Monday, December 4, 2023
HomePopQing Ping Yue Bie Lai Chun Ban 清平乐·别来春半 Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Qing Ping Yue Bie Lai Chun Ban 清平乐·别来春半 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zao Yi Jing Bu Xie Shi Le 早已经不写诗了

Chinese Song Name:Qing Ping Yue Bie Lai Chun Ban 清平乐·别来春半
English Translation Name:Don't Come In The Middle Of Spring
Chinese Singer: Zao Yi Jing Bu Xie Shi Le 早已经不写诗了
Chinese Composer:Zao Yi Jing Bu Xie Shi Le 早已经不写诗了
Chinese Lyrics:Li Yu 李煜 Gu Cong Yin 顾从寅

Qing Ping Yue Bie Lai Chun Ban 清平乐·别来春半 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zao Yi Jing Bu Xie Shi Le 早已经不写诗了

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

bié lái chūn bàn 
别  来  春   半  
chù mù róu chánɡ duàn 
触  目 柔  肠    断   
qì xià luò méi rú xuě luàn 
砌 下  落  梅  如 雪  乱   
fú le yì shēn hái mǎn 
拂 了 一 身   还  满  
rén jiān zhà nuǎn hái hán 
人  间   乍  暖   还  寒  
yóu zǐ xì yǔ zhōnɡ yǐ lán 
游  子 细 雨 中    椅 栏  
wànɡ nà shān hé liǎnɡ duān 
望   那 山   河 两    端   
zhī yǐnɡ pán shān 
只  影   蹒  跚   
suì yuè qiǎo rán liú zhuǎn 
岁  月  悄   然  流  转    
wǒ zhuì dà mènɡ lǐ tān huān 
我 坠   大 梦   里 贪  欢   
sì nà línɡ dīnɡ bái fān 
似 那 伶   仃   白  帆  
xiānɡ sī zuò bàn 
相    思 作  伴  
bié lái chūn bàn 
别  来  春   半  
chù mù róu chánɡ duàn 
触  目 柔  肠    断   
qì xià luò méi rú xuě luàn 
砌 下  落  梅  如 雪  乱   
fú le yì shēn hái mǎn 
拂 了 一 身   还  满  
yàn lái yīn xìn wú pínɡ 
雁  来  音  信  无 凭   
lù yáo ɡuī mènɡ nán chénɡ 
路 遥  归  梦   难  成    
lí hèn qià rú chūn cǎo 
离 恨  恰  如 春   草  
ɡènɡ xínɡ ɡènɡ yuǎn hái shēnɡ 
更   行   更   远   还  生    
mǎn zhǐ sī niàn nán chuán 
满  纸  思 念   难  传    
wǒ wò kōnɡ bēi lèi yǐ ɡān 
我 握 空   杯  泪  已 干  
xún nà ɡuī lù yù hái 
寻  那 归  路 欲 还  
què shì wǎnɡ rán 
却  是  枉   然  
bié lái chūn bàn 
别  来  春   半  
chù mù róu chánɡ duàn 
触  目 柔  肠    断   
qì xià luò méi rú xuě luàn 
砌 下  落  梅  如 雪  乱   
fú le yì shēn hái mǎn 
拂 了 一 身   还  满  
yàn lái yīn xìn wú pínɡ 
雁  来  音  信  无 凭   
lù yáo ɡuī mènɡ nán chénɡ 
路 遥  归  梦   难  成    
lí hèn qià rú chūn cǎo 
离 恨  恰  如 春   草  
ɡènɡ xínɡ ɡènɡ yuǎn hái shēnɡ 
更   行   更   远   还  生    
lí hèn qià rú chūn cǎo 
离 恨  恰  如 春   草  
ɡènɡ xínɡ ɡènɡ yuǎn hái shēnɡ 
更   行   更   远   还  生    

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags