Nian Hua Yi Xiao 拈花一笑 Gently A Smile Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hu Mi Dan 胡蜜丹

Nian Hua Yi Xiao 拈花一笑 Gently A Smile Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Nian Hua Yi Xiao 拈花一笑
English Tranlation Name: Gently A Smile
Chinese Singer: Hu Mi Dan 胡蜜丹
Chinese Composer: Cui Wei Li 崔伟立
Chinese Lyrics: Cui Wei Li 崔伟立

Nian Hua Yi Xiao 拈花一笑 Gently A Smile Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hu Mi Dan 胡蜜丹

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yàn yáng zhào jiāng nán chūn lái zǎo 
艳  阳   照   江    南  春   来  早  
wǒ mèng lǐ yǔ nǐ hái jīn zhāo 
我 梦   里 与 你 还  今  朝   
fú yún bái shān huā qiào 
浮 云  白  山   花  俏   
nà shì shuí jiā nǚ ér jiāo 
那 是  谁   家  女 儿 娇   
chūn fēng rào àn biān liǔ xù piāo 
春   风   绕  岸 边   柳  絮 飘   
wǒ shǒu bǎ chuán ér yáo ā  yáo 
我 手   把 船    儿 摇  啊 摇  
lǜ shuǐ cháng qīng shān gāo 
绿 水   长    青   山   高  
nà shí qīng méi zhú mǎ zhèng nián shào 
那 时  青   梅  竹  马 正    年   少   
wàn huā cóng zhōng shuí niān huā yí xiào 
万  花  丛   中    谁   拈   花  一 笑   
fān shǒu shì duō qíng fù shǒu shì yāo ráo 
翻  手   是  多  情   覆 手   是  妖  娆  
rén hǎi máng máng shuí niān huā yí xiào 
人  海  茫   茫   谁   拈   花  一 笑   
jǔ mù yún zhē yuè fǔ shǒu liǎng àn cháo 
举 目 云  遮  月  俯 首   两    岸 潮   
chūn fēng rào àn biān liǔ xù piāo 
春   风   绕  岸 边   柳  絮 飘   
wǒ shǒu bǎ chuán ér yáo ā  yáo 
我 手   把 船    儿 摇  啊 摇  
lǜ shuǐ cháng qīng shān gāo 
绿 水   长    青   山   高  
nà shí qīng méi zhú mǎ zhèng nián shào 
那 时  青   梅  竹  马 正    年   少   
wàn huā cóng zhōng shuí niān huā yí xiào 
万  花  丛   中    谁   拈   花  一 笑   
fān shǒu shì duō qíng fù shǒu shì yāo ráo 
翻  手   是  多  情   覆 手   是  妖  娆  
rén hǎi máng máng shuí niān huā yí xiào 
人  海  茫   茫   谁   拈   花  一 笑   
jǔ mù yún zhē yuè fǔ shǒu liǎng àn cháo 
举 目 云  遮  月  俯 首   两    岸 潮   
wàn huā cóng zhōng shuí niān huā yí xiào 
万  花  丛   中    谁   拈   花  一 笑   
fān shǒu shì duō qíng fù shǒu shì yāo ráo 
翻  手   是  多  情   覆 手   是  妖  娆  
rén hǎi máng máng shuí niān huā yí xiào 
人  海  茫   茫   谁   拈   花  一 笑   
jǔ mù yún zhē yuè fǔ shǒu liǎng àn cháo 
举 目 云  遮  月  俯 首   两    岸 潮   
jǔ mù yún zhē yuè fǔ shǒu liǎng àn cháo 
举 目 云  遮  月  俯 首   两    岸 潮   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.