Thursday, April 25, 2024
HomePopPin Dao Bu Suan Gua 贫道不算卦 Poverty Is A Curse Lyrics 歌詞...

Pin Dao Bu Suan Gua 贫道不算卦 Poverty Is A Curse Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luan Yin She 鸾音社

Chinese Song Name: Pin Dao Bu Suan Gua 贫道不算卦
English Translation Name: Poverty Is A Curse
Chinese Singer: Luan Yin She 鸾音社
Chinese Composer: Wang Yi Yi 王熠熠
Chinese Lyrics: Wang Yi Yi 王熠熠 San Sui 三岁

Pin Dao Bu Suan Gua 贫道不算卦 Poverty Is A Curse Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luan Yin She 鸾音社

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zhōu lín fēng : 
周   林  枫   : 
fú chén shòu mǎ   biàn lì tiān xià 
拂 尘   瘦   马   遍   历 天   下  
chéng běi xiǎo èr   mìng fàn táo huā 
城    北  小   二   命   犯  桃  花  
táo huā chōng shà   xiǎo èr bié pà 
桃  花  冲    煞    小   二 别  怕 
ná lái zhū shā fú zhǐ yì bǎ 
拿 来  朱  砂  符 纸  一 把 
pǔ lì wú biān lín bīng dòu zhě 
普 力 无 边   临  兵   斗  者  
jiē zhèn liè qián xíng 
皆  阵   列  前   行   
yún pèi huí tiān gè zūn fǎ zhǐ 
云  旆  回  天   各 尊  法 旨  
jí jí rú lǜ lìng 
急 急 如 律 令   
chēng qǐ zhāo hún fān ya 
撑    起 招   魂  幡  呀 
pín dào bú suàn guà 
贫  道  不 算   卦  
jiàng gè yāo chú gè mó 
降    个 妖  除  个 魔 
bú zài huà xià 
不 在  话  下  
bú xiàn tiān shàng xiān ya 
不 羡   天   上    仙   呀 
rén jiān yì wǎn chá 
人  间   一 碗  茶  
guǎn tā fù guì róng huá 
管   他 富 贵  荣   华  
zì zai xiāo sǎ 
自 在  潇   洒 
fú chén shòu mǎ   biàn lì tiān xià 
拂 尘   瘦   马   遍   历 天   下  
chéng běi xiǎo èr   mìng fàn táo huā 
城    北  小   二   命   犯  桃  花  
táo huā chōng shà   xiǎo èr bié pà 
桃  花  冲    煞    小   二 别  怕 
ná lái zhū shā fú zhǐ yì bǎ 
拿 来  朱  砂  符 纸  一 把 
pǔ lì wú biān lín bīng dòu zhě 
普 力 无 边   临  兵   斗  者  
jiē zhèn liè qián xíng 
皆  阵   列  前   行   
yún pèi huí tiān gè zūn fǎ zhǐ 
云  旆  回  天   各 尊  法 旨  
jí jí rú lǜ lìng 
急 急 如 律 令   
chēng qǐ zhāo hún fān ya 
撑    起 招   魂  幡  呀 
pín dào bú suàn guà 
贫  道  不 算   卦  
jiàng gè yāo chú gè mó 
降    个 妖  除  个 魔 
bú zài huà xià 
不 在  话  下  
bú xiàn tiān shàng xiān ya 
不 羡   天   上    仙   呀 
rén jiān yì wǎn chá 
人  间   一 碗  茶  
guǎn tā fù guì róng huá 
管   他 富 贵  荣   华  
zì zai xiāo sǎ 
自 在  潇   洒 
lín bīng dòu zhě   zhèn liè qián xíng   pín dào bú suàn guà 
临  兵   斗  者    阵   列  前   行     贫  道  不 算   卦  
yún pèi huí tiān   gè zūn fǎ zhǐ   ěr děng bú xiàng huà 
云  旆  回  天     各 尊  法 旨    尔 等   不 像    话  
zhū shā èr liǎng   fú zhǐ yì bǎ   sù sù lái fú fǎ 
朱  砂  二 两      符 纸  一 把   速 速 来  伏 法 
jiàng gè yāo   chú gè mó   zì zai yòu xiāo sǎ 
降    个 妖    除  个 魔   自 在  又  潇   洒 
chēng qǐ zhāo hún fān ya 
撑    起 招   魂  幡  呀 
pín dào bú suàn guà 
贫  道  不 算   卦  
jiàng gè yāo chú gè mó 
降    个 妖  除  个 魔 
bú zài huà xià 
不 在  话  下  
bú xiàn tiān shàng xiān ya 
不 羡   天   上    仙   呀 
rén jiān yì wǎn chá 
人  间   一 碗  茶  
guǎn tā fù guì róng huá 
管   他 富 贵  荣   华  
zì zai xiāo sǎ 
自 在  潇   洒 
chēng qǐ zhāo hún fān ya 
撑    起 招   魂  幡  呀 
pín dào bú suàn guà 
贫  道  不 算   卦  
jiàng gè yāo chú gè mó 
降    个 妖  除  个 魔 
bú zài huà xià 
不 在  话  下  
bú xiàn tiān shàng xiān ya 
不 羡   天   上    仙   呀 
rén jiān yì wǎn chá 
人  间   一 碗  茶  
guǎn tā fù guì róng huá 
管   他 富 贵  荣   华  
zì zai xiāo sǎ 
自 在  潇   洒 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags