Saturday, July 20, 2024
HomePopNan Tou 难透 Hard Through Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Ming...

Nan Tou 难透 Hard Through Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌

Chinese Song Name: Nan Tou 难透
English Tranlation Name: Hard Through
Chinese Singer: Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌
Chinese Composer: Ming Kui Er 溟葵儿
Chinese Lyrics: Wen Jiu 温酒

Nan Tou 难透 Hard Through Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qīng wǎ sì shā mí xī yóu 
青   瓦 寺 沙  弥 嬉 游  
hóng chén cí líng hú chì qiú 
红   尘   祠 灵   狐 赤  裘  
yòu zú cán tiě suǒ shòu 
右  足 残  铁  锁  狩   
qiáng yuè chě hào xiù 
强    跃  扯  皓  袖  
jīng qǐ shào nián yì yōu róu 
惊   起 少   年   一 优  柔  
chí lì shèn qiǎo jiě jū jiū 
持  力 慎   巧   解  罝 纠  
xíng zhǐ zhuō qīng zhā duàn chóu 
行   指  拙   轻   扎  断   绸   
yǎn jì yǐng hū yuǎn zǒu 
掩  迹 影   呼 远   走  
lín xíng bàn huí móu 
临  行   半  回  眸  
pó suō nán dù mò ēn chóu 
婆 娑  难  渡 莫 恩 仇   
rén dào hú xiān bǔ zhī rú shòu 
人  道  狐 仙   捕 之  如 兽   
tiān qiǎn yòu zěn dí mǐ yóu 
天   谴   又  怎  敌 米 油  
shān hé lèi jiù qióng bīng xiāo jiǔ 
山   河 累  旧  穷    兵   消   酒  
gē yáo yōu yōu yǎ gū zhōu 
歌 谣  悠  悠  哑 孤 舟   
bǎi huā qī qī wú rén zhāi 
百  花  萋 萋 无 人  摘   
wéi fēng yān xiù 
唯  烽   烟  嗅  
guān zhě nìng zhì guó zhě zhòu 
官   者  佞   治  国  者  纣   
mín zhě jīng yíng shēng zhě kòu 
民  者  兢   营   生    者  寇  
gē wàn lǐ luàn bù xiū 
戈 万  里 乱   不 休  
yè yǔ féng wū lòu 
夜 雨 逢   屋 漏  
xīng wáng kǔ bái gǔ yì póu 
兴   亡   苦 白  骨 一 抔  
fěi rén wú cí dāo xià wú jiù 
匪  人  无 慈 刀  下  无 疚  
yù rǎn xīn wú lùn bìn qiū 
欲 染  心  无 论  鬓  秋  
huǒ shāo jīng lóu rèn shì kǔ xiū 
火  烧   经   楼  刃  弑  苦 修  
xuè níng kǒu diàn lèi réng liú 
血  凝   口  殿   泪  仍   流  
zháng zhě zhèng fǎ xiàng sǐ ér tóu 
长    者  证    法 向    死 而 投  
shào nián láng miàn è  bèi yòu 
少   年   郎   面   恶 背  幼  
míng tóng rú zhòu xiào yè dóu sǒu 
明   瞳   如 昼   笑   靥 抖  擞  
wéi rén yú ròu yì wú chóu 
为  人  鱼 肉  亦 无 愁   
dà dào sān qiān zhōng yǒu shí 
大 道  三  千   终    有  时  
hé jù kē jiù 
何 惧 窠 臼  
hóng yī yáng yǒu gē yín ōu 
红   衣 扬   有  歌 吟  讴 
bǎi zhàng lǐ jiàn yǐng fēng hóu 
百  丈    里 剑   影   封   喉  
fēng jí zhòu wàn shāng lù 
风   急 骤   腕  伤    露 
hèn qīng píng xiè hòu 
恨  青   苹   邂  逅  
zòng shēng sǐ zhǎn yì chóu móu 
纵   生    死 斩   意 绸   缪  
hán qǐ shí shuǐ diào gē tóu 
寒  起 时  水   调   歌 头  
yì qǔ zhōng rè yì rǎn qiū 
一 曲 终    热 意 染  秋  
hèn nán quán qíng nán zhōu 
恨  难  全   情   难  周   
bú guò shì xiāo shòu 
不 过  是  消   瘦   
bú guò shì kuān yòu 
不 过  是  宽   宥  
nán tòu 
难  透  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags