Ni Chang Fei Hua 霓裳飞花 Neon Flying Flower Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚 Li Yugang

Ni Chang Fei Hua 霓裳飞花 Neon Flying Flower Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚 Li Yugang

Chinese Song Name:Ni Chang Fei Hua 霓裳飞花
English Translation Name:Neon Flying Flower 
Chinese Singer: Li Yu Gang 李玉刚 Li Yugang
Chinese Composer:Guo Li 郭立/Meng Wen Hao 孟文豪
Chinese Lyrics:Guo Li 郭立

Ni Chang Fei Hua 霓裳飞花 Neon Flying Flower Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Yu Gang 李玉刚 Li Yugang

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

ní cháng yǐn yù dài 
霓 裳    引  玉 带  
yù fú qǐ yún cǎi 
欲 拂 绮 云  采  
rén jiān zhǎng xiàng sī 
人  间   长    相    思 
fēi huā zhú mèng lái 
飞  花  逐  梦   来  
huā zì xiào chūn fēng 
花  自 笑   春   风   
chūn fēng wǔ pái huái 
春   风   舞 徘  徊   
hóng yán jìng zhōng luò 
红   颜  镜   中    落  
fēi huā fēi yòu lái 
飞  花  飞  又  来  
cháng ān yí piàn yuè 
长    安 一 片   月  
jǐ fān liú lí xǐ cāng bái 
几 番  琉  璃 洗 苍   白  
yǔ jūn qiān gǔ ài 
与 君  千   古 爱 
jǐ fān xiāng chóu tōng sì hǎi 
几 番  乡    愁   通   四 海  
cháng ān yí piàn yuè 
长    安 一 片   月  
jǐ fān jǐn xiù huā shèng kāi 
几 番  锦  绣  花  盛    开  
yǔ jūn qiān gǔ ài 
与 君  千   古 爱 
cóng cǐ tiān yá wú chén āi 
从   此 天   涯 无 尘   埃 
huā zì xiào chūn fēng 
花  自 笑   春   风   
chūn fēng wǔ pái huái 
春   风   舞 徘  徊   
hóng yán jìng zhōng luò 
红   颜  镜   中    落  
fēi huā fēi yòu lái 
飞  花  飞  又  来  
cháng ān yí piàn yuè 
长    安 一 片   月  
jǐ fān liú lí xǐ cāng bái 
几 番  琉  璃 洗 苍   白  
yǔ jūn qiān gǔ ài 
与 君  千   古 爱 
jǐ fān xiāng chóu tōng sì hǎi 
几 番  乡    愁   通   四 海  
cháng ān yí piàn yuè 
长    安 一 片   月  
jǐ fān jǐn xiù huā shèng kāi 
几 番  锦  绣  花  盛    开  
yǔ jūn qiān gǔ ài 
与 君  千   古 爱 
cóng cǐ tiān yá wú chén āi 
从   此 天   涯 无 尘   埃 
cóng cǐ tiān yá wú chén āi 
从   此 天   涯 无 尘   埃 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.