Thursday, April 25, 2024
HomePopQia Feng Gu Ren Yu Zhong Lai 恰逢故人雨中来 Just In The Rain...

Qia Feng Gu Ren Yu Zhong Lai 恰逢故人雨中来 Just In The Rain Lyrics 歌詞 With Pinyin By Pai Gu Jiao Zhu 排骨教主 Spareribs Leader

Chinese Song Name: Qia Feng Gu Ren Yu Zhong Lai 恰逢故人雨中来
English Tranlation Name: Just In The Rain
Chinese Singer: Pai Gu Jiao Zhu 排骨教主 Spareribs Leader
Chinese Composer: Xu Liang 徐良
Chinese Lyrics: Xu Liang 徐良

Qia Feng Gu Ren Yu Zhong Lai 恰逢故人雨中来 Just In The Rain Lyrics 歌詞 With Pinyin By Pai Gu Jiao Zhu 排骨教主 Spareribs Leader

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qià féng gù rén yǔ zhōng lái  
恰  逢   故 人  雨 中    来   
shēng shēng kòu mén mén bù kāi  
声    声    扣  门  门  不 开   
bù yán bà le  
不 言  罢 了  
biàn shì rén qù lóu bài  
便   是  人  去 楼  败   
jūn ruò qīng fēng xiàng dōng lái 
君  若  清   风   向    东   来  
hé bì cǐ chù rě chén āi 
何 必 此 处  惹 尘   埃 
rén jiān shù zǎi 
人  间   数  载  
qiè wèi zǒu   jūn wèi lái 
妾  未  走    君  未  来  
fú shēng cōng cōng guò  
浮 生    匆   匆   过   
qiān lǐ bù zhī hái  
千   里 不 知  还   
ruò zhù zú níng wàng  
若  驻  足 凝   望    
jìn shì yuǎn shān  
尽  是  远   山    
lóu wài tóng yīn zhuǎn  
楼  外  桐   阴  转     
yuè sè fēng huā dàn  
月  色 风   花  淡   
yào jiě fēng qíng 
要  解  风   情   
hái xū dēng yì zhǎn 
还  需 灯   一 盏   
liǎng bìn qīng rú nián shào shí 
两    鬓  青   如 年   少   时  
yí dào gū yǐng dú liú bái 
一 道  孤 影   独 留  白  
huā míng yí zài   hé xū wéi nǐ kāi 
花  名   一 再    何 须 为  你 开  
bàn juǎn hóng chén qù yòu hái 
半  卷   红   尘   去 又  还  
yōu yōu míng yuè táo huā sāi 
悠  悠  明   月  桃  花  腮  
máo wū jiǎo xià   pá mǎn le qīng tái  
茅  屋 脚   下    爬 满  了 青   苔   
qià féng gù rén yǔ zhōng lái  
恰  逢   故 人  雨 中    来   
shēng shēng kòu mén mén bù kāi  
声    声    扣  门  门  不 开   
bù yán bà le  
不 言  罢 了  
biàn shì rén qù lóu bài  
便   是  人  去 楼  败   
jūn ruò qīng fēng xiàng dōng lái 
君  若  清   风   向    东   来  
hé bì cǐ chù rě chén āi 
何 必 此 处  惹 尘   埃 
rén jiān shù zǎi 
人  间   数  载  
qiè wèi zǒu   jūn wèi lái 
妾  未  走    君  未  来  
lóu wài tóng yīn zhuǎn  
楼  外  桐   阴  转     
yuè sè fēng huā dàn  
月  色 风   花  淡   
yào jiě fēng qíng 
要  解  风   情   
hái xū dēng yì zhǎn 
还  需 灯   一 盏   
liǎng bìn qīng rú nián shào shí 
两    鬓  青   如 年   少   时  
yí dào gū yǐng dú liú bái 
一 道  孤 影   独 留  白  
huā míng yí zài   hé xū wéi nǐ kāi 
花  名   一 再    何 须 为  你 开  
bàn juǎn hóng chén qù yòu hái 
半  卷   红   尘   去 又  还  
yōu yōu míng yuè táo huā sāi 
悠  悠  明   月  桃  花  腮  
máo wū jiǎo xià   pá mǎn le qīng tái  
茅  屋 脚   下    爬 满  了 青   苔   
qià féng gù rén yǔ zhōng lái  
恰  逢   故 人  雨 中    来   
shēng shēng kòu mén mén bù kāi  
声    声    扣  门  门  不 开   
bù yán bà le  
不 言  罢 了  
biàn shì rén qù lóu bài  
便   是  人  去 楼  败   
jūn ruò qīng fēng xiàng dōng lái 
君  若  清   风   向    东   来  
hé bì cǐ chù rě chén āi 
何 必 此 处  惹 尘   埃 
rén jiān shù zǎi 
人  间   数  载  
qiè wèi zǒu   jūn wèi lái 
妾  未  走    君  未  来  
qià féng gù rén yǔ zhōng lái  
恰  逢   故 人  雨 中    来   
shēng shēng kòu mén mén bù kāi  
声    声    扣  门  门  不 开   
bù yán bà le  
不 言  罢 了  
biàn shì rén qù lóu bài  
便   是  人  去 楼  败   
jūn ruò qīng fēng xiàng dōng lái 
君  若  清   风   向    东   来  
hé bì cǐ chù rě chén āi 
何 必 此 处  惹 尘   埃 
rén jiān shù zǎi 
人  间   数  载  
qiè wèi zǒu   jūn wèi lái 
妾  未  走    君  未  来  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags