Tuesday, July 23, 2024
HomePopQie Xing Sheng Shi 且行盛世 Prosperous Times Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Qie Xing Sheng Shi 且行盛世 Prosperous Times Lyrics 歌詞 With Pinyin By Fu Xiao 芙筱

Chinese Song Name:Qie Xing Sheng Shi 且行盛世 
English Translation Name: Prosperous Times
Chinese Singer: Fu Xiao 芙筱
Chinese Composer:Mo Gui 漠规
Chinese Lyrics:Pang Xiao Di 胖小迪 Yan

Qie Xing Sheng Shi 且行盛世 Prosperous Times Lyrics 歌詞 With Pinyin By Fu Xiao 芙筱

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

piāo miǎo céng yún jiān wàn lǚ xiá guāng zhào jīn yán 
缥   缈   层   云  间   万  缕 霞  光    照   金  檐  
ěr pàn wén hè lì tóu dǐng yīng pán xuán 
耳 畔  闻  鹤 唳 头  顶   鹰   盘  旋   
hóng líng yíng fēng piāo yān huǒ mǎn rén jiān 
红   绫   迎   风   飘   烟  火  满  人  间   
yīng gē yàn wǔ jǐn sè huá nián 
莺   歌 燕  舞 锦  瑟 华  年   
gōng dēng zhuì àn yè wàng shì jiān fán huá wàn qiān 
宫   灯   坠   暗 夜 望   世  间   繁  华  万  千   
lóng fēi diàn táng lǐ fèng wǔ jiē xiàng jiān 
龙   飞  殿   堂   里 凤   舞 街  巷    间   
dēng huǒ lán shān chù tà gē yán xiào yàn 
灯   火  阑  珊   处  踏 歌 言  笑   晏  
yú shèng shì shū xiě qiān gǔ shī piān 
于 盛    世  书  写  千   古 诗  篇   
zhí bǐ huī wǔ pō mò jìn rǎn chéng zhāng 
执  笔 挥  舞 泼 墨 浸  染  成    章    
yàn tái páng juàn zhǐ wēi wēi fàn huáng 
砚  台  旁   卷   纸  微  微  泛  黄    
zhú yè fēn luò wàn qǐng máng máng 
竹  叶 纷  落  万  顷   茫   茫   
wàng míng yuè gē yì qǔ yáo tiǎo zhī zhāng 
望   明   月  歌 一 曲 窈  窕   之  章    
jīn zūn zhuó qīng jiǔ zuì bǎ jiù gē chàng 
金  樽  酌   清   酒  醉  把 旧  歌 唱    
wǎn diāo gōng bǎi bù yí jiàn chuān yáng 
挽  雕   弓   百  步 一 箭   穿    杨   
chí chěng wàn lǐ lù liàn gù guó jiā xiāng 
驰  骋    万  里 路 恋   故 国  家  乡    
yuàn tiān yòu dà táng guó zuò mián cháng 
愿   天   佑  大 唐   国  祚  绵   长    
yù lóu dēng huǒ míng màn wǔ qīng gē xiǎng chè yè 
玉 楼  灯   火  明   曼  舞 轻   歌 响    彻  夜 
dāo guāng zhuǎn qiān huí yìng jiǎo jiǎo míng yuè 
刀  光    转    千   回  映   皎   皎   明   月  
cháng fēng xíng wàn lǐ liè liè bù zhī jué 
长    风   行   万  里 猎  猎  不 知  绝  
xiān yī nù mǎ fēng huā xuě yuè 
鲜   衣 怒 马 风   花  雪  月  
zhū lián xiān hóng zhàng shí qǐ jīn zhī guà yù yè 
珠  帘   掀   红   帐    拾  起 金  枝  挂  玉 叶 
nòng jǐ huí yín xián qín sè shēng xiāng jiē 
弄   几 回  银  弦   琴  瑟 声    相    接  
dēng xià yǐng yáo yè zhào bàn bì cán quē 
灯   下  影   摇  曳 照   半  壁 残  缺  
cè mǎ yáng biān nǚ zhōng zuò háo jié 
策 马 扬   鞭   女 中    做  豪  杰  
zhí bǐ huī wǔ pō mò jìn rǎn chéng zhāng 
执  笔 挥  舞 泼 墨 浸  染  成    章    
yàn tái páng juàn zhǐ wēi wēi fàn huáng 
砚  台  旁   卷   纸  微  微  泛  黄    
zhú yè fēn luò wàn qǐng máng máng 
竹  叶 纷  落  万  顷   茫   茫   
wàng míng yuè gē yì qǔ yáo tiǎo zhī zhāng 
望   明   月  歌 一 曲 窈  窕   之  章    
jīn zūn zhuó qīng jiǔ zuì bǎ jiù gē chàng 
金  樽  酌   清   酒  醉  把 旧  歌 唱    
wǎn diāo gōng bǎi bù yí jiàn chuān yáng 
挽  雕   弓   百  步 一 箭   穿    杨   
chí chěng wàn lǐ lù liàn gù guó jiā xiāng 
驰  骋    万  里 路 恋   故 国  家  乡    
yuàn tiān yòu dà táng guó zuò mián cháng 
愿   天   佑  大 唐   国  祚  绵   长    
shēng xiāo láng jiān chuán xiǎng 
笙    箫   廊   间   传    响    
hóng hú zì zai áo xiáng 
鸿   鹄 自 在  翱 翔    
tà chén tǔ yù fēng cháng fā piāo yáng 
踏 尘   土 御 风   长    发 飘   扬   
dài fèng guàn lǐ róng zhuāng 
戴  凤   冠   理 容   妆     
zhe jīn páo yuè shēng xiǎng 
着  金  袍  乐  声    响    
zòu shèng shì huá zhāng 
奏  盛    世  华  章    
zhí bǐ huī wǔ pō mò jìn rǎn chéng zhāng 
执  笔 挥  舞 泼 墨 浸  染  成    章    
yàn tái páng juàn zhǐ wēi wēi fàn huáng 
砚  台  旁   卷   纸  微  微  泛  黄    
duì yuè zhēn jiǔ dà mèng yì chǎng 
对  月  斟   酒  大 梦   一 场    
mèng xǐng yóu jiàn dà táng shèng shì ān kāng 
梦   醒   尤  见   大 唐   盛    世  安 康   
yù zhuì pèi yāo páng jīn zān bié fā shàng 
玉 坠   佩  腰  旁   金  簪  别  发 上    
jìng tái qián zài diǎn zhuì shàng hóng zhuāng 
镜   台  前   再  点   缀   上    红   妆     
chí chěng wàn lǐ lù liàn gù guó jiā xiāng 
驰  骋    万  里 路 恋   故 国  家  乡    
yuàn tiān yòu dà táng guó zuò mián cháng 
愿   天   佑  大 唐   国  祚  绵   长    

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags