Sunday, December 3, 2023
HomePopQi Ao 淇奥 Q Mr Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ha Hui...

Qi Ao 淇奥 Q Mr Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ha Hui 哈辉

Chinese Song Name: Qi Ao 淇奥
English Tranlation Name: Q Mr 
Chinese Singer: Ha Hui 哈辉
Chinese Composer: Unknow
Chinese Lyrics: Unknow

Qi Ao 淇奥 Q Mr Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ha Hui 哈辉

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zhān bǐ qí 
瞻   彼 淇 
lǜ zhú ā  
绿 竹  啊 
yǒu fěi jūn zǐ 
有  匪  君  子 
rú qiē rú cuō 
如 切  如 磋  
rú zhuó rú mó 
如 琢   如 磨 
sè xī xiàn xī 
瑟 兮 僴   兮 
hè xī xuǎn xī 
赫 兮 咺   兮 
yǒu fěi jūn zǐ 
有  匪  君  子 
zhōng bù kě xuān xī 
终    不 可 谖   兮 
zhān bǐ qí 
瞻   彼 淇 
lǜ zhú qīng qīng 
绿 竹  青   青   
yǒu fěi jūn zǐ 
有  匪  君  子 
chōng ěr xiù yíng 
充    耳 琇  莹   
huì biàn rú xīng 
会  弁   如 星   
sè xī xiàn xī 
瑟 兮 僴   兮 
hè xī xuǎn xī 
赫 兮 咺   兮 
yǒu fěi jūn zǐ 
有  匪  君  子 
zhōng bù kě xuān xī 
终    不 可 谖   兮 
zhān bǐ qí 
瞻   彼 淇 
lǜ zhú rú zé 
绿 竹  如 箦 
yǒu fěi jūn zǐ 
有  匪  君  子 
rú jīn rú xī 
如 金  如 锡 
rú guī rú bì 
如 圭  如 璧 
kuān xī chāo xī 
宽   兮 绰   兮 
yī zhòng jiào xī 
猗 重    较   兮 
shàn xì xuè xī 
善   戏 谑  兮 
bù wéi nvè xī 
不 为  虐  兮 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags