Pian Re Hong Chen 偏惹红尘 Partial Into The World Of Mortals Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qing Yin 晴愔

Pian Re Hong Chen 偏惹红尘 Partial Into The World Of Mortals Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qing Yin 晴愔

Chinese Song Name: Pian Re Hong Chen 偏惹红尘
English Tranlation Name: Partial Into The World Of Mortals
Chinese Singer: Qing Yin 晴愔
Chinese Composer: Feng Shuo 冯硕
Chinese Lyrics: Huai Che 怀澈

Pian Re Hong Chen 偏惹红尘 Partial Into The World Of Mortals Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qing Yin 晴愔

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zuó xiāo shū hóng mǎn jìng 
昨  宵   疏  红   满  径   
yù róng xiāo shòu líng dīng 
玉 容   消   瘦   伶   仃   
xī chuāng zhú   wū shān yún 
西 窗     烛    巫 山   云  
shī zhōng zì zì shì bié lí 
诗  中    字 字 是  别  离 
wú qíng bú guò yí zhòng yuè míng yì shān qīng 
无 情   不 过  一 重    月  明   一 山   青   
yǒu qíng wú fēi zuì liú bù dé shì guāng yīn 
有  情   无 非  最  留  不 得 是  光    阴  
tán zhǐ suì huá jiāng wǎn bìn cè shuāng xuě qīn 
弹  指  岁  华  将    晚  鬓  侧 霜     雪  侵  
zhǐ zuì lǐ   huàn jūn míng 
只  醉  里   唤   君  名   
jiāng lóu yè yǔ wén dí 
江    楼  夜 雨 闻  笛 
pō mò tiān xīng jiāng jìn 
泼 墨 添   星   将    尽  
yíng yíng chù   yān shuǐ qīng 
盈   盈   处    烟  水   轻   
piān rě hóng chén zhān luó yī 
偏   惹 红   尘   沾   罗  衣 
xī nián jīn fēng yù lù gòng jūn dēng qián xì 
昔 年   金  风   玉 露 共   君  灯   前   戏 
sòng jūn xié yáng qiān lǐ cháng tíng fù duǎn tíng 
送   君  斜  阳   千   里 长    亭   复 短   亭   
fēn míng zhǐ qiè zhěn shàng yuān yāng jiě wǒ yì 
分  明   只  怯  枕   上    鸳   鸯   解  我 意 
què mèng xǐng   bú jiàn jūn 
却  梦   醒     不 见   君  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.