Xu Yu 秋日絮语 Autumn Catchwords Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hai Zhi Yun 海之韵

Qiu Ri Xu Yu 秋日絮语 Autumn Catchwords Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hai Zhi Yun 海之韵

Chinese Song Name:Qiu Ri Xu Yu 秋日絮语 
English Translation Name:Autumn Catchwords
Chinese Singer: Hai Zhi Yun 海之韵
Chinese Composer:Ren Chun Lin 任春林
Chinese Lyrics:Ren Chun Lin 任春林

Qiu Ri Xu Yu 秋日絮语 Autumn Catchwords Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hai Zhi Yun 海之韵

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qiū sè yì yì 
秋  色 奕 奕 
bái lù fēi qǔ 
白  鹭 飞  曲 
báo yún tiān jì 
薄  云  天   际 
fàn zhōu hé xī 
泛  舟   河 溪 
hé shǔ jīn yī 
禾 黍  金  衣 
yú xiè qiǎn xì 
鱼 蟹  浅   戏 
chá yān niǎo qǐ 
茶  烟  袅   起 
dú zhěn de ān yì 
独 枕   的 安 逸 
yú zhě qí yǔ 
愚 者  祈 雨 
hè chú zhǔ tiān dì 
荷 锄  主  天   地 
zhì zhě móu lvè 
智  者  谋  略  
táng huáng xiǎng wēi yí 
堂   皇    享    威  仪 
yīng gē yàn wǔ 
莺   歌 燕  舞 
yǒu rén mǎi zuì 
有  人  买  醉  
hé táng yuè sè 
荷 塘   月  色 
àn liǔ xià yǒu rén kū qì 
岸 柳  下  有  人  哭 泣 
qiū rì xù yǔ 
秋  日 絮 语 
qiū shuǐ lián yī 
秋  水   涟   漪 
jiā rén sù yī 
佳  人  素 衣 
dàn dàn xiāng qì 
淡  淡  香    气 
kuǎn kuǎn shū yí 
款   款   淑  仪 
wèn jūn hé qù 
问  君  何 去 
fāng cǎo xún mì 
芳   草  寻  觅 
xiào yuē suí yuán 
笑   曰  随  缘   
tiān yá jiē zōng jì 
天   涯 皆  踪   迹 
qiū cǎo qī qī 
秋  草  凄 凄 
bái lù yún wù qǐ 
白  露 云  雾 起 
fēng chuī huáng yè 
风   吹   黄    叶 
suǒ suǒ shēng qiè yì 
索  索  生    怯  意 
qiū xù huáng huáng 
秋  絮 惶    惶    
nán nán wú lì 
喃  喃  无 力 
fēng chuī yī hán 
风   吹   衣 寒  
xiāo sè sè bù zhī nǎ qù 
萧   瑟 瑟 不 知  哪 去 
bù zhī nǎ ér qù 
不 知  哪 儿 去 
bù zhī nǎ ér qù 
不 知  哪 儿 去 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.