Monday, December 4, 2023
HomePopNian Shai Xu Yu 年少须臾 Young For A Moment Lyrics 歌詞 With...

Nian Shai Xu Yu 年少须臾 Young For A Moment Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jing Yu Ge 镜予歌 Xuan Xiao 喧笑

Chinese Song Name:Nian Shai Xu Yu 年少须臾 
English Translation Name:Young For A Moment 
Chinese Singer: Jing Yu Ge 镜予歌 Xuan Xiao 喧笑
Chinese Composer: Xuan Xiao 喧笑
Chinese Lyrics:Mang Guo Bing Sha Ning Meng Shui 芒果冰沙柠檬水

Nian Shai Xu Yu 年少须臾 Young For A Moment Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jing Yu Ge 镜予歌 Xuan Xiao 喧笑

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tiān lǎng qì qīng huì fēng chuān guò zhú lín 
天   朗   气 清   惠  风   穿    过  竹  林  
shì dié chì pū chūn qīng qīng 
是  蝶  翅  扑 春   轻   轻   
yì shuǐ yíng yíng qiān fān cā jiān liú xīng 
一 水   盈   盈   千   帆  擦 肩   流  星   
xǐng hòu chén guāng xī xī yòu xià qíng 
醒   后  晨   光    熹 熹 又  夏  晴   
zhòu yǔ rú qīng chēng kāi yī xiù xiāng yíng 
骤   雨 如 倾   撑    开  衣 袖  相    迎   
xiào dào hé wèi hān chàng lín lí 
笑   道  何 谓  酣  畅    淋  漓 
dǒu luò yì shēn shī yì zhuǎn shēn zǒu guò láng tíng 
抖  落  一 身   诗  意 转    身   走  过  廊   庭   
fǎn fù dāo niàn yí jù céng jīng yòu céng jīng 
反  复 叨  念   一 句 曾   经   又  曾   经   
céng jīng céng jīng zhèng nián qīng zhèng dòng xīn 
曾   经   曾   经   正    年   轻   正    动   心  
wàn wù jiē yǒu qíng 
万  物 皆  有  情   
dào lí míng chán juān mú yàng záo yǐ jì bù qīng 
到  黎 明   婵   娟   模 样   早  已 记 不 清   
bìn biān zān huā tì liú yíng 
鬓  边   簪  花  替 流  萤   
wěn yi wěn rén jiān zhèng hǎo guāng jǐng 
吻  一 吻  人  间   正    好  光    景   
zuì zuì xǐng xǐng hé chù shān hé chù shuǐ 
醉  醉  醒   醒   何 处  山   何 处  水   
fēn fēn rào yún yǐng 
纷  纷  绕  云  影   
fēng yuè bǎi zhuǎn mèng lǐ kàn fēn míng 
风   月  百  转    梦   里 看  分  明   
zhāi piàn yè tuō hóng yàn yì zhǐ cháng xìn 
摘   片   叶 托  鸿   雁  一 纸  长    信  
xù xù yǔ qīng 
絮 絮 予 卿   
zhòu yǔ rú qīng chēng kāi yī xiù xiāng yíng 
骤   雨 如 倾   撑    开  衣 袖  相    迎   
xiào dào hé wèi hān chàng lín lí 
笑   道  何 谓  酣  畅    淋  漓 
dǒu luò yì shēn shī yì zhuǎn shēn zǒu guò láng tíng 
抖  落  一 身   诗  意 转    身   走  过  廊   庭   
fǎn fù dāo niàn yí jù céng jīng yòu céng jīng 
反  复 叨  念   一 句 曾   经   又  曾   经   
céng jīng céng jīng zhèng nián qīng zhèng dòng xīn 
曾   经   曾   经   正    年   轻   正    动   心  
wàn wù jiē yǒu qíng 
万  物 皆  有  情   
dào lí míng chán juān mú yàng záo yǐ jì bù qīng 
到  黎 明   婵   娟   模 样   早  已 记 不 清   
bìn biān zān huā tì liú yíng 
鬓  边   簪  花  替 流  萤   
wěn yi wěn rén jiān zhèng hǎo guāng jǐng 
吻  一 吻  人  间   正    好  光    景   
zuì zuì xǐng xǐng hé chù shān hé chù shuǐ 
醉  醉  醒   醒   何 处  山   何 处  水   
fēn fēn rào yún yǐng 
纷  纷  绕  云  影   
fēng yuè bǎi zhuǎn mèng lǐ kàn fēn míng 
风   月  百  转    梦   里 看  分  明   
zhāi piàn yè tuō hóng yàn yì zhǐ cháng xìn 
摘   片   叶 托  鸿   雁  一 纸  长    信  
xù xù yǔ qīng 
絮 絮 予 卿   
céng jīng céng jīng zhèng nián qīng zhèng dòng xīn 
曾   经   曾   经   正    年   轻   正    动   心  
wàn wù jiē yǒu qíng 
万  物 皆  有  情   
dào lí míng chán juān mú yàng záo yǐ jì bù qīng 
到  黎 明   婵   娟   模 样   早  已 记 不 清   
bìn biān zān huā tì liú yíng 
鬓  边   簪  花  替 流  萤   
wěn yi wěn rén jiān zhèng hǎo guāng jǐng 
吻  一 吻  人  间   正    好  光    景   
zuì zuì xǐng xǐng hé chù shān hé chù shuǐ 
醉  醉  醒   醒   何 处  山   何 处  水   
fēn fēn rào yún yǐng 
纷  纷  绕  云  影   
fēng yuè bǎi zhuǎn mèng lǐ kàn fēn míng 
风   月  百  转    梦   里 看  分  明   
zhāi piàn yè tuō hóng yàn yì zhǐ cháng xìn 
摘   片   叶 托  鸿   雁  一 纸  长    信  
xù xù yǔ qīng 
絮 絮 予 卿   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags