Qian Qiu Xue 千秋雪 Art Is The Snow Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luan Yin She 鸾音社

Qian Qiu Xue 千秋雪 Art Is The Snow Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luan Yin She 鸾音社

Chinese Song Name: Qian Qiu Xue 千秋雪
English Tranlation Name: Art Is The Snow
Chinese Singer: Luan Yin She 鸾音社
Chinese Composer: Cheng Zi 秤子
Chinese Lyrics: Jiu Cun 九寸

Qian Qiu Xue 千秋雪 Art Is The Snow Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luan Yin She 鸾音社

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yòu yòu : 
宥  宥  : 
yún xiāo shēn zhī xuě zhòu 
云  霄   深   知  雪  昼   
máng máng yuè rú gōu 
茫   茫   月  如 钩  
zòng shēn tà shàng xiǎo lóu 
纵   身   踏 上    小   楼  
sī jūn yì qiàn rù hóng dòu 
思 君  意 嵌   入 红   豆  
xuě yí piàn yi piàn piāo luò 
雪  一 片   一 片   飘   落  
hán xiāo róng wàn jiā dēng huǒ 
寒  消   融   万  家  灯   火  
huā chéng ní yíng cǎo kū dài chūn fēn fù sū 
花  成    泥 萤   草  枯 待  春   分  复 苏 
chóu zī wèi lào yìn zài jūn xíng chù 
愁   滋 味  烙  印  在  君  行   处  
qiān qiū zhī xuě shù jǐ zǎi nián huá yàn xià dù 
千   秋  之  雪  数  几 载  年   华  咽  下  肚 
sī jūn kǔ jì yàn shān guī hé chù 
思 君  苦 寄 雁  山   归  何 处  
qiān qiū zhī xuě zhé zhú chéng tǒng xiāng sī zǎi rù 
千   秋  之  雪  折  竹  成    筒   相    思 载  入 
pàn jūn guī xié bái mǎ yǐn yì bēi wú 
盼  君  归  携  白  马 饮  一 杯  无 
xuě yí piàn yi piàn piāo luò 
雪  一 片   一 片   飘   落  
hán xiāo róng wàn jiā dēng huǒ 
寒  消   融   万  家  灯   火  
huā chéng ní yíng cǎo kū dài chūn fēn fù sū 
花  成    泥 萤   草  枯 待  春   分  复 苏 
chóu zī wèi lào yìn zài jūn xíng chù 
愁   滋 味  烙  印  在  君  行   处  
qiān qiū zhī xuě shù jǐ zǎi nián huá yàn xià dù 
千   秋  之  雪  数  几 载  年   华  咽  下  肚 
sī jūn kǔ jì yàn shān guī hé chù 
思 君  苦 寄 雁  山   归  何 处  
qiān qiū zhī xuě zhé zhú chéng tǒng xiāng sī zǎi rù 
千   秋  之  雪  折  竹  成    筒   相    思 载  入 
pàn jūn guī xié bái mǎ yǐn yì bēi wú 
盼  君  归  携  白  马 饮  一 杯  无 
qiān qiū zhī xuě shù jǐ zǎi nián huá yàn xià dù 
千   秋  之  雪  数  几 载  年   华  咽  下  肚 
sī jūn kǔ jì yàn shān guī hé chù 
思 君  苦 寄 雁  山   归  何 处  
qiān qiū zhī xuě zhé zhú chéng tǒng xiāng sī zǎi rù 
千   秋  之  雪  折  竹  成    筒   相    思 载  入 
pàn jūn guī xié bái mǎ yǐn yì bēi wú 
盼  君  归  携  白  马 饮  一 杯  无 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.