Categories
Pop

Qiang Xiu 羌绣 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xi Ge Na Ze 嬉格娜泽

Chinese Song Name:Qiang Xiu 羌绣 
English Translation Name:Qiang Embroidery
Chinese Singer: Xi Ge Na Ze 嬉格娜泽
Chinese Composer:Xi Ge Na Ze 嬉格娜泽
Chinese Lyrics:Xi Ge Na Ze 嬉格娜泽

Qiang Xiu 羌绣 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xi Ge Na Ze 嬉格娜泽

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yì xué jiǎn   èr xué cái   sān xué tiǎo huā xiù bù xié 
一 学  剪     二 学  裁    三  学  挑   花  绣  布 鞋  
sì fānɡ chí   wǔ jǐn lǐ   liù yuè tiān qì rú hái tí 
四 方   池    五 锦  鲤   六  月  天   气 如 孩  提 
qī kē xìnɡ   bá bàn yún   jiǔ dǐnɡ shān xià zài xiānɡ jù 
七 颗 杏     八 瓣  云    九  鼎   山   下  再  相    聚 
shí zì tiāo   wàn zì ɡé   ài xiù zài xīn lǐ 
十  字 挑     万  字 格   爱 绣  在  心  里 
wài pó de zhēn xiàn xiù chū huí yì de ɡè zhǒnɡ huà miàn 
外  婆 的 针   线   绣  出  回  忆 的 各 种    画  面   
tónɡ nián de tiān kōnɡ shì jiàn biàn sè de shuǐ fěn lán 
童   年   的 天   空   是  渐   变   色 的 水   粉  蓝  
màn shān biàn yě de yánɡ jiǎo huā kāi dé duō xiān yàn 
漫  山   遍   野 的 羊   角   花  开  得 多  鲜   艳  
yì zhēn yí xiàn xiù zài yī fu shànɡ miɑn zhēn de tài hǎo kàn 
一 针   一 线   绣  在  衣 服 上    面   真   的 太  好  看  
yì zhēn shān shuǐ yí xiàn tiān   yì zhēn lóu tái yí xiàn yuè 
一 针   山   水   一 线   天     一 针   楼  台  一 线   月  
yí cùn bù pǐ yí cùn xīn   yí cùn huā sè yí cùn qínɡ 
一 寸  布 匹 一 寸  心    一 寸  花  色 一 寸  情   
qínɡ zhī zhēn yì zhī xiàn   qínɡ zhì shēn yì zhī qiē 
情   之  针   意 之  线     情   至  深   意 之  切  
dōu shì zuì shēn kè de sī niàn 
都  是  最  深   刻 的 思 念   
yì xué jiǎn   èr xué cái   sān xué tiǎo huā xiù bù xié 
一 学  剪     二 学  裁    三  学  挑   花  绣  布 鞋  
sì fānɡ chí   wǔ jǐn lǐ   liù yuè tiān qì rú hái tí 
四 方   池    五 锦  鲤   六  月  天   气 如 孩  提 
qī kē xìnɡ   bá bàn yún   jiǔ dǐnɡ shān xià zài xiānɡ jù 
七 颗 杏     八 瓣  云    九  鼎   山   下  再  相    聚 
shí zì tiāo   wàn zì ɡé   ài xiù zài xīn lǐ 
十  字 挑     万  字 格   爱 绣  在  心  里 
zhǎnɡ dà hòu de wǒ men dài zhe mènɡ xiǎnɡ lí kāi qiānɡ chénɡ 
长    大 后  的 我 们  带  着  梦   想    离 开  羌    城    
jiā rén de ài shì wǒ men yónɡ yuǎn bú biàn de zhī chēnɡ 
家  人  的 爱 是  我 们  永   远   不 变   的 支  撑    
dài shànɡ xiù zhe “ nà jí nà lǔ ” de rú yì jǐn nánɡ 
带  上    绣  着  “ 纳 吉 纳 鲁 ” 的 如 意 锦  囊   
tuō zhe xínɡ li xiānɡ   xún zhǎo xīn zhī suǒ xiànɡ 
拖  着  行   李 箱      寻  找   心  之  所  向    
zài mò shēnɡ de chénɡ shì mò shēnɡ de fánɡ jiān mò shēnɡ de chuānɡ 
在  陌 生    的 城    市  陌 生    的 房   间   陌 生    的 窗     
měi dānɡ pí bèi nán ɡuò wěi qu huò shì ɡǎn dào mí mánɡ 
每  当   疲 惫  难  过  委  屈 或  是  感  到  迷 茫   
chuānɡ biān de jǐn nánɡ bèi fēnɡ chuī de dīnɡ dīnɡ zuò xiǎnɡ 
窗     边   的 锦  囊   被  风   吹   的 叮   叮   作  响    
tā ɡěi wǒ lì liànɡ   rànɡ wǒ jiān qiánɡ   yónɡ ɡǎn fēi xiánɡ 
她 给  我 力 量      让   我 坚   强      勇   敢  飞  翔    
yì zhēn shān shuǐ yí xiàn tiān   yì zhēn lóu tái yí xiàn yuè 
一 针   山   水   一 线   天     一 针   楼  台  一 线   月  
yí cùn bù pǐ yí cùn xīn   yí cùn huā sè yí cùn qínɡ 
一 寸  布 匹 一 寸  心    一 寸  花  色 一 寸  情   
qínɡ zhī zhēn yì zhī xiàn   qínɡ zhì shēn yì zhī qiē 
情   之  针   意 之  线     情   至  深   意 之  切  
dōu shì zuì shēn kè de sī niàn 
都  是  最  深   刻 的 思 念   
yì xué jiǎn   èr xué cái   sān xué tiǎo huā xiù bù xié 
一 学  剪     二 学  裁    三  学  挑   花  绣  布 鞋  
sì fānɡ chí   wǔ jǐn lǐ   liù yuè tiān qì rú hái tí 
四 方   池    五 锦  鲤   六  月  天   气 如 孩  提 
qī kē xìnɡ   bá bàn yún   jiǔ dǐnɡ shān xià zài xiānɡ jù 
七 颗 杏     八 瓣  云    九  鼎   山   下  再  相    聚 
shí zì tiāo   wàn zì ɡé   ài xiù zài xīn lǐ 
十  字 挑     万  字 格   爱 绣  在  心  里 
yì xué jiǎn   èr xué cái   sān xué tiǎo huā xiù bù xié 
一 学  剪     二 学  裁    三  学  挑   花  绣  布 鞋  
sì fānɡ chí   wǔ jǐn lǐ   liù yuè tiān qì rú hái tí 
四 方   池    五 锦  鲤   六  月  天   气 如 孩  提 
qī kē xìnɡ   bá bàn yún   jiǔ dǐnɡ shān xià zài xiānɡ jù 
七 颗 杏     八 瓣  云    九  鼎   山   下  再  相    聚 
shí zì tiāo   wàn zì ɡé   ài xiù zài xīn lǐ 
十  字 挑     万  字 格   爱 绣  在  心  里 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.