Nan Hu De Chuan ,Dang De Yao Lan 南湖的船,党的摇篮 The Boat Of The South Lake Is The Cradle Of the Party Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Si Si 陈思思 Chen Sisi

Nan Hu De Chuan ,Dang De Yao Lan 南湖的船,党的摇篮 The Boat Of The South Lake Is The Cradle Of the Party Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Si Si 陈思思 Chen Sisi

Chinese Song Name:Nan Hu De Chuan, Dang De Yao Lan 南湖的船,党的摇篮
English Translation Name:The Boat Of The South Lake Is The Cradle Of the Party 
Chinese Singer: Chen Si Si 陈思思 Chen Sisi 
Chinese Composer:Shi Le Meng 时乐蒙
Chinese Lyrics:Qiao Yu 乔羽

Nan Hu De Chuan ,Dang De Yao Lan 南湖的船,党的摇篮 The Boat Of The South Lake Is The Cradle Of the Party Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Si Si 陈思思 Chen Sisi 

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qí yuè nán hú shuǐ lián lián 
七 月  南  湖 水   涟   涟   
yān yǔ lóu tái yǔ rú yān 
烟  雨 楼  台  雨 如 烟  
shuǐ lián lián yǔ rú yān 
水   涟   涟   雨 如 烟  
hé huā shēn chù yáo lái yì zhī chuán 
荷 花  深   处  摇  来  一 只  船    
yáo lái yì zhī chuán 
摇  来  一 只  船    
ā  
啊 
nán hú de chuán ā  dǎng de yáo lán 
南  湖 的 船    啊 党   的 摇  篮  
nǐ hé rén mín xīn xiāng lián 
你 和 人  民  心  相    连   
xīn xiāng lián 
心  相    连   
qí yuè nán hú shuǐ lián lián 
七 月  南  湖 水   涟   涟   
yān yǔ lóu tái yǔ rú yān 
烟  雨 楼  台  雨 如 烟  
bō guāng sàn xiá guāng sàn 
波 光    散  霞  光    散  
wěi dà de zhōng guó gòng chǎn dǎng 
伟  大 的 中    国  共   产   党   
dàn shēng zài rén jiān 
诞  生    在  人  间   
dàn shēng zài rén jiān 
诞  生    在  人  间   
ā  
啊 
nán hú de chuán ā  dǎng de yáo lán 
南  湖 的 船    啊 党   的 摇  篮  
lì shǐ jiāng cóng nǐ zhè lǐ jiē kāi xīn piān 
历 史  将    从   你 这  里 揭  开  新  篇   
ā  
啊 
nán hú de chuán ā  dǎng de yáo lán 
南  湖 的 船    啊 党   的 摇  篮  
lì shǐ jiāng cóng nǐ zhè lǐ jiē kāi xīn piān 
历 史  将    从   你 这  里 揭  开  新  篇   
jiē kāi xīn piān 
揭  开  新  篇   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.