Qian Shi Huan Jin Sheng 前世换今生 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Meng Mian Ge 蒙面哥

Qian Shi Huan Jin Sheng 前世换今生 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Meng Mian Ge 蒙面哥Qian Shi Huan Jin Sheng 前世换今生 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Meng Mian Ge 蒙面哥

Chinese Song Name: Qian Shi Huan Jin Sheng 前世换今生
English Tranlation Name: Past Life For This Life
Chinese Singer:  Meng Mian Ge 蒙面哥
Chinese Composer:  Meng Mian Ge 蒙面哥
Chinese Lyrics:  Meng Mian Ge 蒙面哥

Qian Shi Huan Jin Sheng 前世换今生 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Meng Mian Ge 蒙面哥

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

méng miàn gē  –  qián shì huàn jīn shēng 
蒙   面   哥  –  前   世  换   今  生    
zuò cí : méng miàn gē 
作  词 : 蒙   面   哥 
zuò qǔ : méng miàn gē 
作  曲 : 蒙   面   哥 
biān qǔ : méng miàn gē 
编   曲 : 蒙   面   哥 
lù yīn : méng miàn gē 
录 音  : 蒙   面   哥 
hún yīn : méng miàn gē 
混  音  : 蒙   面   哥 
yì huā yí shì jiè yì chén yì jié 
一 花  一 世  界  一 尘   一 劫  
kè huà shì jiān chóng féng hé lí bié 
刻 画  世  间   重    逢   和 离 别  
dì bù lǎo tiān bù huāng qíng nán jué 
地 不 老  天   不 荒    情   难  绝  
yí shì qíng yuán sān shēng de guà qiān 
一 世  情   缘   三  生    的 挂  牵   
duō shǎo shǔ bù qīng yě dào bú jìn 
多  少   数  不 清   也 道  不 尽  
shì nà huī zhī bú qù de wēn qíng 
是  那 挥  之  不 去 的 温  情   
xuě huā hán lǐn shì jiè 
雪  花  寒  凛  世  界  
cuò guò zuì měi jì jié 
错  过  最  美  季 节  
zài xún záo yǐ shì qiān nián 
再  寻  早  已 是  千   年   
luò yè lí qù shì yīn wèi fēng zhuī qiú 
落  叶 离 去 是  因  为  风   追   求  
hái shì dà shù tā yǐ wú lì wǎn liú 
还  是  大 树  它 已 无 力 挽  留  
tòng yǐ mò shàng xīn tóu 
痛   已 陌 上    心  头  
lèi yǐ mǎn bēi zhōng jiǔ 
泪  已 满  杯  中    酒  
qīng dàn yì qǔ ài fēng chī què chóu gèng chóu 
轻   弹  一 曲 爱 疯   痴  却  愁   更   愁   
qián shì lì jìn wǔ bǎi cì de huí móu 
前   世  历 尽  五 百  次 的 回  眸  
cái huàn lái jīn shēng cā jiān ér guò de xiè hòu 
才  换   来  今  生    擦 肩   而 过  的 邂  逅  
dāng luò huā màn tiān shí hou 
当   落  花  漫  天   时  候  
ruò zài hóng chén zhōng děng hòu 
若  在  红   尘   中    等   候  
néng fǒu zài xù qián yuán chū xīn yī jiù 
能   否  再  续 前   缘   初  心  依 旧  
duō shǎo shǔ bù qīng yě dào bú jìn 
多  少   数  不 清   也 道  不 尽  
shì nà huī zhī bú qù de wēn qíng 
是  那 挥  之  不 去 的 温  情   
xuě huā hán lǐn shì jiè 
雪  花  寒  凛  世  界  
cuò guò zuì měi jì jié 
错  过  最  美  季 节  
zài xún záo yǐ shì qiān nián 
再  寻  早  已 是  千   年   
luò yè lí qù shì yīn wèi fēng zhuī qiú 
落  叶 离 去 是  因  为  风   追   求  
hái shì dà shù tā yǐ wú lì wǎn liú 
还  是  大 树  它 已 无 力 挽  留  
tòng yǐ mò shàng xīn tóu 
痛   已 陌 上    心  头  
lèi yǐ mǎn bēi zhōng jiǔ 
泪  已 满  杯  中    酒  
qīng dàn yì qǔ ài fēng chī què chóu gèng chóu 
轻   弹  一 曲 爱 疯   痴  却  愁   更   愁   
qián shì lì jìn wǔ bǎi cì de huí móu 
前   世  历 尽  五 百  次 的 回  眸  
cái huàn lái jīn shēng cā jiān ér guò de xiè hòu 
才  换   来  今  生    擦 肩   而 过  的 邂  逅  
dāng luò huā màn tiān shí hou 
当   落  花  漫  天   时  候  
ruò zài hóng chén zhōng děng hòu 
若  在  红   尘   中    等   候  
néng fǒu zài xù qián yuán chū xīn yī jiù 
能   否  再  续 前   缘   初  心  依 旧  
luò yè lí qù shì yīn wèi fēng zhuī qiú 
落  叶 离 去 是  因  为  风   追   求  
hái shì dà shù tā yǐ wú lì wǎn liú 
还  是  大 树  它 已 无 力 挽  留  
tòng yǐ mò shàng xīn tóu 
痛   已 陌 上    心  头  
lèi yǐ mǎn bēi zhōng jiǔ 
泪  已 满  杯  中    酒  
qīng dàn yì qǔ ài fēng chī què chóu gèng chóu 
轻   弹  一 曲 爱 疯   痴  却  愁   更   愁   
qián shì lì jìn wǔ bǎi cì de huí móu 
前   世  历 尽  五 百  次 的 回  眸  
cái huàn lái jīn shēng cā jiān ér guò de xiè hòu 
才  换   来  今  生    擦 肩   而 过  的 邂  逅  
dāng luò huā màn tiān shí hou 
当   落  花  漫  天   时  候  
ruò zài hóng chén zhōng děng hòu 
若  在  红   尘   中    等   候  
néng fǒu zài xù qián yuán chū xīn yī jiù 
能   否  再  续 前   缘   初  心  依 旧  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.