Thursday, April 25, 2024
HomePopQing Shan Yu Wo 青山予我 Castle Peak To Me Lyrics 歌詞 With...

Qing Shan Yu Wo 青山予我 Castle Peak To Me Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Wen Xiang 李蚊香 Er Shen 贰婶

Chinese Song Name: Qing Shan Yu Wo 青山予我
English Tranlation Name: Castle Peak To Me
Chinese Singer: Li Wen Xiang 李蚊香 Er Shen 贰婶
Chinese Composer: Bai Man 白蔓
Chinese Lyrics: Bai Man 白蔓 Ju Ran Yi Ye 居然一叶

Qing Shan Yu Wo 青山予我 Castle Peak To Me Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Wen Xiang 李蚊香 Er Shen 贰婶

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

èr : chá sì xuān rǎo   zuò kè kuò tán jiàn gāo 
贰 : 茶  肆 喧   扰    座  客 阔  谈  渐   高  
bǎng shàng fēng yún   fú chén duō shǎo 
榜   上    风   云    浮 沉   多  少   
dāng shí gōng míng   shuō lái jǐ rén zhī xiǎo 
当   时  功   名     说   来  几 人  知  晓   
bú jiàn táng xià   cháng yīng yǐ lǎo 
不 见   堂   下    长    缨   已 老  
wén : cóng qián rè nao   lí huā xiāng   fēng rì hǎo 
蚊  : 从   前   热 闹    梨 花  香      风   日 好  
shào nián jiàn qì   jīng qǐ xuě tāo 
少   年   剑   气   惊   起 雪  涛  
ér jīn fēng cáng   suì yuè cuī bái fà shāo 
而 今  锋   藏     岁  月  催  白  发 梢   
dú yǔ qīng shān   mù mù zhāo zhāo 
独 与 青   山     暮 暮 朝   朝   
èr : sì huáng liáng mèng   màn juǎn xī fēng 
贰 : 似 黄    粱    梦     漫  卷   西 风   
wén : zhēng páo wèi jiě   yì jì dàn píng róng 
蚊  : 征    袍  未  解    一 骑 但  平   戎   
hé : guān shān wàn zhòng   fēi mǎ fù dé cāng lóng 
合 : 关   山   万  重      飞  马 缚 得 苍   龙   
wén : nì liú guāng wèn shuí wéi yīng xióng 
蚊  : 逆 流  光    问  谁   为  英   雄    
wén : yuè jìn tiān yá   kě céng jì lái shí lù 
蚊  : 阅  尽  天   涯   可 曾   记 来  时  路 
zhào yǐng jīng hóng   kuài yì xiāng féng 
照   影   惊   鸿     快   意 相    逢   
zhé gē jī zhù   chàng biàn rén jiān wú shù 
折  歌 击 箸    唱    遍   人  间   无 数  
jù shì fēng liú   wú jū wú shù 
俱 是  风   流    无 拘 无 束  
èr : qǔ zhōng rén zuì   fú shēng duǎn   wēn jiǔ fù 
贰 : 曲 终    人  醉    浮 生    短     温  酒  覆 
zhū yán yǐ gǎi   zhōu héng yě dù 
朱  颜  已 改    舟   横   野 渡 
mèng xǐng chóu chú   zhì jiàn máng rán sì gù 
梦   醒   踌   躇    掷  剑   茫   然  四 顾 
qīng shān yǔ wǒ   zhāo zhāo mù mù 
青   山   与 我   朝   朝   暮 暮 
wén : shì huáng liáng mèng   màn juǎn xī fēng 
蚊  : 是  黄    粱    梦     漫  卷   西 风   
xuè rǎn zhēng páo   yí bài shèng míng wù 
血  染  征    袍    一 败  盛    名   误 
èr : jiāng shān wàn lǐ   què shēng wú biān huāng wú 
贰 : 江    山   万  里   却  生    无 边   荒    芜 
hé : yǎng tiān cháng xiào   yīng xióng chí mù 
合 : 仰   天   长    啸     英   雄    迟  暮 
wén : màn cǎo yíng gǔ   fēng huǒ shāo tiān 
蚊  : 蔓  草  萦   骨   烽   火  烧   天   
èr : ruò rì yuè chóng dié   zài huí dāng nián 
贰 : 若  日 月  重    叠    再  回  当   年   
hé : huàn jiǎ zhí gē hé fáng lì sǐ zhèn qián 
合 : 擐   甲  执  戈 何 妨   立 死 阵   前   
èr : liú gān dǎn yǔ shān hé tóng mián 
贰 : 留  肝  胆  与 山   河 同   眠   
èr : jiāng hú piāo miǎo   hé chù guī ráo 
贰 : 江    湖 飘   渺     何 处  归  桡  
shēn yǔ míng suí fēng yuǎn qù le 
身   与 名   随  风   远   去 了 
wén : shuāng xuě rù bìn   mèng zhōng xiāng jiàn yě shǎo 
蚊  : 霜     雪  入 鬓    梦   中    相    见   也 少   
hé : rú péng hāo méi yú hūn xiǎo 
合 : 如 蓬   蒿  没  于 昏  晓   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags