Qie Yi Qiu Feng Dai Yue Yuan 且以秋风待月圆 And Wait For The Full Moon With The Autumn Wind Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Lang De Wa Wa 流浪的蛙蛙

Qie Yi Qiu Feng Dai Yue Yuan 且以秋风待月圆 And Wait For The Full Moon With The Autumn Wind Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Lang De Wa Wa 流浪的蛙蛙

Chinese Song Name:Qie Yi Qiu Feng Dai Yue Yuan 且以秋风待月圆 
English Translation Name: And Wait For The Full Moon With The Autumn Wind 
Chinese Singer: Liu Lang De Wa Wa 流浪的蛙蛙
Chinese Composer:Chen Zhi Yi 陈致逸
Chinese Lyrics:Gu Ting Ting 顾婷婷

Qie Yi Qiu Feng Dai Yue Yuan 且以秋风待月圆 And Wait For The Full Moon With The Autumn Wind Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Lang De Wa Wa 流浪的蛙蛙

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

fēn zhēng bú jiàn 
纷  争    不 见   
zhǐ jiàn yǒu qíng tiān dì 
只  见   有  情   天   地 
hái jiàn míng yuè zhào qiān jiā yàn bú zhào luàn lí 
还  见   明   月  照   千   家  宴  不 照   乱   离 
xián tán jǐ yǔ 
闲   谈  几 语 
yòu dé líng sī jǐ lǚ 
又  得 灵   思 几 缕 
zhǐ děng yǔ gù rén fù xīn cí yì rú wǎng xī 
只  等   与 故 人  赋 新  词 一 如 往   昔 
rén jiān ruò wú bié lí 
人  间   若  无 别  离 
què yòu hé lái xiāng jù 
却  又  何 来  相    聚 
hé rén yǔ shuí shuō zhēn xī 
何 人  与 谁   说   珍   惜 
dàn shuō zhēn zhòng mò shuō tàn xī 
但  说   珍   重    莫 说   叹  惜 
jīn rì xiá lù duì dí 
今  日 狭  路 对  敌 
lái rì huò chéng zhī jǐ 
来  日 或  成    知  己 
dāo fēng zěn zhī qīng guāng lǐ 
刀  锋   怎  知  清   光    里 
wàn qiān fēn zhēng huà zuò zuì yì 
万  千   纷  争    化  作  醉  意 
zuì kuáng dòu jiǔ chéng shī 
最  狂    斗  酒  成    诗  
zuì róu zhǐ jiān xiāng sī 
最  柔  指  间   相    思 
zuì nán rěn jiāng hú lù jiàn bù píng shì 
最  难  忍  江    湖 路 见   不 平   事  
qiān wàn rén jiē xiāng sì 
千   万  人  皆  相    似 
xiāng yù xiāng suí xiāng zhī 
相    遇 相    随  相    知  
shuí bú jù zhòu bié lí qīng shēng sǐ 
谁   不 惧 骤   别  离 轻   生    死 
fēng yān bú jiàn 
烽   烟  不 见   
zhǐ jiàn míng yuè yuǎn yuǎn 
只  见   明   月  远   远   
chuān guò yún biān wù yān zhōng yǔ zhào cāng hǎi jiān 
穿    过  云  边   雾 烟  中    雨 照   沧   海  间   
jiù mèng jǐ zhǎn 
旧  梦   几 盏   
yòu tiān dēng huǒ jǐ zhuǎn 
又  添   灯   火  几 转    
xǐng shí jiāng hú wài táo yuán lǐ huò hóng chén àn 
醒   时  江    湖 外  桃  源   里 或  红   尘   岸 
xiǎo lóu dēng gāo wàng yuè 
小   楼  登   高  望   月  
fēi huā fú luàn rén yǎn 
飞  花  拂 乱   人  眼  
bǎ jiǔ qiě yāo jīn lán zhì 
把 酒  且  邀  金  兰  至  
yǔ wǒ tóng wǎng tiān yá bǐ duān 
与 我 同   往   天   涯 彼 端   
lù yuǎn hé fáng yí tàn 
路 远   何 妨   一 探  
jiǔ rè hé jù tiān hán 
酒  热 何 惧 天   寒  
wàn qiān fēng yǔ zhǐ yì sǎn 
万  千   风   雨 只  一 伞  
qiě děng xiāng féng yǔ nǐ bìng jiān 
且  等   相    逢   与 你 并   肩   
zuì qīng gū zhōu yí piàn 
最  轻   孤 舟   一 片   
zuì yuǎn tiān yá yí niàn 
最  远   天   涯 一 念   
yuàn shì shàng qiān wàn rén jiē néng rú yuàn 
愿   世  上    千   万  人  皆  能   如 愿   
qiān wàn rén jiē rú yuàn 
千   万  人  皆  如 愿   
shuí fù chóng xíng yú qián 
谁   负 重    行   于 前   
dào yīng xióng què yí xiào shuō děng xián 
道  英   雄    却  一 笑   说   等   闲   
zuì chū gū dēng yì niān 
最  初  孤 灯   一 拈   
zuì zhōng wàn huǒ chì rán 
最  终    万  火  炽  燃  
zhào rén jiān duō shǎo lù lí hé bēi huān 
照   人  间   多  少   路 离 合 悲  欢   
qiān wàn rén xíng yú qián 
千   万  人  行   于 前   
wéi qiān wàn rén zhī yuàn 
为  千   万  人  之  愿   
mò gū fù xiá zhōng jiàn chèn huá nián 
莫 辜 负 匣  中    剑   趁   华  年   
yòu yì nián kàn rén jiān yuè zhèng yuán 
又  一 年   看  人  间   月  正    圆   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.