Qin Huai Yan Liu 秦淮烟柳 Beside Qinhuai YanLiu Lyrics 歌詞 With Pinyin By Bo Luo Sai Dong 菠萝赛东

Qin Huai Yan Liu 秦淮烟柳 Beside Qinhuai YanLiu Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Qin Huai Yan Liu 秦淮烟柳
English Translation Name: Beside Qinhuai YanLiu
Chinese Singer: Bo Luo Sai Dong 菠萝赛东
Chinese Composer: Yu Zi Jiang 鱼子酱
Chinese Lyrics: Ye Ye 野野

Qin Huai Yan Liu 秦淮烟柳 Beside Qinhuai YanLiu Lyrics 歌詞 With Pinyin By Bo Luo Sai Dong 菠萝赛东

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yí duàn yún yí guò yǎn jiǎn bú duàn liú nián 
一 段   云  一 过  眼  剪   不 断   流  年   
zǎi jiǔ lái xié dēng qù qiān jiāng jiè fēng yuè 
载  酒  来  携  灯   去 千   江    借  风   月  
yì tiāo lián yì cā jiān qín huái lóu tái qián 
一 挑   帘   一 擦 肩   秦  淮   楼  台  前   
hé pàn liǔ fú fēng zī rù huà juàn 
河 畔  柳  扶 风   姿 入 画  卷   
qíng nán shēn yuán yì qiǎn 
情   难  深   缘   易 浅   
mèng nán xǐng shì yì biàn 
梦   难  醒   世  易 变   
liú lián chù shū jìn jǐn xiù shī piān 
流  连   处  书  尽  锦  绣  诗  篇   
wú biān sī niàn dián huǒ kě liáo yuán 
无 边   思 念   点   火  可 燎   原   
qīng gē wéi shuí qǐ wǎng shì wéi shuí yì 
清   歌 为  谁   起 往   事  为  谁   忆 
qín huái shuǐ shēng wú xián què zuò wàn gǔ qǔ 
秦  淮   水   声    无 弦   却  作  万  古 曲 
cǐ xīn wéi shuí xì shī háng wéi shuí jì 
此 心  为  谁   系 诗  行   为  谁   寄 
qiān xiù tái bǐ wéi cǐ qíng zuò xù 
牵   袖  抬  笔 为  此 情   作  序 
yí dào jiān yì shēng tàn xīn si rù méi liǎn 
一 道  笺   一 声    叹  心  思 入 眉  敛   
míng qīng shí qīng míng yǔ fēng huǒ hū lián tiān 
明   清   时  清   明   雨 烽   火  忽 连   天   
rén qù yě rén hé zài shān hé què lún xiàn 
人  去 也 人  何 在  山   河 却  沦  陷   
qín huái liǔ gé shì hòu yóu hán yān 
秦  淮   柳  隔 世  后  犹  含  烟  
qíng nán jù rén yì sàn 
情   难  聚 人  易 散  
xīn nán ān shì yì luàn 
心  难  安 世  易 乱   
liú lián chù jìn shì jǐn xiù shī piān 
流  连   处  尽  是  锦  绣  诗  篇   
wú biān sī niàn dián huǒ kě liáo yuán 
无 边   思 念   点   火  可 燎   原   
qīng gē wéi shuí qǐ wǎng shì wéi shuí yì 
清   歌 为  谁   起 往   事  为  谁   忆 
qín huái shuǐ shēng wú xián què zuò wàn gǔ qǔ 
秦  淮   水   声    无 弦   却  作  万  古 曲 
cǐ xīn wéi shuí xì shī háng wéi shuí jì 
此 心  为  谁   系 诗  行   为  谁   寄 
qiān xiù tái bǐ wéi cǐ qíng zuò xù 
牵   袖  抬  笔 为  此 情   作  序 
fú shēng jì piàn yǔ shān hé fēng piāo xù 
浮 生    寄 片   羽 山   河 风   飘   絮 
yān zhi lèi xiàng qín huái shuǐ gèng tiān yì dī 
胭  脂  泪  向    秦  淮   水   更   添   一 滴 
bǎi nián yú zào huà bú guò shì xū yú 
百  年   于 造  化  不 过  是  须 臾 
rú shì chuán qí cóng wèi céng tíng bǐ 
如 是  传    奇 从   未  曾   停   笔 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.