Thursday, June 13, 2024
HomePopPian Pian 偏偏 It Happened That Lyrics 歌詞 With Pinyin By ChouSihan...

Pian Pian 偏偏 It Happened That Lyrics 歌詞 With Pinyin By ChouSihan Yin Lin 银临 Rachel

Chinese Song Name: Pian Pian 偏偏
English Tranlation Name: It Happened That
Chinese Singer: ChouSihan Yin Lin 银临 Rachel
Chinese Composer: Sihan
Chinese Lyrics: Chi Yi 迟意

Pian Pian 偏偏 It Happened That Lyrics 歌詞 With Pinyin By ChouSihan Yin Lin 银临 Rachel

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

lín guò duàn qiáo yǔ   liàn guò wū shān yún 
淋  过  断   桥   雨   恋   过  巫 山   云  
kǒng què dōng nán qù   fèng huáng bì shàng tí 
孔   雀  东   南  去   凤   凰    壁 上    题 
wú fēi shū zhōng chī qíng xì 
无 非  书  中    痴  情   戏 
zhǐ pà rén jiān duō bié lí 
只  怕 人  间   多  别  离 
píng shēng ài hèn   shuí yòu néng quē xí 
平   生    爱 恨    谁   又  能   缺  席 
tā sì tiān hé dì   wǒ shì yún ní 
他 似 天   和 地   我 是  云  霓 
zài tā yǎn bō lǐ   yǔ chūn qiū qiān xǐ 
在  他 眼  波 里   与 春   秋  迁   徙 
yòu sì cháo hé xī   wǒ shì chí yú 
又  似 潮   和 汐   我 是  池  鱼 
zhōng bù néng cā jiān yí yù 
终    不 能   擦 肩   一 遇 
zhōng bù néng yí yù 
终    不 能   一 遇 
zhōng bù néng yí yù 
终    不 能   一 遇 
bào guò lán qiáo zhù   kū guò zhǎng mén qǔ 
抱  过  蓝  桥   柱    哭 过  长    门  曲 
hú dié jiǔ mó lì   láo yàn gè dōng xi 
蝴 蝶  久  磨 砺   劳  燕  各 东   西 
tīng guàn rén jiān duō yuàn lǚ 
听   惯   人  间   多  怨   侣 
cǐ shēng piān wéi yì rén qù 
此 生    偏   为  一 人  去 
píng shēng ài hèn   shuí yòu néng quē xí 
平   生    爱 恨    谁   又  能   缺  席 
tā sì qiáo hé yì   wǒ shì jī lǚ 
他 似 桥   和 驿   我 是  羁 旅 
bēn táo jiǔ wàn lǐ   zhěn shàng tā shǒu bì 
奔  逃  九  万  里   枕   上    他 手   臂 
yòu sì cháo hé xī   wǒ shì bái jū 
又  似 朝   和 夕   我 是  白  驹 
yú shēng yě piàn kè ér yǐ 
余 生    也 片   刻 而 已 
zhǐ piàn kè ér yǐ 
只  片   刻 而 已 
zhǐ piàn kè ér yǐ 
只  片   刻 而 已 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags