Sunday, December 3, 2023
HomePopQian Kun Bao Zao 乾坤暴躁 Qiankun Irritable Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Qian Kun Bao Zao 乾坤暴躁 Qiankun Irritable Lyrics 歌詞 With Pinyin By Pan Yue Ming 潘粤明 GAI

Chinese Song Name: Qian Kun Bao Zao 乾坤暴躁 
English Tranlation Name: Qiankun Irritable
Chinese Singer: Pan Yue Ming 潘粤明 GAI
Chinese Composer: Yin Shu Yi 尹姝贻
Chinese Lyrics: Pan Yue Ming 潘粤明

Qian Kun Bao Zao 乾坤暴躁 Qiankun Irritable Lyrics 歌詞 With Pinyin By Pan Yue Ming 潘粤明 GAI

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

rú hé xún zhǎo guāng liàng   táo tuō zhè kùn jìng 
如 何 寻  找   光    亮      逃  脱  这  困  境   
yì qiè lún huí bù zhǐ   xiǎng jiě kāi mí tí 
一 切  轮  回  不 止    想    解  开  谜 题 
cāng shān xià duō shǎo shén líng 
苍   山   下  多  少   神   灵   
xiǎng tīng qīng tā men shēng yīn 
想    听   清   它 们  声    音  
jí shǐ wǒ xiān qǐ lián yī 
即 使  我 掀   起 涟   漪 
yě cāi bú tòu nà rén xīn 
也 猜  不 透  那 人  心  
hái zài sī kǎo   què záo yǐ bèi guān zài mén wài 
还  在  思 考    却  早  已 被  关   在  门  外  
shēn xiàn ní zhǎo 
深   陷   泥 沼   
què fā xiàn bìng méi yǒu shén zài 
却  发 现   并   没  有  神   在  
fù zhī yí xiào   duō shǎo rén tòu lù zhe bìng tài 
付 之  一 笑     多  少   人  透  露 着  病   态  
xū yǒu qí biǎo 
虚 有  其 表   
tǔ méi yí bàn zhǐ shèng xià gǔ hái 
土 没  一 半  只  剩    下  骨 骸  
tiān dì kùn rǎo   dóu dǎn zǒu yì zāo 
天   地 困  扰    斗  胆  走  一 遭  
shān fēng xiào   shuǐ chán rào 
山   风   啸     水   缠   绕  
wú shì shì wú fēi   yǐ dào bó dào 
无 是  是  无 非    以 道  博 道  
shēng sǐ jiāo   gān dǎn xiāng zhào 
生    死 交     肝  胆  相    照   
mìng zhōng shì zhù dìng   qián kūn bào zào 
命   中    是  注  定     乾   坤  暴  躁  
shè shēn chù dì zhī shí néng fǒu kàn qīng dào lǐ 
设  身   处  地 之  时  能   否  看  清   道  理 
míng yuè dāng tóu zhī rì néng fǒu tàn qīng dào yì 
明   月  当   头  之  日 能   否  叹  清   道  义 
jīng lì wàn zhòng xiàn jǐng rú hé néng bù wéi xīn 
经   历 万  重    陷   阱   如 何 能   不 违  心  
zhēn xiàng mǎn mù chuāng yí cái néng dǒng dé wéi yī 
真   相    满  目 疮     痍 才  能   懂   得 唯  一 
shēn yuān lǐ jì xù xià zhuì 
深   渊   里 继 续 下  坠   
zǒng shì yè bù néng mèi 
总   是  夜 不 能   寐  
cáng zài yè shēn rén jìng zhī shí 
藏   在  夜 深   人  静   之  时  
tōu tōu cā gān yǎn lèi 
偷  偷  擦 干  眼  泪  
bī dào wú fǎ hòu tuì 
逼 到  无 法 后  退  
zhǐ néng biàn dé wú wèi 
只  能   变   得 无 畏  
bú zài hài pà dào yǐng 
不 再  害  怕 倒  影   
zài cì qīn shí dào wǒ de hòu bèi 
再  次 侵  蚀  到  我 的 后  背  
tiān dì kùn rǎo   dóu dǎn zǒu yì zāo 
天   地 困  扰    斗  胆  走  一 遭  
shān fēng xiào   shuǐ chán rào 
山   风   啸     水   缠   绕  
wú shì shì wú fēi   yǐ dào bó dào 
无 是  是  无 非    以 道  博 道  
shēng sǐ jiāo   gān dǎn xiāng zhào 
生    死 交     肝  胆  相    照   
mìng zhōng shì zhù dìng   qián kūn bào zào 
命   中    是  注  定     乾   坤  暴  躁  
qián yú wò lóng zhōng   cáng nì yún wù fēng 
潜   于 卧 龙   中      藏   匿 云  雾 风   
tiān dì shān shuǐ tōng   lái qù wú yǐng zōng 
天   地 山   水   通     来  去 无 影   踪   
biàn zhēn jiǎ miàn róng   bǎi kǒu nán yóu zhōng 
辩   真   假  面   容     百  口  难  由  衷    
tán zhǐ huà jí xiōng   wàn wù jiē kě kōng 
弹  指  化  吉 凶      万  物 皆  可 空   
zú jì néng fǒu ràng nǐ tàn xún wǒ 
足 迹 能   否  让   你 探  寻  我 
liú xià zōng jì zuì hòu shì jié guǒ 
留  下  踪   迹 最  后  是  结  果  
yǎn lǐ rán shāo qǐ wú míng de huǒ 
眼  里 燃  烧   起 无 名   的 火  
zhēn jiǎ nán biàn yǒu shuí chéng fēng mó 
真   假  难  辨   有  谁   成    疯   魔 
shān fēng xiào   shuǐ chán rào 
山   风   啸     水   缠   绕  
wú shì shì wú fēi   yǐ dào bó dào 
无 是  是  无 非    以 道  博 道  
shēng sǐ jiāo   gān dǎn xiāng zhào 
生    死 交     肝  胆  相    照   
mìng zhōng shì zhù dìng   qián kūn bào zào 
命   中    是  注  定     乾   坤  暴  躁  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags