Tuesday, February 27, 2024
HomePopQing Jun Yi Zhan 请君一战 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Yin...

Qing Jun Yi Zhan 请君一战 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Yin Jw 五音Jw Wu En 吾恩

Chinese Song Name: Qing Jun Yi Zhan 请君一战
English Tranlation Name: Please Gentleman Of The First World War
Chinese Singer:  Wu Yin Jw 五音Jw Wu En 吾恩
Chinese Composer:  Zhou Jie Lun 周杰伦 Jay Chou
Chinese Lyrics:  Feng Ning Ran 凤凝然

Qing Jun Yi Zhan 请君一战 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Yin JW 五音JW Wu En 吾恩

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yuǎn zǒu shān hé 
远   走  山   河 
Far away mountain river
liú xīng sà tà 
流  星   飒 沓 
Star sayin stack
jiàn qì jīng hán yā 
剑   气 惊   寒  鸦 
Jian Qi terrifies the crow
liú yán fēi yǔ 
流  言  蜚  语 
Flow processes language
hé bì zài yì tā 
何 必 在  意 它 
It doesn't matter
hào rán zhèng qì 
浩  然  正    气 
Hao ran is gas
yì hū bǎi yìng 
一 呼 百  应   
Should be a call
tǎn dàng zǒu tiān xià 
坦  荡   走  天   下  
Swing away under the sky
tí qiāng zòng mǎ hù wǒ guó yǔ jiā 
提 枪    纵   马 护 我 国  与 家  
Carry a gun on the horse to protect our country and our home
cǐ zhì bú zài tiān xià 
此 志  不 在  天   下  
This will not be under heaven
rèn wǒ lái qù 
任  我 来  去 
Let me go
suí xīn suǒ yù hé jù shā 
随  心  所  欲 何 惧 杀
Do not be afraid to kill as your heart desires
shàn è  xū yú zhī jiān 
善   恶 须 臾 之  间   
Good and evil come and go
tiān bié dì chà 
天   别  地 差  
Don't bad day
rú cǐ qǐng jūn yí zhàn bà 
如 此 请   君  一 战   罢 
If so, please have a fight
bú guò yì sǐ 
不 过  一 死 

yǒu hé kě pà 
有  何 可 怕 

wú suǒ wèi jù shēng dāng kuài huo xiāo sǎ 
无 所  畏  惧 生    当   快   活  潇   洒 

ruò jiē suí xīn hé xū lǐ fǎ 
若  皆  随  心  何 须 礼 法 

qī xīng shí è  bǎi zhàn sī shā 
七 星   十  恶 百  战   厮 杀  

ěr děng 
尔 等   

jū yú lǐ fǎ 
拘 于 礼 法 

yán chū yì jiā 
言  出  一 家  

chěng xiōng wéi è  
逞    凶    为  恶 

zì dāng chéng fá 
自 当   惩    罚 

gōng dào zài tiān xià 
公   道  在  天   下  

bú guò xiào hua 
不 过  笑   话  

fēng yún chì zhà 
风   云  叱  咤  

jiāng hú làng yǒng 
江    湖 浪   涌  
 
chì zǐ xīn wú xiá 
赤  子 心  无 暇  

jiān nìng xiāo xiǎo 
奸   佞   宵   小   

jiē zàng wǒ jiàn xià 
皆  葬   我 剑   下  

kě fù shì rén 
可 负 世  人  

kě fù tiān xià 
可 负 天   下  

wéi wǒ xīn tóu guà 
唯  我 心  头  挂  

qíng chóu ēn yuàn 
情   仇   恩 怨   

shuí gǎn lái zuò dá 
谁   敢  来  作  答 

zòng rán qiān bān shuō fǎ 
纵   然  千   般  说   法 

kuī rán bú dòng 
岿  然  不 动
  
hào rán zhèng qì xīn tóu guà 
浩  然  正    气 心  头  挂  

dàn qiú kuài yì ēn chóu 
但  求  快   意 恩 仇   

xiāo yáo zì zai 
逍   遥  自 在  

yǐ shā zhǐ shā pò suǒ jiā 
以 杀  止  杀  破 锁  枷  

bú guò yì sǐ 
不 过  一 死 

yǒu hé kě pà 
有  何 可 怕 

wú suǒ wèi jù shēng dāng kuài huo xiāo sǎ 
无 所  畏  惧 生    当   快   活  潇   洒 

ruò jiē suí xīn hé xū lǐ fǎ 
若  皆  随  心  何 须 礼 法 

qī xīng shí è  
七 星   十  恶 

bǎi zhàn sī shā 
百  战   厮 杀  

ěr děng jū yú lǐ fǎ 
尔 等   拘 于 礼 法 

yán chū yì jiā 
言  出  一 家  

chěng xiōng wéi è  
逞    凶    为  恶 

zì dāng chéng fá 
自 当   惩    罚 

gōng dào zài tiān xià 
公   道  在  天   下
 
bú guò xiào hua 
不 过  笑   话  

wú suǒ wèi jù dàn píng yì zì chēng xiá 
无 所  畏  惧 但  凭   义 字 称    侠  

jiāng hú mèng xǐng bú guò yí chà 
江    湖 梦   醒   不 过  一 刹  

qī xīng shí è  bǎi zhàn sī shā 
七 星   十  恶 百  战   厮 杀  

rén jiān zì yǒu tiān dào hé bù fàng xià 
人  间   自 有  天   道  何 不 放   下  

yǎng tiān xiào bà 
仰   天   笑   罢 

shú zhēn shú jiǎ 
孰  真   孰  假  

dà làng zì táo shā 
大 浪   自 淘  沙  

zì yǒu hòu huà 
自 有  后  话  

wú suǒ wèi jù dàn píng yì zì chēng xiá 
无 所  畏  惧 但  凭   义 字 称    侠  
jiāng hú mèng xǐng bú guò yí chà 
江    湖 梦   醒   不 过  一 刹  
qī xīng shí è  
七 星   十  恶 
bǎi zhàn sī shā 
百  战   厮 杀  
rén jiān zì yǒu tiān dào 
人  间   自 有  天   道  
hé bù fàng xià 
何 不 放   下  
yǎng tiān xiào bà 
仰   天   笑   罢 
shú zhēn shú jiǎ 
孰  真   孰  假  
dà làng zì táo shā 
大 浪   自 淘  沙  
zì yǒu hòu huà 
自 有  后  话  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags