Wednesday, February 21, 2024
HomePopPan Jun Tan 盼君叹 Sigh Of Waiting You Back Lyrics 歌詞 With...

Pan Jun Tan 盼君叹 Sigh Of Waiting You Back Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Zhen He 张真贺

Chinese Song Name:Pan Jun Tan 盼君叹 
English Translation Name: Sigh Of Waiting You Back
Chinese Singer: Zhang Zhen He 张真贺
Chinese Composer:Zhu Jun Feng 朱峻锋
Chinese Lyrics:Zhang Xiao Min 张晓敏

Pan Jun Tan 盼君叹 Sigh Of Waiting You Back Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Zhen He 张真贺

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zì bié lí 
自 别  离 
rì rì pàn guī qī 
日 日 盼  归  期 
sī niàn rú mǎ wèi kěn tíng tí 
思 念   如 马 未  肯  停   蹄 
duō qíng bǐ 
多  情   笔 
zì zì shū nán jì 
字 字 书  难  寄 
qiān yán wàn yǔ cóng hé ér tí 
千   言  万  语 从   何 而 提 
tóng jìng lǐ 
铜   镜   里 
yè yè zhào xīn jí 
夜 夜 照   心  疾 
gǔ shòu fū huáng bù jué lián xī 
骨 瘦   肤 黄    不 觉  怜   惜 
píng lán yì 
凭   栏  忆 
chù chù yuè yī xī 
处  处  月  依 稀 
liáng fēng zhà qǐ què wàng tiān yī 
凉    风   乍  起 却  忘   添   衣 
zhǐ shì pàn pàn pàn 
只  是  盼  盼  盼  
yù bǎ qiū shuǐ wàng duàn 
欲 把 秋  水   望   断   
kě xī tán tán tán 
可 惜 弹  弹  弹  
qín shēng yōu yōu yī rán 
琴  声    悠  悠  依 然  
wú nài tàn tàn tàn 
无 奈  叹  叹  叹  
wú jūn zěn néng shēng huān 
无 君  怎  能   生    欢   
màn màn màn 
慢  慢  慢  
hé rì zài jiàn guī yàn hái 
何 日 再  见   归  雁  还  
jìn jù niàn bái : gū nǎi nai 
晋  剧 念   白  : 姑 奶  奶  
rì luò xī shān wǎn xiá hóng 
日 落  西 山   晚  霞  红   
shǒu fú hán mén wàng fū jūn 
手   扶 寒  门  望   夫 君  
shì fú shì huò nán liào dìng 
是  福 是  祸  难  料   定   
dǎo jiào bǎo chuàn xīn bù níng 
倒  叫   宝  钏    心  不 宁   
tóng jìng lǐ 
铜   镜   里 
yè yè zhào xīn jí 
夜 夜 照   心  疾 
gǔ shòu fū huáng bù jué lián xī 
骨 瘦   肤 黄    不 觉  怜   惜 
píng lán yì 
凭   栏  忆 
chù chù yuè yī xī 
处  处  月  依 稀 
liáng fēng zhà qǐ què wàng tiān yī 
凉    风   乍  起 却  忘   添   衣 
zhǐ shì pàn pàn pàn 
只  是  盼  盼  盼  
yù bǎ qiū shuǐ wàng duàn 
欲 把 秋  水   望   断   
kě xī tán tán tán 
可 惜 弹  弹  弹  
qín shēng yōu yōu yī rán 
琴  声    悠  悠  依 然  
wú nài tàn tàn tàn 
无 奈  叹  叹  叹  
wú jūn zěn néng shēng huān 
无 君  怎  能   生    欢   
màn màn màn 
慢  慢  慢  
hé rì zài jiàn guī yàn hái 
何 日 再  见   归  雁  还  
zhǐ shì pàn pàn pàn 
只  是  盼  盼  盼  
yù bǎ qiū shuǐ wàng duàn 
欲 把 秋  水   望   断   
kě xī tán tán tán 
可 惜 弹  弹  弹  
qín shēng yōu yōu yī rán 
琴  声    悠  悠  依 然  
wú nài tàn tàn tàn 
无 奈  叹  叹  叹  
wú jūn zěn néng shēng huān 
无 君  怎  能   生    欢   
màn màn màn 
慢  慢  慢  
hé rì zài jiàn guī yàn hái 
何 日 再  见   归  雁  还  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags