Thursday, December 7, 2023
HomePopQing Tian Xia 倾天下 All Over The World Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Qing Tian Xia 倾天下 All Over The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mao Ruo Qiong 毛若琼

Chinese Song Name:Qing Tian Xia 倾天下 
English Translation Name:All Over The World
Chinese Singer: Mao Ruo Qiong 毛若琼
Chinese Composer:Zhang Yu Feng 张煜枫
Chinese Lyrics:Zhang Zhi Xi 张芷溪

Qing Tian Xia 倾天下 All Over The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mao Ruo Qiong 毛若琼

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

sì jǐ shì lún huí yuán qǐ qiān nián xīn bù huǐ 
似 几 世  轮  回  缘   起 千   年   心  不 悔  
fēng fú qǐ   zǐ ruǎn yān luó   qún piān fēi 
风   拂 起   紫 软   烟  罗    裙  翩   飞  
hé chù xiāo shēng ràng rén zuì   hé rén hóng zhuāng hé rén lèi 
何 处  箫   声    让   人  醉    何 人  红   妆     何 人  泪  
mèng yíng zǐ zhú lín tā zài hòu zhe shuí 
梦   萦   紫 竹  林  他 在  候  着  谁   
sì jǐ shì lún huí xū huàn dà qiān liǎng máng máng 
似 几 世  轮  回  虚 幻   大 千   两    茫   茫   
sù mìng zhōng xiè hòu   zì tài nán xiāng wàng 
宿 命   中    邂  逅    自 太  难  相    忘   
qǔ jìn rén sàn jiē wú wàng   cán jú zěn liáo liáo shōu chǎng 
曲 尽  人  散  皆  无 妄     残  局 怎  寥   寥   收   场    
měi jǐng rú yuè què huàn tā qiǎn xiào āi shāng 
美  景   如 月  却  换   她 浅   笑   哀 伤    
yì rén zhī zhòng tiān xià qīng 
一 人  之  重    天   下  轻   
nǐ de méi yǎn juān kè wǒ xīn 
你 的 眉  眼  镌   刻 我 心  
cǐ qíng bú miè cǐ xīn wéi yī cǐ shēng bú fù qīng 
此 情   不 灭  此 心  唯  一 此 生    不 负 卿   
sháo huá bái shǒu róng yán lǎo mí xīn 
韶   华  白  首   容   颜  老  弥 新  
huí móu yí xiào tiān xià qīng 
回  眸  一 笑   天   下  倾   
lòu kōng jián yǐng bù huǐ shēn qíng 
镂  空   剪   影   不 悔  深   情   
qīng jìn shēng mìng què zhǐ huàn dé bàn shì gū yǐng 
倾   尽  生    命   却  只  换   得 半  世  孤 影   
yí niàn xiāng sī rù gǔ hán qìn tiān míng 
一 念   相    思 入 骨 寒  沁  天   明   
sì jǐ shì lún huí xū huàn dà qiān liǎng máng máng 
似 几 世  轮  回  虚 幻   大 千   两    茫   茫   
sù mìng zhōng xiè hòu   zì tài nán xiāng wàng 
宿 命   中    邂  逅    自 太  难  相    忘   
qǔ jìn rén sàn jiē wú wàng   cán jú zěn liáo liáo shōu chǎng 
曲 尽  人  散  皆  无 妄     残  局 怎  寥   寥   收   场    
měi jǐng rú yuè què huàn tā qiǎn xiào āi shāng 
美  景   如 月  却  换   她 浅   笑   哀 伤    
yì rén zhī zhòng tiān xià qīng 
一 人  之  重    天   下  轻   
nǐ de méi yǎn juān kè wǒ xīn 
你 的 眉  眼  镌   刻 我 心  
cǐ qíng bú miè cǐ xīn wéi yī cǐ shēng bú fù qīng 
此 情   不 灭  此 心  唯  一 此 生    不 负 卿   
sháo huá bái shǒu róng yán lǎo mí xīn 
韶   华  白  首   容   颜  老  弥 新  
huí móu yí xiào tiān xià qīng 
回  眸  一 笑   天   下  倾   
lòu kōng jián yǐng bù huǐ shēn qíng 
镂  空   剪   影   不 悔  深   情   
qīng jìn shēng mìng què zhǐ huàn dé bàn shì gū yǐng 
倾   尽  生    命   却  只  换   得 半  世  孤 影   
yí niàn xiāng sī rù gǔ hán qìn tiān míng 
一 念   相    思 入 骨 寒  沁  天   明   
yì rén zhī zhòng tiān xià qīng 
一 人  之  重    天   下  轻   
nǐ de méi yǎn juān kè wǒ xīn 
你 的 眉  眼  镌   刻 我 心  
cǐ qíng bú miè cǐ xīn wéi yī cǐ shēng bú fù qīng 
此 情   不 灭  此 心  唯  一 此 生    不 负 卿   
sháo huá bái shǒu róng yán lǎo mí xīn 
韶   华  白  首   容   颜  老  弥 新  
huí móu yí xiào tiān xià qīng 
回  眸  一 笑   天   下  倾   
lòu kōng jián yǐng bù huǐ shēn qíng 
镂  空   剪   影   不 悔  深   情   
qīng jìn shēng mìng què zhǐ huàn dé bàn shì gū yǐng 
倾   尽  生    命   却  只  换   得 半  世  孤 影   
yí niàn xiāng sī rù gǔ hán qìn tiān míng 
一 念   相    思 入 骨 寒  沁  天   明   
yí niàn xiāng sī rù gǔ hán qìn tiān míng 
一 念   相    思 入 骨 寒  沁  天   明   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags