Qing Yao 情妖 Love Demon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qian Bai Shun 千百顺

Qing Yao 情妖 Love Demon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qian Bai Shun 千百顺

Chinese Song Name:Qing Yao 情妖
English Translation Name:Love Demon
Chinese Singer: Qian Bai Shun 千百顺
Chinese Composer:Hao Tian 昊天
Chinese Lyrics:Hao Tian 昊天

Qing Yao 情妖 Love Demon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qian Bai Shun 千百顺

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yì xí qīng shā ruò yǐn ruò xiàn 
一 袭 轻   纱  若  隐  若  现   
shēn yǐng de yáo tiǎo 
身   影   的 窈  窕   
bàn lán yōu mèng wǎn zhuǎn cáng jìn 
半  阑  幽  梦   宛  转    藏   进  
yán dǐ yǔ méi shāo 
眼  底 与 眉  梢   
fēng kāi zhòng mén 
风   开  重    门  
yáo yè zhú hóng chuāng qián huà qīng liáo 
摇  曳 烛  红   窗     前   话  轻   聊   
měi jǐng liáng chén yuè yuán huā zhèng hǎo 
美  景   良    辰   月  圆   花  正    好  
báo wù xià nán yǎn liú mù shēng jiāo 
薄  雾 下  难  掩  流  目 生    娇   
fèng chāi dòng gù pàn yī mèi piāo piāo 
凤   钗   动   顾 盼  衣 袂  飘   飘   
jiǔ qǔ wēn róu zài yān rán de yí xiào 
九  曲 温  柔  在  嫣  然  的 一 笑   
rě xīn tiào rén miàn fú róng shēng qiào 
惹 心  跳   人  面   芙 蓉   生    俏   
yūn hóng xiāo qiǎn chàng tiān lài miǎo miǎo 
晕  红   绡   浅   唱    天   籁  渺   渺   
duō qíng yīng juàn liàn hé bì shāng huái bào 
多  情   应   眷   恋   何 必 伤    怀   抱  
qíng zhī yāo yāo wǒ yuàn jiāng shēn huà qíng yāo 
情   之  夭  夭  我 愿   将    身   化  情   妖  
shuāng sī jié wǎng bǎ ài jǐn jǐn de chán rào 
双     丝 结  网   把 爱 紧  紧  的 缠   绕  
yǔ yǒu qíng rén cháng yóu kuài lè gù shi lǐ 
与 有  情   人  徜    游  快   乐 故 事  里 
zuì yǎn chūn bō wèn jūn nǐ wǎng nǎ lǐ táo 
醉  眼  春   波 问  君  你 往   哪 里 逃  
qíng zhī yāo yāo wǒ yuàn jiāng shēn huà qíng yāo 
情   之  夭  夭  我 愿   将    身   化  情   妖  
wǎn fā qiān qiān bǎ nǐ yú shēng lái fēn rǎo 
绾  发 千   千   把 你 余 生    来  纷  扰  
yǔ yǒu yuán rén gòng dù xiāo yáo chén shì lǐ 
与 有  缘   人  共   度 逍   遥  尘   世  里 
xiào yǔ yīn qín quàn jūn qiē mò fù liáng xiāo 
笑   语 殷  勤  劝   君  切  莫 负 良    宵   
báo wù xià nán yǎn liú mù shēng jiāo 
薄  雾 下  难  掩  流  目 生    娇   
fèng chāi dòng gù pàn yī mèi piāo piāo 
凤   钗   动   顾 盼  衣 袂  飘   飘   
jiǔ qǔ wēn róu zài yān rán de yí xiào 
九  曲 温  柔  在  嫣  然  的 一 笑   
rě xīn tiào rén miàn fú róng shēng qiào 
惹 心  跳   人  面   芙 蓉   生    俏   
yūn hóng xiāo qiǎn chàng tiān lài miǎo miǎo 
晕  红   绡   浅   唱    天   籁  渺   渺   
duō qíng yīng juàn liàn hé bì shāng huái bào 
多  情   应   眷   恋   何 必 伤    怀   抱  
qíng zhī yāo yāo wǒ yuàn jiāng shēn huà qíng yāo 
情   之  夭  夭  我 愿   将    身   化  情   妖  
shuāng sī jié wǎng bǎ ài jǐn jǐn de chán rào 
双     丝 结  网   把 爱 紧  紧  的 缠   绕  
yǔ yǒu qíng rén cháng yóu kuài lè gù shi lǐ 
与 有  情   人  徜    游  快   乐 故 事  里 
zuì yǎn chūn bō wèn jūn nǐ wǎng nǎ lǐ táo 
醉  眼  春   波 问  君  你 往   哪 里 逃  
qíng zhī yāo yāo wǒ yuàn jiāng shēn huà qíng yāo 
情   之  夭  夭  我 愿   将    身   化  情   妖  
wǎn fā qiān qiān bǎ nǐ yú shēng lái fēn rǎo 
绾  发 千   千   把 你 余 生    来  纷  扰  
yǔ yǒu yuán rén gòng dù xiāo yáo chén shì lǐ 
与 有  缘   人  共   度 逍   遥  尘   世  里 
xiào yǔ yīn qín quàn jūn qiē mò fù liáng xiāo 
笑   语 殷  勤  劝   君  切  莫 负 良    宵   
qíng zhī yāo yāo wǒ yuàn jiāng shēn huà qíng yāo 
情   之  夭  夭  我 愿   将    身   化  情   妖  
shuāng sī jié wǎng bǎ ài jǐn jǐn de chán rào 
双     丝 结  网   把 爱 紧  紧  的 缠   绕  
yǔ yǒu qíng rén cháng yóu kuài lè gù shi lǐ 
与 有  情   人  徜    游  快   乐 故 事  里 
zuì yǎn chūn bō wèn jūn nǐ wǎng nǎ lǐ táo 
醉  眼  春   波 问  君  你 往   哪 里 逃  
qíng zhī yāo yāo wǒ yuàn jiāng shēn huà qíng yāo 
情   之  夭  夭  我 愿   将    身   化  情   妖  
wǎn fā qiān qiān bǎ nǐ yú shēng lái fēn rǎo 
绾  发 千   千   把 你 余 生    来  纷  扰  
yǔ yǒu yuán rén gòng dù xiāo yáo chén shì lǐ 
与 有  缘   人  共   度 逍   遥  尘   世  里 
xiào yǔ yīn qín quàn jūn qiē mò fù liáng xiāo 
笑   语 殷  勤  劝   君  切  莫 负 良    宵   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.