Categories
Pop

Nan Wang Jin Xiao 难忘今宵 Unforgettable Tonight Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Gu Yi 李谷一 Li Guyi

Chinese Song Name: Nan Wang Jin Xiao 难忘今宵
English Tranlation Name: Unforgettable Tonight
Chinese Singer: Li Gu Yi 李谷一 Li Guyi
Chinese Composer: Wang Lao 王酪
Chinese Lyrics: Qiao Yu 乔羽

Nan Wang Jin Xiao 难忘今宵 Unforgettable Tonight Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Gu Yi 李谷一 Li Guyi

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

nán wàng jīn xiāo nán wàng jīn xiāo 
难  忘   今  宵   难  忘   今  宵   
wú lùn tiān yá yǔ hǎi jiǎo 
无 论  天   涯 与 海  角   
shén zhōu wàn lǐ tóng huái bào 
神   州   万  里 同   怀   抱  
gòng zhù yuàn zǔ guó hǎo zǔ guó hǎo 
共   祝  愿   祖 国  好  祖 国  好  
nán wàng jīn xiāo nán wàng jīn xiāo 
难  忘   今  宵   难  忘   今  宵   
wú lùn tiān yá yǔ hǎi jiǎo 
无 论  天   涯 与 海  角   
shén zhōu wàn lǐ tóng huái bào 
神   州   万  里 同   怀   抱  
gòng zhù yuàn zǔ guó hǎo zǔ guó hǎo 
共   祝  愿   祖 国  好  祖 国  好  
gòng zhù yuàn zǔ guó hǎo 
共   祝  愿   祖 国  好  
gòng zhù yuàn zǔ guó hǎo 
共   祝  愿   祖 国  好  
gào bié jīn xiāo gào bié jīn xiāo 
告  别  今  宵   告  别  今  宵   
wú lùn xīn yǒu yǔ gù jiāo 
无 论  新  友  与 故 交   
míng nián chūn lái zài xiāng yāo 
明   年   春   来  再  相    邀  
qīng shān zài rén wèi lǎo rén wèi lǎo 
青   山   在  人  未  老  人  未  老  
qīng shān zài rén wèi lǎo 
青   山   在  人  未  老  
qīng shān zài rén wèi lǎo 
青   山   在  人  未  老  
gòng zhù yuàn zǔ guó hǎo 
共   祝  愿   祖 国  好  
gòng zhù yuàn zǔ guó hǎo 
共   祝  愿   祖 国  好  

English Translation For Nan Wang Jin Xiao 难忘今宵 Unforgettable Tonight

Unforgettable tonight and unforgettable tonight

No matter the end of the earth and the end

Shenzhou Miles with the Embrace

I wish the motherland a good motherland.

I wish the motherland well.

I wish the motherland well.

Say goodbye to tonight

Whether new friends and their old friends

I'll be invited again next spring.

Qingshan in the old people not old not old

Qingshan is not old in the people

Qingshan is not old in the people

I wish the motherland well.

I wish the motherland well.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.