Qiong Cha Cha 穷叉叉 Poor Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Bo 王搏

Qiong Cha Cha 穷叉叉 Poor Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Bo 王搏

Chinese Song Name:Qiong Cha Cha 穷叉叉 
English Translation Name:Poor 
Chinese Singer: Wang Bo 王搏
Chinese Composer:Wang Bo 王搏
Chinese Lyrics:Unknow

Qiong Cha Cha 穷叉叉 Poor Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Bo 王搏

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

nǐ chā chā    zhàn qǐ lái 
你 叉  叉     站   起 来  
qióng hā hā  solo
穷    哈 哈  solo
nǐ chā chā  sorry
你 叉  叉   sorry
qióng hā hā 
穷    哈 哈 
chā chā chā chā chā chā chā 
叉  叉  叉  叉  叉  叉  叉  
hā hā hā hā hā hā hā 
哈 哈 哈 哈 哈 哈 哈 
nǐ hā hā 
你 哈 哈 
qióng chā chā 
穷    叉  叉  
nǐ chā chā chàng rì chū 
你 叉  叉  唱    日 出  
qióng hā hā chàng rì luò 
穷    哈 哈 唱    日 落  
hā lì bō tè qí zhe sào zhou fēi 
哈 利 波 特 骑 着  扫  帚   飞  
sorry sorry 
sorry sorry 
ér wǒ de sào zhou 
而 我 的 扫  帚   
què zhǐ néng qīng lǐ lā jī duī 
却  只  能   清   理 垃 圾 堆  
shén me shì shì kuài lè xīng qiú 
什   么 是  是  快   乐 星   球  
qióng chā chā 
穷    叉  叉  
nǐ chā chā   zhàn qǐ lái 
你 叉  叉    站   起 来  
qióng hā hā  solo
穷    哈 哈  solo
nǐ chā chā  sorry
你 叉  叉   sorry
qióng hā hā 
穷    哈 哈 
chā chā chā chā chā chā chā 
叉  叉  叉  叉  叉  叉  叉  
hā hā hā hā hā hā hā 
哈 哈 哈 哈 哈 哈 哈 
nǐ hā hā 
你 哈 哈 
qióng chā chā 
穷    叉  叉  
nǐ chā chā 
你 叉  叉  
chàng rì chū 
唱    日 出  
qióng hā hā 
穷    哈 哈 
chàng rì luò 
唱    日 落  
hā lì bō tè qí zhe sào zhou fēi 
哈 利 波 特 骑 着  扫  帚   飞  
sorry sorry 
sorry sorry 
ér wǒ de sào zhou 
而 我 的 扫  帚   
què zhǐ néng qīng lǐ lā jī duī 
却  只  能   清   理 垃 圾 堆  
shén me shì shì kuài lè xīng qiú 
什   么 是  是  快   乐 星   球  
qióng chā chā 
穷    叉  叉  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.