Thursday, April 25, 2024
HomePopQing You Yuan 清幽院 Beautiful Courtyard Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lve...

Qing You Yuan 清幽院 Beautiful Courtyard Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lve Lve Lve 略略略

Chinese Song Name: Qing You Yuan 清幽院
English Tranlation Name: Beautiful Courtyard
Chinese Singer: Lve Lve Lve 略略略
Chinese Composer: Zheng Ming He 郑明河
Chinese Lyrics: Wang Ying 王莹

Qing You Yuan 清幽院 Beautiful Courtyard Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lve Lve Lve 略略略

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zhōng shì tiān gè yì fāng bú wèn hòu 
终    是  天   各 一 方   不 问  候  
zhōng shì xiě bú jìn lí chóu 
终    是  写  不 尽  离 愁   
zhōng shì qīng sī bái fà bú bà xiū 
终    是  青   丝 白  发 不 罢 休  
zhǐ pàn lǜ féi hóng shòu 
只  盼  绿 肥  红   瘦   
kě shì tiān cháng dì jiǔ tài nán qiú 
可 是  天   长    地 久  太  难  求  
kě shì gū yuàn tài qīng yōu 
可 是  孤 院   太  清   幽  
kě shì shí guāng rú liú nán huí tóu 
可 是  时  光    如 流  难  回  头  
zhǐ tàn suì yuè yōu yōu 
只  叹  岁  月  悠  悠  
yuàn lǐ de yī rén xiāo shòu 
院   里 的 伊 人  消   瘦   
huī bǐ huà nǐ méi qīng mù xiù 
挥  笔 画  你 眉  清   目 秀  
mù rán jiān jǐn suǒ de méi tóu 
慕 然  间   紧  锁  的 眉  头  
rú nà nián chū jiàn zài zhōng lóu 
如 那 年   初  见   在  钟    楼  
jiāng àn de wàn lǐ qīng zhōu 
江    岸 的 万  里 轻   舟   
nǐ huì chū xiàn zài nǎ yì sōu 
你 会  出  现   在  哪 一 艘  
wǒ wàng zhe yè sè zuì le jiǔ 
我 望   着  夜 色 醉  了 酒  
zhí yǒu yì wān lěng yuè rú gōu 
只  有  一 弯  冷   月  如 钩  
zhōng shì tiān gè yì fāng bú wèn hòu 
终    是  天   各 一 方   不 问  候  
zhōng shì xiě bú jìn lí chóu 
终    是  写  不 尽  离 愁   
zhōng shì qīng sī bái fà bú bà xiū 
终    是  青   丝 白  发 不 罢 休  
zhǐ pàn lǜ féi hóng shòu 
只  盼  绿 肥  红   瘦   
kě shì tiān cháng dì jiǔ tài nán qiú 
可 是  天   长    地 久  太  难  求  
kě shì gū yuàn tài qīng yōu 
可 是  孤 院   太  清   幽  
kě shì shí guāng rú liú nán huí tóu 
可 是  时  光    如 流  难  回  头  
zhǐ tàn suì yuè yōu yōu 
只  叹  岁  月  悠  悠  
( tiān gè yì fāng bú wèn hòu 
( 天   各 一 方   不 问  候  
zhōng shì xiě bú jìn lí chóu 
终    是  写  不 尽  离 愁   
qīng sī bái fà bú bà xiū 
青   丝 白  发 不 罢 休  
zhǐ pàn lǜ féi hóng shòu ) 
只  盼  绿 肥  红   瘦   ) 
yuàn lǐ de yī rén xiāo shòu 
院   里 的 伊 人  消   瘦   
huī bǐ huà nǐ méi qīng mù xiù 
挥  笔 画  你 眉  清   目 秀  
mù rán jiān jǐn suǒ de méi tóu 
慕 然  间   紧  锁  的 眉  头  
rú nà nián chū jiàn zài zhōng lóu 
如 那 年   初  见   在  钟    楼  
jiāng àn de wàn lǐ qīng zhōu 
江    岸 的 万  里 轻   舟   
nǐ huì chū xiàn zài nǎ yì sōu 
你 会  出  现   在  哪 一 艘  
wǒ wàng zhe yè sè zuì le jiǔ 
我 望   着  夜 色 醉  了 酒  
zhí yǒu yì wān lěng yuè rú gōu 
只  有  一 弯  冷   月  如 钩  
zhōng shì tiān gè yì fāng bú wèn hòu 
终    是  天   各 一 方   不 问  候  
zhōng shì xiě bú jìn lí chóu 
终    是  写  不 尽  离 愁   
zhōng shì qīng sī bái fà bú bà xiū 
终    是  青   丝 白  发 不 罢 休  
zhǐ pàn lǜ féi hóng shòu 
只  盼  绿 肥  红   瘦   
kě shì tiān cháng dì jiǔ tài nán qiú 
可 是  天   长    地 久  太  难  求  
kě shì gū yuàn tài qīng yōu 
可 是  孤 院   太  清   幽  
kě shì shí guāng rú liú nán huí tóu 
可 是  时  光    如 流  难  回  头  
zhǐ tàn suì yuè yōu yōu 
只  叹  岁  月  悠  悠  
zhōng shì tiān gè yì fāng bú wèn hòu 
终    是  天   各 一 方   不 问  候  
zhōng shì xiě bú jìn lí chóu 
终    是  写  不 尽  离 愁   
zhōng shì qīng sī bái fà bú bà xiū 
终    是  青   丝 白  发 不 罢 休  
zhǐ pàn lǜ féi hóng shòu 
只  盼  绿 肥  红   瘦   
kě shì tiān cháng dì jiǔ tài nán qiú 
可 是  天   长    地 久  太  难  求  
kě shì gū yuàn tài qīng yōu 
可 是  孤 院   太  清   幽  
kě shì shí guāng rú liú nán huí tóu 
可 是  时  光    如 流  难  回  头  
zhǐ tàn suì yuè yōu yōu 
只  叹  岁  月  悠  悠  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags