Ni Chang Yi Wu 霓裳衣舞 Dance Dress Clothes Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚

Ni Chang Yi Wu 霓裳衣舞 Dance Dress Clothes Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚

Chinese Song Name: Ni Chang Yi Wu 霓裳衣舞
English Tranlation Name: Dance Dress Clothes
Chinese Singer: Li Yu Gang 李玉刚
Chinese Composer: Ma Jiu Yue 马久越
Chinese Lyrics: Wang Xiang 王翔

Ni Chang Yi Wu 霓裳衣舞 Dance Dress Clothes Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚                                      

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics

chūn huā qiū yuè 
春   花  秋  月  
gù guó qiān zǎi 
故 国  千   载  
qíng guī hé chù 
情   归  何 处  
hè shī luán fù 
鹤 诗  鸾   赋 
shuí rén céng zhī 
谁   人  曾   知  
ní cháng yǔ yī wǔ 
霓 裳    羽 衣 舞 
jūn bú jiàn 
君  不 见   
wū shān yún yǔ 
巫 山   云  雨 
hóng xiù tiān xiāng 
红   袖  添   香    
jūn bú jiàn 
君  不 见   
wéi jì cháng gē 
惟  寄 长    歌 
hū yì ní cháng 
忽 忆 霓 裳    
qǔ zhōng rén wèi sàn 
曲 终    人  未  散  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.