Qing Si Chan Rao 情丝缠绕 Theemotions Winding Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cui Zi Ge 崔子格 Queena

Qing Si Chan Rao 情丝缠绕 Theemotions Winding Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Qing Si Chan Rao 情丝缠绕
English Tranlation Name: Theemotions Winding
Chinese Singer: Cui Zi Ge 崔子格 Queena
Chinese Composer: Peng Yuan 彭原
Chinese Lyrics: Tian Ma Ren Long 天马人龙

Qing Si Chan Rao 情丝缠绕 Theemotions Winding Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cui Zi Ge 崔子格 Queena

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

àn liǔ yān qīng lóng báo yún yuǎn chù yáo qín 
岸 柳  烟  轻   笼   薄  云  远   处  瑶  琴  
lǜ cǎo rú yīn wēi bō píng 
绿 草  如 茵  微  波 平   
yuān yāng xì shuǐ jiāo jǐng lù zhēn qíng 
鸳   鸯   戏 水   交   颈   露 真   情   
tuī chuāng líng méi tóu hán pín 
推  窗     棂   眉  头  含  颦  
gǔ dào cháng tíng wú zhī yīn xī yáng huáng hūn 
古 道  长    亭   无 知  音  夕 阳   黄    昏  
zuì pà yōu jìng xiǎo dēng míng 
最  怕 幽  静   小   灯   明   
gū zhěn hán qīn chóu xù bàn chū gèng 
孤 枕   寒  衾  愁   绪 伴  初  更   
qíng sī jié chán rào bù qīng 
情   丝 结  缠   绕  不 清   
tàn 
叹  
táo sè zhī tóu chūn 
桃  色 枝  头  春   
yàn shuāng fēi chà zǐ yān hóng jǐng zhì xīn 
燕  双     飞  姹  紫 嫣  红   景   致  新  
wéi wǒ gū líng jūn bié qiān lǐ kě yì qīng qīng 
唯  我 孤 零   君  别  千   里 可 忆 卿   卿   
shēn yè yǔ luò huā duì rén 
深   夜 雨 落  花  对  人  
diǎn diǎn dī ní shā liú tí hén 
点   点   滴 泥 沙  留  啼 痕  
rén duì huā luò yǔ yè shēn 
人  对  花  落  雨 夜 深   
jì jìng tīng xī lì shēng 
寂 静   听   淅 沥 声    
gǔ dào cháng tíng wú zhī yīn xī yáng huáng hūn 
古 道  长    亭   无 知  音  夕 阳   黄    昏  
zuì pà yōu jìng xiǎo dēng míng 
最  怕 幽  静   小   灯   明   
gū zhěn hán qīn chóu xù bàn chū gèng 
孤 枕   寒  衾  愁   绪 伴  初  更   
qíng sī jié chán rào bù qīng 
情   丝 结  缠   绕  不 清   
tàn 
叹  
táo sè zhī tóu chūn 
桃  色 枝  头  春   
yàn shuāng fēi chà zǐ yān hóng jǐng zhì xīn 
燕  双     飞  姹  紫 嫣  红   景   致  新  
wéi wǒ gū líng 
唯  我 孤 零   
jūn bié qiān lǐ kě yì qīng qīng 
君  别  千   里 可 忆 卿   卿   
shēn yè yǔ luò huā duì rén 
深   夜 雨 落  花  对  人  
diǎn diǎn dī ní shā liú tí hén 
点   点   滴 泥 沙  留  啼 痕  
rén duì huā luò yǔ yè shēn 
人  对  花  落  雨 夜 深   
jì jìng tīng xī lì shēng 
寂 静   听   淅 沥 声    
lèi jīng méng lóng le yǎn jing 
泪  晶   朦   胧   了 眼  睛   
xiāng sī yì jūn xīn sì wǒ xīn 
相    思 意 君  心  似 我 心  
shān qīng fēng guò yě hán chēn 
山   青   风   过  也 含  嗔   
nǚ ér hóng zuì mǐng dǐng 
女 儿 红   醉  酩   酊   
nǚ ér hóng zuì mǐng dǐng 
女 儿 红   醉  酩   酊   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.