Wednesday, February 28, 2024
HomePopQing Deng Wan 青灯晚 Late Of That Night Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Qing Deng Wan 青灯晚 Late Of That Night Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ze Dian 泽典

Chinese Song Name:Qing Deng Wan 青灯晚 
English Translation Name:Late Of That Night
Chinese Singer:  Ze Dian 泽典
Chinese Composer:Zheng Bing Bing 郑冰冰
Chinese Lyrics:Yan Shi Ba 烟十八

Qing Deng Wan 青灯晚 Late Of That Night Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ze Dian 泽典

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yè   wǎn fēng liè   rén jiāng xiē   mǎ wú mián 
夜   晚  风   冽    人  将    歇    马 无 眠   
yuè   xiě yì zhǐ   shuí rén yuàn 
月    写  一 纸    谁   人  愿   
kàn   chū dōng xuě   bǎ sī niàn   yòu jǐ dié 
看    初  冬   雪    把 思 念     又  几 叠  
shuí   yè shēn chàng   duàn xián 
谁     夜 深   唱      断   弦   
tǎng ruò   zhí zǐ zhī shǒu   biàn kě xié lǎo 
倘   若    执  子 之  手     便   可 偕  老  
hé kǔ   mén wài xiǎo qiáo   chī chī děng kū le bā jiāo 
何 苦   门  外  小   桥     痴  痴  等   枯 了 芭 蕉   
qīng dēng wǎn   xī fēng dào kè chuán 
青   灯   晚    西 风   到  客 船    
zhuó jiǔ rù bēi zhǎn   gōng chóu zhōng xiào tán 
浊   酒  入 杯  盏     觥   筹   中    笑   谈  
qīng dēng wǎn   sī zhú shēng shēng màn 
青   灯   晚    丝 竹  声    声    慢  
yì qǔ bēi huān lí hé qīng qīng dàn 
一 曲 悲  欢   离 合 轻   轻   弹  
qīng dēng wǎn   tí bǐ shì jù sàn 
青   灯   晚    提 笔 是  聚 散  
luò bǐ chéng liǎng kuān   ài yǐ rán luò kuǎn 
落  笔 成    两    宽     爱 已 然  落  款   
qīng dēng wǎn   xī chuāng jiǎn zhú zhǎn 
青   灯   晚    西 窗     剪   烛  盏   
yì rén chè yè bù mián bǎ qiān shān   jiē wàng duàn 
一 人  彻  夜 不 眠   把 千   山     皆  望   断   
yè   wǎn fēng liè   rén jiāng xiē   mǎ wú mián 
夜   晚  风   冽    人  将    歇    马 无 眠   
yuè   xiě yì zhǐ   shuí rén yuàn 
月    写  一 纸    谁   人  愿   
kàn   chū dōng xuě   bǎ sī niàn   yòu jǐ dié 
看    初  冬   雪    把 思 念     又  几 叠  
shuí   yè shēn chàng   duàn xián 
谁     夜 深   唱      断   弦   
tǎng ruò   zhí zǐ zhī shǒu   biàn kě xié lǎo 
倘   若    执  子 之  手     便   可 偕  老  
hé kǔ   mén wài xiǎo qiáo   chī chī děng kū le bā jiāo 
何 苦   门  外  小   桥     痴  痴  等   枯 了 芭 蕉   
qīng dēng wǎn   xī fēng dào kè chuán 
青   灯   晚    西 风   到  客 船    
zhuó jiǔ rù bēi zhǎn   gōng chóu zhōng xiào tán 
浊   酒  入 杯  盏     觥   筹   中    笑   谈  
qīng dēng wǎn   sī zhú shēng shēng màn 
青   灯   晚    丝 竹  声    声    慢  
yì qǔ bēi huān lí hé qīng qīng dàn 
一 曲 悲  欢   离 合 轻   轻   弹  
qīng dēng wǎn   tí bǐ shì jù sàn 
青   灯   晚    提 笔 是  聚 散  
luò bǐ chéng liǎng kuān   ài yǐ rán luò kuǎn 
落  笔 成    两    宽     爱 已 然  落  款   
qīng dēng wǎn   xī chuāng jiǎn zhú zhǎn 
青   灯   晚    西 窗     剪   烛  盏   
yì rén chè yè bù mián bǎ qiān shān 
一 人  彻  夜 不 眠   把 千   山   
qīng dēng wǎn   xī fēng dào kè chuán 
青   灯   晚    西 风   到  客 船    
zhuó jiǔ rù bēi zhǎn   gōng chóu zhōng xiào tán 
浊   酒  入 杯  盏     觥   筹   中    笑   谈  
qīng dēng wǎn   sī zhú shēng shēng màn 
青   灯   晚    丝 竹  声    声    慢  
yì qǔ bēi huān lí hé qīng qīng dàn 
一 曲 悲  欢   离 合 轻   轻   弹  
qīng dēng wǎn   tí bǐ shì jù sàn 
青   灯   晚    提 笔 是  聚 散  
luò bǐ chéng liǎng kuān   ài yǐ rán luò kuǎn 
落  笔 成    两    宽     爱 已 然  落  款   
qīng dēng wǎn   xī chuāng jiǎn zhú zhǎn 
青   灯   晚    西 窗     剪   烛  盏   
yì rén chè yè bù mián bǎ qiān shān   jiē wàng duàn 
一 人  彻  夜 不 眠   把 千   山     皆  望   断   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags