Tuesday, June 25, 2024
HomePopNan Wang Jin Xiao 难忘今宵 Unforgettable Tonight Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Nan Wang Jin Xiao 难忘今宵 Unforgettable Tonight Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Gu Yi 李谷一 Li Guyi

Chinese Song Name: Nan Wang Jin Xiao 难忘今宵
English Tranlation Name: Unforgettable Tonight
Chinese Singer: Li Gu Yi 李谷一 Li Guyi
Chinese Composer: Wang Lao 王酪
Chinese Lyrics: Qiao Yu 乔羽

Nan Wang Jin Xiao 难忘今宵 Unforgettable Tonight Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Gu Yi 李谷一 Li Guyi

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

nán wàng jīn xiāo nán wàng jīn xiāo 
难  忘   今  宵   难  忘   今  宵   
wú lùn tiān yá yǔ hǎi jiǎo 
无 论  天   涯 与 海  角   
shén zhōu wàn lǐ tóng huái bào 
神   州   万  里 同   怀   抱  
gòng zhù yuàn zǔ guó hǎo zǔ guó hǎo 
共   祝  愿   祖 国  好  祖 国  好  
nán wàng jīn xiāo nán wàng jīn xiāo 
难  忘   今  宵   难  忘   今  宵   
wú lùn tiān yá yǔ hǎi jiǎo 
无 论  天   涯 与 海  角   
shén zhōu wàn lǐ tóng huái bào 
神   州   万  里 同   怀   抱  
gòng zhù yuàn zǔ guó hǎo zǔ guó hǎo 
共   祝  愿   祖 国  好  祖 国  好  
gòng zhù yuàn zǔ guó hǎo 
共   祝  愿   祖 国  好  
gòng zhù yuàn zǔ guó hǎo 
共   祝  愿   祖 国  好  
gào bié jīn xiāo gào bié jīn xiāo 
告  别  今  宵   告  别  今  宵   
wú lùn xīn yǒu yǔ gù jiāo 
无 论  新  友  与 故 交   
míng nián chūn lái zài xiāng yāo 
明   年   春   来  再  相    邀  
qīng shān zài rén wèi lǎo rén wèi lǎo 
青   山   在  人  未  老  人  未  老  
qīng shān zài rén wèi lǎo 
青   山   在  人  未  老  
qīng shān zài rén wèi lǎo 
青   山   在  人  未  老  
gòng zhù yuàn zǔ guó hǎo 
共   祝  愿   祖 国  好  
gòng zhù yuàn zǔ guó hǎo 
共   祝  愿   祖 国  好  

English Translation For Nan Wang Jin Xiao 难忘今宵 Unforgettable Tonight

Unforgettable tonight and unforgettable tonight

No matter the end of the earth and the end

Shenzhou Miles with the Embrace

I wish the motherland a good motherland.

I wish the motherland well.

I wish the motherland well.

Say goodbye to tonight

Whether new friends and their old friends

I'll be invited again next spring.

Qingshan in the old people not old not old

Qingshan is not old in the people

Qingshan is not old in the people

I wish the motherland well.

I wish the motherland well.

RELATED ARTICLES
Jack Smith
Jack Smith
I am a Chinese music lover, and I am thrilled to have the opportunity to share my passion for Chinese music with you. Through my love for Chinese music, I hope to connect with fellow enthusiasts and explore the beauty and depth of this incredible art form.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags