Qing Cheng Shan Xia Bai Su Zhen 青城山下白素贞 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ju Jing Yi 鞠婧祎 ‎kiku

Qing Cheng Shan Xia Bai Su Zhen 青城山下白素贞 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ju Jing Yi 鞠婧祎 ‎kiku

Chinese Song Name: Qing Cheng Shan Xia Bai Su Zhen 青城山下白素贞
English Tranlation Name: Bai Suzhen Under Mount Qingcheng
Chinese Singer:   Ju Jing Yi 鞠婧祎 ‎kiku
Chinese Composer:  Zuo Hong Yuan 左宏元
Chinese Lyrics:  Gong Min 贡敏

Qing Cheng Shan Xia Bai Su Zhen 青城山下白素贞 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ju Jing Yi 鞠婧祎 ‎kiku

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qīng chéng shān xià bái sù zhēn 
青   城    山   下  白  素 贞   
dòng zhōng qiān nián xiū cǐ shēn 
洞   中    千   年   修  此 身   
ā  ā  
啊 啊 
qín xiū kǔ liàn lái dé dào 
勤  修  苦 练   来  得 道  
tuō tāi huàn gǔ biàn chéng rén 
脱  胎  换   骨 变   成    人  
ā  ā  
啊 啊 
yì xīn xiàng dào wú zá niàn 
一 心  向    道  无 杂 念   
guī yī sān bǎo qì hóng chén 
皈  依 三  宝  弃 红   尘   
ā  ā  
啊 啊 
wàng qiú pú sà lái diǎn huà 
望   求  菩 萨 来  点   化  
dù wǒ sù zhēn chū fán chén 
渡 我 素 贞   出  凡  尘   
hēi ya hēi hāi yō 
嗨  呀 嗨  嗨  哟 
hēi ya hēi hāi yō 
嗨  呀 嗨  嗨  哟 
dù wǒ sù zhēn chū fán chén 
渡 我 素 贞   出  凡  尘   
hēi ya hēi hāi yō 
嗨  呀 嗨  嗨  哟 
hēi ya hēi hāi yō 
嗨  呀 嗨  嗨  哟 
dù wǒ sù zhēn chū fán chén 
渡 我 素 贞   出  凡  尘   

English Translation For Qing Cheng Shan Xia Bai Su Zhen 青城山下白素贞 Lyrics

Bai Suzhen under the Qingcheng Mountains

A thousand years in the cave to repair this body

Ah, ah, ah.

Hard work comes

It's a human being.

Ah, ah, ah.

Single-mindedly and without distractions

Converting to Sanbao abandons red dust

Ah, ah, ah.

Hope that the pizza will be ordered

Crossing me is the dust

Hey, hey, hey, hi, hey, hi, hi

Hey, hey, hey, hi, hey, hi, hi

Crossing me is the dust

Hey, hey, hey, hi, hey, hi, hi

Hey, hey, hey, hi, hey, hi, hi

Wat an iwata i'm suing out all the dust

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.